Képzések

Alapképzés (BA)
felvételivel foglalkozó tanulmányi munkatársaink elérhetőségei
 • Tel: +36-27 / 511-150 / 401-es és 408-as mellék
 • E-mail: felvi@avkf.hu
a szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
 • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
 • A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
  • szakképzettségek: csecsemő- és kisgyermeknevelő
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Infant and Early Childhood Educator
képzési terület
 • pedagógusképzés
a képzés helyszíne(i)
 • Vác
 • Budapest
működő tagozat
 • nappali (Budapesten csak nappali)
 • levelező
az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
 • 180 kredit
a képzési idő félévekben
 • 6 félév
a szak képzési célja
 • A képzés célja csecsemő- és kisgyermeknevelők képzése, akik tudásukat, képességeiket és attitűdjeiket tekintve alkalmasak a három év alatti gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítésére, nevelésére, fejlődésének segítésére.
 • Átlátják a kisgyermeknevelés rendszerét, képesek a bölcsődében és más, a három év alatti korosztályt nevelő intézményben a kisgyermek-nevelői feladatokat a szakmai kompetenciájuk alapján elvárható autonómiával és felelősséggel ellátni.
 • Képesek a szakmai innovációra, a társadalmi szerepvállalásra, a folyamatos megújulásra és fejlődésre. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.
a szak képzési és kimeneti követelményei
mintatantervek
gyakorlati képzés
 • A gyakorló bölcsődék Budapesten vannak, a mintatanterv szerinti időtartamot a csoportos gyakorlatok esetében le kell tölteni személyes jelenléttel.
 • A képzés teljes időtartama alatt kötelező az érvényes egészségügyi kiskönyv.
tantárgyleírások
a szakfelelős és elérhetőségei
 • Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes, főiskolai tanár
 • Cím: 2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.
 • Tel: +36-27 / 511-150 / 711-es mellék
 • E-mail: nyitrai.agnes@avkf.hu
a tanulmányi előadó és elérhetőségei
komplex pedagógia-pszichológia alapvizsga tételek pedagógiából és pszichológiából
speciális szakmai ismeretek a szakon (indításuk a jelentkező hallgatók létszámától függ)
 • Early English in Prescool Education 1-2.
 • English for Academic Purposes 1-2.
 • Developing Intercultural Competence 1-2.
 • A környezettudatos nevelés színterei, Környezettudatos nevelés kisgyermekkorban
 • Gyermekvédelmi ismeretek 1-2
 • Integrált nevelési ismeretek 1-2
 • Hagyományismeret  és pedagógiája 1-2.
 • Tehetséggondozási ismeretek 1-2.
 • Zenei foglalkozások vezetése 1-2.
 • Atipikus fejlődés
 • A kínálatból kell 3 modult, 36 kreditértékben teljesíteni.
felvételivel foglalkozó tanulmányi munkatársaink elérhetőségei
 • Tel: +36-27 / 511-150 / 401-es és 408-as mellék
 • E-mail: felvi@avkf.hu
a szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
 • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
 • A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
  • szakképzettségek:
   • óvodapedagógus
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
   • Kindergarten Educator
képzési terület
 • pedagógusképzés
a képzés helyszíne(i)
 • Vác
 • Budapest
működő tagozat
 • nappali (Budapesten csak nappali)
 • levelező
az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
 • 180 kredit
a képzési idő félévekben
 • 6 félév
a szak képzési célja
 • A képzés célja, óvodapedagógusok képzése, akik alkalmasak az óvodai nevelés feladatainak ellátására, a 3-7 éves korú gyermekek nevelésére, a pedagógusi hivatás gyakorlására.
 • Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.
a szak képzési és kimeneti követelményei
mintatantervek
gyakorlati képzés
tantárgyleírások
a szakfelelős és elérhetőségei
a tanulmányi előadó és elérhetőségei
komplex pedagógia-pszichológia alapvizsga tételek pedagógiából és pszichológiából
felvételivel foglalkozó tanulmányi munkatársaink elérhetőségei
 • Tel: +36-27 / 511-150 / 401-es és 408-as mellék
 • E-mail: felvi@avkf.hu
a szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
 • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
 • A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
  • szakképzettségek:
   • nemzetiségi óvodapedagógus (cigány/roma)
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
   • Ethnic Minority (Roma) Kindergarten Educator
képzési terület
 • pedagógusképzés
a képzés helyszíne(i)
 • Vác
 • Budapest
működő tagozat
 • nappali (Budapesten csak nappali)
 • levelező
az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
 • 180 kredit
a képzési idő félévekben
 • 6 félév
a szak képzési és kimeneti követelményei
mintatantervek
gyakorlati képzés
a szakfelelős és elérhetőségei
szakirányfelelős és elérhetőségei
a tanulmányi előadó és elérhetőségei
felvételivel foglalkozó tanulmányi főmunkatárs és elérhetőségei
 • Tel: +36-27 / 511-150 / 401-es és 408-as mellék
 • E-mail: felvi@avkf.hu  
a szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
 • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
 • A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
  • szakképzettségek:
   • nemzetiségi óvodapedagógus (német)
  • a szakképzettség német nyelvű megjelölése:
   • Nationalitäten-Kindergartenpedädagoge (deutsch)
képzési terület
 • pedagógusképzés
a képzés helyszíne(i)
 • Vác
 • Budapest
működő tagozat
 • nappali (Budapesten csak nappali)
 • levelező
az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
 • 180 kredit
a képzési idő félévekben
 • 6 félév
a szak képzési célja
 • A képzést azoknak ajánljuk,
  • akik a német nemzetiségi képzést személyiségfejlesztő módszerekkel, csöndes, nyugodt, Duna-menti környezetben kívánják elvégezni
  • akik egyrészt elköteleződnek az óvodáskorú gyermekek mellett, másrészt saját identitásukkal, gyökereikkel is tisztába szeretnének jönni tanulmányaik során
  • akik a német nemzetiségi ismereteket, valamint a magas szintű német nyelvet modern, részben reformpedagógiai módszerekkel, eszközökkel (Freinet, Montessori) akarják elsajátítani, majd közvetíteni
 • Miért érdemes ezt a képzést választani?
