Minőségbiztosítás

A minőségbiztosítási célja, hogy a Főiskolán folyó oktatás, kutatás, művészeti tevékenység, valamint azokat segítő szervezeti egységek munkája a felsőoktatási elvárásoknak mindenkor megfeleljen, a kiadott oklevél, illetve tanúsítvány időtálló szakmai értékkel bírjon, illetve a Főiskolán folyó tudományos munka megfeleljen az akadémiai elvárásoknak. Emellett a minőségbiztosítás különös figyelmet szentel a Főiskolán dolgozó oktatók, nem oktató kollégák és a hallgató közötti párbeszédre, a kölcsönös megbecsülésre, a párbeszédkultúrára.

A minőségbiztosítási rendszer működteti többek között az oktatási munka hallgatói értékelését (OMHV), a végzett hallgatóktól és a munkaerő piaci szereplőktől érkező visszajelzéseket (DPR), az oktatói tudományos előremenetelt valamint a Főiskola egyéb rendezvényeinek minőségbiztosítását.

 

Minőségbiztosítási vezető

Tóth József

 

Minőségbiztosítási és Teljesítményértékelési Bizottság tagjai

Dr. Gloviczki Zoltán

rektor

Balássy Petra Zsófia

rektori kabinetvezető

Dr. Elekes Györgyi

főiskolai docens

Hugyecz Georgina

gazdasági igazgatóhelyettes

Kalacsi Marcell

hallgatói képviselő

A minőségbiztosítást szabályozó dokumentumok:

  1. Minőségpolitikai küldetésnyilatkozat, mely rögzíti az alapvető célokat és értékeket
  2. Minőségbiztosítási szabályzat, mely leírja a minőségbiztosítási rendszer szereplőinek feladatait, jogköreit
  3. Kézikönyv, mely tartalmazza a minőségbiztosítási eljárásokat, módszereket
  4. ESG 2015

Nyilvános beszámolók, elemzések

Oktatási Munka Hallgatói Véleményezése (összesített eredmények, hallgatói elégedettség):

Az egyes oktatókra vonatkozó eredmények a honlapról nem elérhetőek. Az intézményi összesítéseket – amennyiben készült ilyen – az adott félévre kattintva lehet letölteni.

OMHV 2012-2014 (nem minden évből)

OMHV 2015-2016 II

OMHV 2016-2017 I

OMHV 2016-2017 II

OMHV 2017-2018 I

OMHV 2017-2018 II

OMHV 2018-2019 I

OMHV 2018-2019 II

OMHV prezentáció PDCA 2019 II

OMHV 2019-2020 I

OMHV prezentáció PDCA 2020 I

OMHV Covid 2020

Munkatársi elégedettség 2017-2018

Hallgatói elégedettség 2017-2018 oktatáson kívüli tényezők

Munkatársi elégedettség 2019-2020

Hallgató elégedettség 2019-2020 oktatáson kívüli tényezők

OMHV Covid 2020 december

OMHV Covid 2020 június (tanári)

OMHV Covid 2020 december (tanári)

OMHV 2020-2021 I

OMHV 2020-2021 II

OMHV prezentáció PDCA 2021 I

OMHV prezentáció PDCA 2021 II

OMHV 2021-2022 I

OMHV prezentáció PDCA 2022 I

OMHV prezentáció 2021-2022 II.

Munkatársi elégedettség 2021-2022

Hallgatói elégedettség 2021-2022 oktatáson kívüli tényezők

OMHV Tanszéki visszajelzések PDCA 2022-2023 I.

OMHV 2022-2023 I.

OMHV 2022-2023 II.

OMHV 2023-2024 I.

OMHV Tanszéki visszajelzések PDCA 2022-2023 II.

 

Diplomás Pályakövető Rendszer (összesített eredmények, tanulmányok)

2010-es aktív hallgatók felmérésének eredményei

2010-es végzett hallgatók felmérésének eredményei

2010-es munkáltatói felmérésének eredményei

2010-es oktatói mélyinterjúk elemzése

2010-es oktatói fókuszcsoport eredményei

2011-es záró tanulmány

2012-es aktív hallgatók felmérésének eredményei

2012-es végzett hallgatók felmérésének eredményei

2012-es munkáltatói felmérés kompetenciák, grafikon

2012-2013-as végzett hallgatók elhelyezkedésének értékelése, tanulmány

2013-as végzett hallgatók felmérésének eredményei és elemzés

2013-as aktív hallgató felmérésének eredményei és elemzés

2014 Minőségbiztosítási rendszer éves értékelései, áttekintés

Aktív hallgatói kérdőívek elemzése 2012-2018 (2020)

DPR strukturált interjúk 2019 – 1. rész

DPR strukturált interjúk 2019 – 2. rész

DPR összefoglaló eredmények 2018-2021.

DPR összehasonlító elemzés 2022.

DPR összehasonlító elemzés 2023.

 

Az alábbi adatbázisok szabadon felhasználhatóak, de kérjük, hogy az ezekből készült esetleges tanulmányokat, következtetéseket legyenek szívesek megküldeni Tóth József (toth.jozsef@avkf.hu) minőségbiztosítási vezető részére:

2015 aktív hallgatói felmérésének eredményei (alapmegoszlások)

2015 végzett hallgatói felmérésének eredményei (alapmegoszlások)

2016 aktív hallgatói felmérésének eredményei (alapmegoszlások)

2016 végzett hallgatói felmérésének eredményei (alapmegoszlások)

2017 aktív hallgatói felmérésének eredményei (alapmegoszlások)

2017 végzett hallgatói felmérésének eredményei (alapmegoszlások)

 

Egyéb felmérések:

A 2017-es oktatói elégedettség vizsgálat összefoglaló eredményei

Főiskolánk is részt vett az EUROSTUDENT felmérésben, amelynek eredményeiről itt olvashat bővebben

Szociálpedagógia nappali szakon végzettek (2009-2016) munkaerő piaci helyzete

 

Néhány tudományos rendezvény minőségértékelése:

A szöveg szerepe a pedagógiában

Népművészet fejlesztő hatása az oktatásban és a nevelésben

Brunszvik Teréz szakmai napok 2018

Brunszvik Teréz szakmai napok 2019

A hely szelleme – pedagógus továbbképzés

Roma Nap 2019

Felkészítő képzés Zöld Óvoda / Ökoiskola koordinátorok részére

Helyesírásikészség-fejlesztés 2019

Keresztény Neveléstudományi Konferencia 2022

Széchenyi