Akkreditált pedagógus továbbképzés

A pedagógus továbbképzés megnevezése

Digitalizáció az óvodában

Az alapítási engedély nyilvántartási száma: 12-211/2019.

A képzés formája

Távoktatás

A képzés célcsoportja, feltételei

Az óvodapedagógusok felkészüljenek a mai kor elvárásainak megfelelő informatikai szakmai, didaktikai kompetenciákra, amely illeszkedik az óvodai nevelés rendszerébe informatikai, didaktikai és pszichológiai aspektusból. A résztvevő ismerje meg és tudja alkalmazni az IKT eszközöket a nevelési folyamat különböző szakaszaiban, tudjon digitális segédanyagokat készíteni önállóan.
Feladata, olyan óvodás gyermekek nevelése, akik a tágabb, és szűkebb környezetükben magabiztosan eligazodnak, a koruknak megfelelő az információszerzés- és kezelés technikáiban ismerik, az info-kommunikáció különböző formáiban jártasak.

A képzés 50 % – 50 % elmélet – gyakorlati arányú rávilágít a digitális eszközök óvodai alkalmazásának szükségességére, lehetőségeire.
Az elméleti megalapozást követően az óvodás korosztály esetében kerül sor a hétköznapokban kiválóan alkalmazható eszközök bemutatására, használatára szakmai és didaktikai szempontokból egyaránt, majd ezt követi a komplex jó gyakorlatok, illetve projektmunkák bemutatása. Áttekintik az interneten megtalálható a korosztálynak megfelelő digitális segédanyagok, eszközök használatát.
A továbbképzés utolsó fázisa a saját óvodára vonatkozó Tevékenységtervezet készítése.

A képzési idő

120 óra

Érdeklődni lehet:

tovabbkepzes@avkf.hu

+36-27-511-150/420., 421. mellék

Jelentkezési határidő: a képzésre folyamatosan lehet jelentkezni, megfelelő létszám esetén indítjuk képzésünket

Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon

Csatolandó dokumentumok:

  • intézményvezető által aláírt, hitelesített diplomamásolat (pedagógus végzettségről!)
A jelentkezéseket a fenti jelentkezési lap kitöltésével fogadjuk. További információ:

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Felnőttképzési Központ
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

Email-ben:

tovabbkepzes@avkf.hu

A képzés tervezett kezdete: megfelelő létszám esetén indítjuk képzésünket

A képzés díja: 180 000 Ft

Az oktatás helyszíne: AVKF Budapesti Campus (1201 Budapest, Török Flóris utca 227-229.)

Felelős:

Kenderessy Tibor

Képzési idő:

120 óra

Tagozat:
Csatolmány:
A pedagógus továbbképzés megnevezése

Helyesírásikészség-fejlesztés

Az alapítási engedély nyilvántartási száma: 23/249/2015.

A képzés formája

távoktatás

A képzés célcsoportja, feltételei

A Helyesírásikészség-fejlesztés című távoktatási program olyan pedagógusoknak készült, akik számára fontos, hogy írásos nyelvhasználatukban a helyes nyelvi formákat jelenítsék meg, s azokat pontosan közvetítsék tanítványaiknak, környezetüknek. Szakmai elvárás, hogy az alkalmazáshoz pontosan ismerjék a nyelvi alapokat, a vonatkozó helyesírási szabályokat.
Mindezek alapján a továbbképzés tananyaga felöleli A magyar helyesírás szabályai 12. kiad. című kiadvány elméleti tudnivalóit, gyakorló feladatai révén pedig gazdag lehetőséget kínál az alkalmazásra. Jól láttatja a résztvevők esetleges hiányosságait, segít pótolni azokat. Szemlélete, tananyag-feldolgozása kreatív, sokoldalú.

A képzési idő

A kezdéstől számított egy éven belül kell befejezni

Érdeklődni lehet:

tovabbkepzes@avkf.hu

+36-27-511-150/420., 421. mellék

Jelentkezési határidő: folyamatosan lehet jelentkezni, a képzés egész évben bármikor elkezdhető

Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon

Csatolandó dokumentumok:

  • intézményvezető által aláírt, hitelesített diplomamásolat (pedagógus végzettségről!)
A jelentkezéseket a következő címen fogadjuk (email-ben és postai úton is):

Postai úton:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Felnőttképzési Központ
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.

Email-ben:

tovabbkepzes@avkf.hu

A képzés tervezett kezdete: folyamatosan

A képzés díja: 150 000 Ft

Az oktatás helyszíne: távoktatás

Szakfelelős:

Dr. Gasparics Gyula

Képzési idő:

120 óra

Tagozat:

Távoktatás

Csatolmány:

2016. évi minőségbiztosítási összesítő

2017. I. negyedévi minőségbiztosítási összesítő

2017. évi minőségbiztosítási összesítő

2018. évi minőségbiztosítási összesítő

2019. évi minőségbiztosítási összesítő

2020. évi minőségbiztosítási összesítő

Széscheyi