  • A hallgatók elsajátítják a korai nyelvpedagógia alapjait, a nyelvelsajátítás és nyelvtanulás megkülönböztetésén alapuló korai német nyelvi fejlesztés elméletét és gyakorlatát, megismerik a német nemzetiségi hagyományokat, dalokat, verseket, meséket, részben improvizatív (mozgással, hangszerekkel) módon feldolgozva azokat.
  • Elsajátítják a papírszínház, az „Erzählschiene” és más dramatizációs technikákat, kipróbálják a német (nemzetiségi) társasjátékokat, a Deutsch mit Hans Hase programot.
  • Megtanulják a német nyelvi óvodai foglalkozások levezetéséhez szükséges elméleti és gyakorlati alapokat.
  • Részesülhetnek a német nemzetiségi szakos hallgatók számára biztosított (teljesítmény szerinti differenciálást is lehetővé tévő) ösztöndíjban. https://ldu.hu/
  • Szakmai gyakorlaton vehetnek részt a reformpedagógiai (Freinet) elveken nyugvó Freie Schule Riesenklein (Halle an der Saale) intézményben. http://www.riesenklein.com/bildungshaus-riesenklein.html
  • Az Erasmus + program keretében további szakmai tapasztalatot szerezhetnek hallgatóink.
  • A képzést sikeresen teljesítő hallgatók kétnyelvű (magyar-német) óvópedagógus végzettséget adó diplomát szereznek, amely egyenértékű az államilag elismert, általános, kétnyelvű komplex típusú felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal.
 • Gyakorló helyek:
  • Hallgatóink gyakorlatukat színvonalas kétnyelvű és német nemzetiségi óvodákban végzik
 • Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek
  • A német nemzetiségi szakirányon végzett óvodapedagógus hallgatók elhelyezkedési esélye jelenleg 100 százalék.
a szak képzési és kimeneti követelményei
mintatantervek
gyakorlati képzés
a szakfelelős és elérhetőségei
szakirányfelelős és elérhetőségei
a tanulmányi előadó és elérhetőségei
felvételivel foglalkozó tanulmányi főmunkatárs és elérhetőségei
 • Tel: +36-27 / 511-150 / 401-es és 408-as mellék
 • E-mail: felvi@avkf.hu
a szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
 • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
 • A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
  • szakképzettségek:
   • nemzetiségi óvodapedagógus (szlovák)
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
   • Ethnic Minority (Slovakian) Kindergarten Educator
képzési terület
 • pedagógusképzés
a képzés helyszíne(i)
 • Vác
működő tagozat
 • nappali
 • levelező
az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
 • 180 kredit
a képzési idő félévekben
 • 6 félév
a szak képzési célja
 • A képzést azoknak ajánljuk,
  • akik szlovák nemzetiségi óvodapedagógussá válásuk érdekében a személyiségfejlesztő módszerek messzemenő figyelembevételével folyó, hallgató- és családbarát környezetben kívánnak tanulni,
  • akik az óvodáskorú gyermekek iránti elköteleződésük mellett tanulmányaik során a nemzetiségi identitás meghatározó alkotóelemeiről és ezek szerepéről is átfogó ismereteket kívánnak szerezni,
  • akik a szlovák nemzetiségi ismereteket, valamint a szükséges szlovák nyelvi készségeket modern, részben reformpedagógiai módszerekkel, eszközökkel akarják elsajátítani, majd közvetíteni.
 • Miért érdemes ezt a képzést választani?
  • A hallgatók elsajátítják a kisgyermekkori nyelvelsajátítás nyelvpedagógia alapjait, a nyelvelsajátítás és nyelvtanulás megkülönböztetésén alapuló korai szlovák nyelvi fejlesztés elméletét és gyakorlatát, megismerik a szlovák nemzetiségi és népi hagyományokat, dalokat, verseket, meséket, részben improvizatív módon (mozgással, hangszerekkel) feldolgozva azokat.
  • Elsajátítják a különböző dramatizációs technikákat (bábjáték, helyzetgyakorlat, improvizáció, versmondás), valamint a vizualizációra építő, játékos nyelvelsajátítási formákat.
  • Megtanulják a szlovák nemzetiségi óvodai foglalkozások levezetéséhez szükséges elméleti és gyakorlati alapokat.
  • Részesülhetnek a Nemzeti Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíjprogram nyújtotta, a tanulmányi eredmények függvényében differenciált ösztöndíj-támogatásban.
  • Az Erasmus + program keretében hallgatóink további szakmai tapasztalatot szerezhetnek.
  • A képzést sikeresen teljesítő hallgatók kétnyelvű (magyar-szlovák) óvópedagógus-végzettséget adó diplomát szereznek, amely egyenértékű az államilag elismert, általános, kétnyelvű komplex típusú felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal.
 • Gyakorló helyek:
  • Hallgatóink gyakorlatukat színvonalas szlovák nemzetiségi óvodákban végzik.
 • Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek
  • A szlovák nemzetiségi óvodapedagógus szakirányon megszerzett diplomával bármely fenntartó által működtetett óvodában nagyon rövid idő alatt el lehet helyezkedni.
a szak képzési és kimeneti követelményei
mintatantervek
gyakorlati képzés
a szakfelelős és elérhetőségei
szakirányfelelős és elérhetőségei
a tanulmányi előadó és elérhetőségei
specializációk/kötelezően választható modulok a szakon (indításuk a jelentkező hallgatók létszámától függ)
 • Irodalmi és anyanyelvi nevelés módszertana 1.2.
 • Nyelv- és beszédművelés
 • English for Academic Purposes 1-2. / Angol nyelven folytatott felsőfokú tanulmányokra való nyelvi felkészítés 1. 2.
 • Developing Intercultural Competence 1-2./Interkulturális kompetencia fejlesztés 1. 2.
 • Civilization and Culture / Civilizáció és kultúra
 • English Children’s Literature / Angol gyermekirodalom
 • English Language Development 1.2. / Angol nyelvi fejlesztés 1. 2.
 • A kínálatból kell 3 modult, 36 kreditértékben teljesíteni.
felvételivel foglalkozó tanulmányi főmunkatárs és elérhetőségei
 • Tel: +36-27 / 511-150 / 401-es és 408-as mellék
 • E-mail: felvi@avkf.hu
a szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
 • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
 • A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
  • szakképzettségek:
   • óvodapedagógus
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
   • Kindergarten Educator
képzési terület
 • pedagógusképzés
a képzés helyszíne(i)
 • Budapesti Campus
működő tagozat
 • levelező
az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
 • 180 kredit
a képzési idő félévekben
 • 6 félév
a szak képzési célja
  • A képzést azoknak ajánljuk,
   • Akik szeretik az óvodáskorú gyermekeket, érdeklődnek a kisgyermekkori angol nyelvi fejlesztés módszertana, gyakorlata iránt, és ennek érdekében magas szintű angol nyelvtudásra szeretnének szert tenni;
   • az angol nyelvű óvópedagógus alapszakon szerzett oklevél egyenértékű az államilag elismert, általános, kétnyelvű komplex típusú felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal.
  • Miért érdemes ezt a képzést választani?
   • Az országban elsőként kínálunk alapfokú (BA) végzettséget nyújtó, angol nyelvű óvodapedagógus képzést: Minden ismeretkört angol nyelven oktatunk, kivéve a magyar irodalmi és anyanyelvi nevelés ismeretkört és olyan kultúrspecifikus elemeket mint például magyar népdalok, népi játékok.
   • A hallgatók elsajátítják a korai nyelvpedagógia alapjait, a nyelvelsajátítás és nyelvtanulás megkülönböztetésén alapuló korai angol nyelvi fejlesztés elméletét és gyakorlatát.
   • Megtanulják az óvodáskorosztályt célzó ismeretek átadásához szükséges nyelvpedagógiai eljárásokat, nyelvátadási és fejlesztési stratégiákat, az angol nyelvi óvodai foglalkozások levezetéséhez szükséges elméleti és gyakorlati alapokat.
   • A képzést sikeresen teljesítő hallgatók kétnyelvű (magyar-angol) óvodapedagógus végzettséget adó diplomát szereznek.
  • Gyakorló helyek:
   • Hallgatóink gyakorlatukat színvonalas kétnyelvű és nemzetközi óvodákban végzik
  • Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek
   • Ez az óvodapedagógusi diploma elhelyezkedésre jogosít Magyarország bármely fenntartású magyar nyelvű, angol-magyar kétnyelvű, és angol nyelvű nemzetközi óvodájában. A kétnyelvű és nemzetközi óvodák száma – ahol ilyen diplomával rendelkező óvópedagógusokra van szükség – folyamatosan nő Magyarországon.
   • Az álláslehetőségek számát tovább növelheti nemzetközi szinten, ha a végzett hallgató rendelkezik külföldi szakmai tapasztalattal (Erasmus+ program), melyre szintén lehetőséget biztosítunk főiskolánkon.
a szak képzési és kimeneti követelményei
mintatantervek
gyakorlati képzés
tantárgyleírások
a szakfelelős és elérhetőségei
 • Dr. Zóka Katalin
 • Tel: +36-30 / 439-7095 
 • E-mail: zoka.katalin@avkf.hu
szakreferens és elérhetőségei
a tanulmányi előadó és elérhetőségei
komplex pedagógia-pszichológia alapvizsga tételek pedagógiából és pszichológiából
specializációk/választható műveltségterületek a szakon (indításuk a jelentkező hallgatók létszámától függ)
 • Család-, gyermek és ifjúságvédelem
 • Roma közösségek integrációs problémái
felvételivel foglalkozó tanulmányi főmunkatárs és elérhetőségei
 • Tel: +36-27 / 511-150 / 401-es és 408-as mellék
 • E-mail: felvi@avkf.hu
a szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
 • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
 • A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
  • szakképzettségek: szociálpedagógus
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Pedagogue
képzési terület
 • társadalomtudomány
a képzés helyszíne(i)
 • Vác
működő tagozat
 • nappali
 • levelező
az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
 • 180 kredit
 • +30 kredit
a képzési idő félévekben
 • 7 félév
a szak képzési célja
 • A képzés célja szociálpedagógusok képzése, akik képesek elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztály tanulási, szociális és mentális problémáit komplex rendszerben kezelni és az érintett személyekkel együttműködésben segíteni, továbbá a gyermek, a fiatal és környezete egyensúlyát fenntartani, helyreállítani, fejleszteni.
 • Képességeik, készségeik és értékrendjük alapján hatékonyan működnek közre a szociális problémák megelőzésében, megoldásában és az érintettek társadalmi integrációjának az elősegítésében. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.
a szak képzési és kimeneti követelményei
mintatantervek
gyakorlati képzés
 • A szakmai gyakorlat részét képezik a kiscsoportos tantermi gyakorlatok, a terepgyakorlatok és a terepgyakorlatokhoz kapcsolódó kiscsoportos feldolgozó szemináriumok.
 • Az intenzív terepgyakorlat legalább egy féléven át (tizenkettő-tizenöt hét) végzett folyamatos gyakorlatot jelent, amelynek kreditértéke 30 kredit.
 • nappali
 • levelező
tantárgyleírások
a szakfelelős és elérhetőségei
a tanulmányi előadó és elérhetőségei
ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPFOKOZAT VAGY FŐISKOLAI SZINTŰ VÉGZETTSÉG BIRTOKÁBAN 
 • A képzés célja olyan tanítók képzése, akik − a változó társadalmi szükségleteknek, az általános iskolai nevelés-oktatás céljainak megfelelően − képesek a tanulók személyiségének komplex fejlesztésére, a tanító teljes szerepkörének betöltésére; felkészültek az általános iskola első négy évfolyamán valamennyi műveltségi terület nevelési-oktatási feladatainak ellátására; felkészültek tanulmányok mesterképzésben történő folytatására.
 • A képzési idő 4 félév, az összegyűjtendő kreditek száma 120: 
  – a szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: pedagógia, pszichológia, digitális kultúra 13-15 kredit,
  – szaktudományosan megalapozott tantárgy-pedagógiák 81-83 kredit,
  – gyakorlati képzési modul 19-21 kredit, amelyből az összefüggő gyakorlat 6 kredit,
  – portfólió 4 kredit.
 • Ebben a képzésben megszerzett oklevél annyiban különbözik a nyolc féléves képzés kimenetétől, hogy nem választanak kiegészítő műveltségterületet (az általános iskola 5-6. évre képesítő választott műveltségterületi képzést). Ezt más formában, két féléves kiegészítő választott műveltségterületként továbbképzésben tudják elvégezni vagy lehetőség van a képzési idő meghosszabbításával a graduális képzésben megszerezni ezeket a krediteket, kompetenciákat is. Azok a jelentkezők, akik az óvodapedagógus szakos oklevelük alapján a 120 kredites (4 féléves) képzést szeretnék elvégezni, a felvételt követően kapnak tájékoztatást arról, hogy milyen formában kell jelezniük ezt a szándékukat.
SPECIALIZÁCIÓK/KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ MŰVELTSÉGTERÜLETEK A SZAKON (INDÍTÁSUK A JELENTKEZŐ HALLGATÓK LÉTSZÁMÁTÓL FÜGG)
 • magyar nyelv és irodalom, v.
 • idegen nyelv (angol), v.
 • matematika, v.
 • történelem és állampolgári ismeretek (hon- és népismeret) és etika, v.
 • természettudomány, v.
 • művészetek (ének zene vagy vizuális kultúra vagy dráma és színház), v.
 • technológia (digitális kultúra vagy technika és tervezés), v.
 • testnevelés és egészségfejlesztés
 • részletes információk
felvételivel foglalkozó tanulmányi főmunkatárs és elérhetőségei
 • Tel: +36-27 / 511-150 / 401-es és 408-as mellék
 • E-mail: felvi@avkf.hu
a szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
 • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
 • A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
  • szakképzettség:
   • tanító
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
   • Primary School Teacher
képzési terület
 • pedagógusképzés
a képzés helyszíne(i)
 • Vác
működő tagozat
 • nappali
 • levelező
az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
 • 240 kredit
a képzési idő félévekben
 • 8 félév
a szak képzési célja
 • A képzés célja tanítók képzése, akik – a változó társadalmi szükségleteknek, az általános iskolai nevelés-oktatás céljainak megfelelően – képesek a tanulók személyiségének komplex fejlesztésére, a tanító teljes szerepkörének betöltésére.
 • Felkészültek az általános iskola első négy évfolyamán valamennyi műveltségi terület és az első hat évfolyamán egy választott műveltségi terület nevelés-oktatás feladatainak ellátására, nemzetiségi szakirányon pedig az általános iskola első négy évfolyamán valamennyi műveltségi terület és az első hat évfolyamán a nemzetiségi anyanyelvi nevelés nevelés-oktatás feladatainak ellátására.
 • Felkészültek tanulmányok mesterképzésben történő folytatására
a szak képzési és kimeneti követelményei
mintatantervek
gyakorlati képzés
tantárgyleírások
a szakfelelős és elérhetőségei
a tanulmányi előadó és elérhetőségei
komplex pedagógia-pszichológia alapvizsga tételek pedagógiából és pszichológiából
 
felvételivel foglalkozó tanulmányi főmunkatárs és elérhetőségei
 • Tel: +36-27 / 511-150 / 401-es és 408-as mellék
 • E-mail: felvi@avkf.hu
a szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
 • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
 • A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
  • szakképzettség:
   • nemzetiségi tanító (cigány-roma)
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
   • Ethnic Minority (Roma) Primary School Teacher
képzési terület
 • pedagógusképzés
a képzés helyszíne(i)
 • Vác
működő tagozat
 • nappali
 • levelező
az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
 • 240 kredit
a képzési idő félévekben
 • 8 félév
a szak képzési célja
 • A képzés célja tanítók képzése, akik – a változó társadalmi szükségleteknek, az általános iskolai nevelés-oktatás céljainak megfelelően – képesek a tanulók személyiségének komplex fejlesztésére, a tanító teljes szerepkörének betöltésére.
 • Felkészültek az általános iskola első négy évfolyamán valamennyi műveltségi terület és az első hat évfolyamán egy választott műveltségi terület nevelés-oktatás feladatainak ellátására, nemzetiségi szakirányon pedig az általános iskola első négy évfolyamán valamennyi műveltségi terület és az első hat évfolyamán a nemzetiségi anyanyelvi nevelés nevelés-oktatás feladatainak ellátására.
 • Felkészültek tanulmányok mesterképzésben történő folytatására
a szak képzési és kimeneti követelményei
mintatantervek
gyakorlati képzés
tantárgyleírások
a szakfelelős és elérhetőségei
szakirányfelelős és elérhetőségei
a tanulmányi előadó és elérhetőségei
komplex pedagógia-pszichológia alapvizsga tételek pedagógiából és pszichológiából
felvételivel foglalkozó tanulmányi főmunkatárs és elérhetőségei
 • Tel: +36-27 / 511-150 / 401-es és 408-as mellék
 • E-mail: felvi@avkf.hu
a szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
 • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
 • A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
  • szakképzettségek:
   • nemzetiségi tanító (német)
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
   • Ethnic Minority (German) Primary School Teacher
képzési terület
 • pedagógusképzés
a képzés helyszíne(i)
 • Vác
működő tagozat
 • nappali
 • levelező
az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
 • 240 kredit
a képzési idő félévekben
 • 8 félév
a szak képzési célja
 • A képzés célja tanítók képzése, akik – a változó társadalmi szükségleteknek, az általános iskolai nevelés-oktatás céljainak megfelelően – képesek a tanulók személyiségének komplex fejlesztésére, a tanító teljes szerepkörének betöltésére.
 • Felkészültek az általános iskola első négy évfolyamán valamennyi műveltségi terület és az első hat évfolyamán egy választott műveltségi terület nevelés-oktatás feladatainak ellátására, nemzetiségi szakirányon pedig az általános iskola első négy évfolyamán valamennyi műveltségi terület és az első hat évfolyamán a nemzetiségi anyanyelvi nevelés nevelés-oktatás feladatainak ellátására.
 • Felkészültek tanulmányok mesterképzésben történő folytatására
a szak képzési és kimeneti követelményei
mintatantervek
gyakorlati képzés
tantárgyleírások
a szakfelelős és elérhetőségei
szakirányfelelős és elérhetőségei
a tanulmányi előadó és elérhetőségei
komplex pedagógia-pszichológia alapvizsga tételek pedagógiából és pszichológiából

Képzések

Hitéleti képzés (BA)
specializációk/kötelezően választható modulok a szakon (indításuk a jelentkező hallgatók létszámától függ)
 • katekéta vagy
 • lelkipásztori munkatárs
A jelentkezési felület és a felvételi eljárásról szóló tájékoztató ide kattintva érhető el.
Jelentkezési határidő
 • 2024. május 31.
 felvételivel foglalkozó tanulmányi főmunkatárs és elérhetőségei
 • Tel: +36-27 / 511-150 / 401-es és 408-as mellék
 • E-mail: felvi@avkf.hu
felvételi követelmények
 • egyházi elbeszélgetés
  • A katolikus hittan néhány alapvető tétele
  • Mi a szándéka a szakirányú ismeretek megszerzésével?
  • Hogyan tudná jellemezni röviden a saját hitét?
  • Próbálta-e már a keresztény hitet másoknak is továbbadni? Ez irányú ötletei, tapasztalatai?
  • Mit kezdene a magukat nemhívőnek tekintő emberekkel?
a szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
 • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
 • A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
  • szakképzettségek:
   • katekéta vagy
   • lelkipásztori munkatárs
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
   • Catechist
   • Pastor colleague
képzési terület
 • hitéleti
a képzés helyszíne(i)
 • Vác
működő tagozat
 • levelező
az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
 • 180 kredit
a képzési idő félévekben
 • 6 félév
a szak képzési célja
 • A képzés célja felkészült, nyelvtudással rendelkező katekéták, illetve lelkipásztori munkatársak képzése, akik megfelelő irányítással alkalmasak az egyház igehirdetési és pasztorális alaptevékenységének ellátására a hatályos egyházi törvényeknek és előírásoknak megfelelő munkakörökben és kompetenciákkal (a szakiránynak megfelelően katekéta szakképzettséggel: gyermek-, ifjúsági és felnőtt-katekézis, evangelizáció; illetve: lelkipásztori munkatárs szakképzettséggel: közösségvezetés, bizonyos liturgikus cselekmények vezetése-végzése, karitatív-kulturális tevékenységek).
 • a katekéták képesek:
  • az egyházközségek szintjén a hitbeli ismereteknek a különböző korcsoportoknak megfelelően történő átadására,
  • a gyermekek és a fiatalok közösségi és egyéni hitéletének irányítására és fejlesztésére;
 • a lelkipásztori munkatársak képesek:
  • aktív részvételre az egyházközség istentiszteleti életében, bizonyos cselekmények önálló vezetésére, ellátására,
  • a közösségi élet szervezésére, irányítására az egyházközség egészében vagy egy adott csoportjában,
  • a társadalmi párbeszédre mind az egyének, mind a helyi közösségek szintjén, az együttműködésre szociális-kulturális feladatok megoldásában.
a szak képzési és kimeneti követelményei
mintatantervek
gyakorlati képzés
 • kijelölt iskolákban, illetve kijelölt plébániákon
a szakfelelős és elérhetőségei
tantárgyleírások
szigorlati tételsor
a tanulmányi előadó és elérhetőségei
jelentkezés
specializációk/kötelezően választható modulok a szakon
 • nincs
A jelentkezési felület és a felvételi eljárásról szóló tájékoztató ide kattintva érhető el.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ
 •  2024. május 31.
felvételivel foglalkozó tanulmányi főmunkatárs és elérhetőségei
 • Tel: +36-27 / 511-150 / 401-es és 408-as mellék
 • E-mail: felvi@avkf.hu
felvételi követelmények
a szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
 • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
 • A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
  • szakképzettségek: kántor
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Chorister
képzési terület
 • hitéleti
a képzés helyszíne(i)
 • Vác
működő tagozat
 • levelező
az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
 • 180 kredit
a képzési idő félévekben
 • 6 félév
a szak képzési célja
 • A képzés célja olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében; felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra. A felekezetük szerinti egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra.
 • Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat a képzés második ciklusában folytassák. 
a szak képzési és kimeneti követelményei
mintatantervek
gyakorlati képzés
 • A hallgatók minden héten külső helyszínen gyakorlatban is kipróbálhatják az órákon tanultakat: liturgikus gyakorlat a székesegyházban; az énekkari kurzusokon a székesegyházi kórus próbáin vesznek részt. Adventben és a nyári szünetben szakmai gyakorlatokra mennek, mely szintén templomi szolgálatot jelent. A hallgatóknak minden félévben vizsgahangversenyen kell számot adniuk hangszeres és énekes tudásukról.
a szakfelelős és elérhetőségei
tantárgyleírások
a tanulmányi előadó és elérhetőségei
jelentkezés

Képzések

Mesterképzés (MA)
felvételivel foglalkozó tanulmányi főmunkatárs és elérhetőségei
 • Tel: +36-27 / 511-150 / 401-es és 408-as mellék
 • E-mail: felvi@avkf.hu
felvételi követelmények
 • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány, a pedagógusképzés képzési területek alapképzési szakjai, a hitéleti alapképzési szakok, valamint az ezeknek megfelelő, a felsőoktatásról szóló 1993.évi LXXX. törvény szerinti szakok.
 • Továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. E szakok esetén a belépéshez pszichológiai, pedagógiai és szociológia alapismeretekből a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma 40 kredit az alábbi bontásban.
  • pszichológia legalább 16 kredit,
  • pedagógia legalább 12 kredit,
  • szociológia legalább 12 kredit.
 • A fentieket figyelembe véve jelentkezhetnek pl. óvodapedagógiai, tanítói, tanári, katekéta és lelkipásztori alapképzettséggel rendelkezők, továbbá szociálpedagógiai BA, szociális munka BA diplomával rendelkezők is.
 • Jelentkezés feltétele:
 1. jelentkezés feltöltése a felvi.hu oldalon
 2. felvételi beszélgetés
 • A felvételi beszélgetés során nem a jelentkezők lexikális tudást mérjük, hanem szeretnénk meggyőződni a felvételizők motiváltságáról, nyitottságáról és szakmai elhivatottságáról.
 • Választható témák a felvételi beszélgetésre:
 1. A globalizáció környezeti, társadalmi és kulturális következményei
 2. A család szerepe és működése az egyén mentális egészségében
 3. Ember és környezetének viszonya, működési zavarai. A közösségi lélekvédelem mikro- és makroszintű összefüggései.
 4. Hazai közösségfejlesztés és közösségi munka
 5. Közösségi média lehetőségei
 • Részletes tájékoztató a felvételi beszélgetésről ide kattintva olvasható.
a képzés helyszíne(i)
 • Vác
a szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
 • végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat
 • A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
  • szakképzettségek: okleveles mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő szakember
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Mental Health in Relations and Community Development
képzési terület
 • bölcsészettudomány
működő tagozat
 • nappali
 • levelező
A nappali tagozat kontaktóráit csütörtökön és pénteken tartjuk a képzés négy féléve alatt. A levelező tagozat kontaktóráit pedig szombatonként.
az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
 • 120 kredit
a képzési idő félévekben
 • 4 félév
a szak képzési célja
 • A képzés célja olyan mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő szakemberek képzése, akik tevékenységükkel hozzájárulnak a társadalmi problémák kezeléséhez és csökkentéséhez, valamint a helyi társadalom erősítéséhez, képesek közösségek, közösségi hálók kiépítésére, fejlesztésére és vezetésére, amelyek lakóhelyi, munkahelyi, civil társadalmi és egyházi, felekezeti területen fejlesztő, támogató és védelmet adó tevékenységet folytatnak.
a szak képzési és kimeneti követelményei
mintatantervek
gyakorlati képzés
a tanulmányi előadó és elérhetőségei
tantárgyleírások
a szakfelelős és elérhetőségei
specializációk/válaszható műveltségi területek a szakon (indításuk a jelentkező hallgatók létszámától függ)
 • Családpedagógia
 • Segítő-fejlesztő pedagógia
felvételivel foglalkozó tanulmányi főmunkatárs és elérhetőségei
 • Tel: +36-27 / 511-150 / 401-es és 408-as mellék
 • E-mail: felvi@avkf.hu
felvételi követelmények
1. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
 • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pedagógia, az andragógia, a közösségszervező, a szociálpedagógia, a pszichológia, a konduktor, a tanító, az óvodapedagógus, a gyógypedagógus és a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak.
 • Továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. E szakok esetében a mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma legalább 50 kredit a pedagógia, pszichológia, andragógia, szociológia, jogi, társadalomtudományok, gazdaságtudományok, egészségtudományok ismeretköreiből.
 • Ezen oklevelek esetében előzetes kreditelismertetési eljárás szükséges.
 • Neveléstudományi MA szakra jelentkezők számára az előzetes kreditelismertetési nyomtatvány itt tölthető le.
 • A kitöltött kérelmet, a lap alján felsorolt hitelesített dokumentumokkal együtt 2024.04.30-ig kell a Főiskola Tanulmányi Osztályára vagy a felvi@avkf.hu e-mailcímre beküldeni.
2. Szakmai elbeszélgetés
a szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
 • végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat
 • A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
  • szakképzettségek: okleveles neveléstudomány szakos bölcsész
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Educational Scientist
képzési terület
 • bölcsészettudomány
a képzés helyszíne(i)
 • Budapesti Campus
működő tagozat
 • levelező
az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
 • 120 kredit
a képzési idő félévekben
 • 4 félév
a szak képzési célja
 • A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő tudással rendelkeznek a neveléstudomány művelése és alkalmazása területén. Képesek a köznevelésben és a felsőoktatásban, illetve az oktatásügyben kutatói és alkalmazói feladatokat ellátni, részt
  vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, a kutatás és a fejlesztés terén feladatokat végezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a nevelésügy hazai eredményeit kommunikálni. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
a szak képzési és kimeneti követelményei
mintatantervek
gyakorlati képzés
tantárgyleírások
a szakfelelős és elérhetőségei
a tanulmányi előadó és elérhetőségei
specializációk/válaszható műveltségi területek a szakon
 • Specializáció nincsen, de a teljes képzés kiemelt hangsúlyt fektet a pedagógiai kompetenciák fejlesztésére és az empirikus társadalomtudományi szemlélet és gyakorlat elsajátítására.
FELVÉTELIVEL FOGLALKOZÓ TANULMÁNYI MUNKATÁRSAINK ELÉRHETŐSÉGEI
 • Tel.: +36-27 / 511-150 / 401-es és 408-as mellék 
 • E-mail: felvi@avkf.hu
felvételi követelményekkel kapcsolatos információk
 • Elfogadható alapdiplomák:
  • szociálpedagógia BA,
  • szociális munka BA,
  • illetve szociálpedagógia szociális munkás alapképzési szak (korábbi rend szerint)
  • Továbbá valamennyi főiskolai, egyetemi, BA vagy MA szintű képzettség, amelynek megszerzése során a hallgató összességében legalább 25 kreditszámban tanult a pedagógia, a pszichológiai, a szociológia és egyéb társadalomtudományi területekhez tartozó tantárgyakat. (A kreditrendszer kialakítása előtt végzettek tárgyairól és azok kreditértékéről a Kreditátviteli Bizottság dönt.) A képzés során a felvételikkor elismert kreditekhez további pótkrediteket szükséges gyűjteni, hogy azok összértéke elérje az 50 kreditet.
  • Ezen oklevelek esetében előzetes kreditelismertetési eljárás szükséges.
  • Előzetes kreditelismertetési nyomtatvány itt tölthető le a szociálpedagógia MA szakra jelentkezők számára.
  •  A kitöltött kérelmet, a lap alján felsorolt hitelesített dokumentumokkal együtt 2024.04.30-ig kell a Főiskola Tanulmányi Osztályára vagy a felvi@avkf.hu e-mail címre beküldeni.
 • Szakmai elbeszélgetés – Kb. 10-15 perc, célja a felvételiző motiváltságának felmérése.
  Választható témák:
  – A szociálpedagógus hivatása és helye a 21. században
  – A szociálpedagógia elmélete, helye a szociális segítő szakmákon belül
  – A mai magyar társadalom alapvető szociális problémái
  – Segítő és oktatási intézmények funkciói és diszfunkciói 
  – Esetkezelés, családsegítés
  – Az egyház szociális tanítása a 21. században
  Részletes tájékoztató a felvételi beszélgetésről itt olvasható.
 • Pontszámítás:
  60 pont a felvételi beszélgetés + 30 pont oklevél minősítés + 10 többletpont
  (fogyatékosság: 5 pont / gyermekgondozás: 5 pont / hátrányos helyzet: 5 pont)
felvételivel foglalkozó tanulmányi főmunkatárs és elérhetőségei
érettségi/felvételi követelmények
 • Pontszámítás: 60 pont a felvételi beszélgetés + 30 pont oklevél minősítés + 10 többletpont. (fogyatékosság: 5 pont / gyermekgondozás: 5 pont / hátrányos helyzet: 5 pont).
 • Szakmai elbeszélgetés kb. 10-15 perc, célja a felvételiző motiváltságának felmérése.
 • Választható témák:
  • A szociálpedagógus hivatása és helye a 21. században
  • A szociálpedagógia elmélete, helye a szociális segítő szakmákon belül
  • A mai magyar társadalom alapvető szociális problémái
  • Segítő és oktatási intézmények funkciói és diszfunkciói
  • Esetkezelés, családsegítés
  • Az egyház szociális tanítása a 21. században
 • Ajánlott irodalmak a felkészüléshez:
  • Bódi Ferenc – Fábián Gergely: Helyi szociális ellátórendszer Magyarországon (2016)
  • Pasqualetti Ilona: Balogvilág (2017)
  • Mándi Nikoletta: Diskurzusok, horizontok (Szociálpedagógia 2017/1-2) – MŰHELY rovat
  • Lakner Zoltán: Egyház és társadalom (2012)
  • Sárkány Péter: Szociálpedagógiai elméletek (2011)
  • Sárkány Péter – Tamáska Máté (szerk.): A tanulás helyei: iskolaépítészet (2017)
  • Társadalmi Riport (2016) és (2018)
  • Temesváry Zsolt: A szociális munka és a szociálpedagógia modern elméletei (2018) 
a szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
 • végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat
 • A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
  • szakképzettségek: okleveles szociálpedagógus
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Social Pedagogue
képzési terület
 • társadalomtudomány
a képzés helyszíne(i)
 • Vác
működő tagozat
 • levelező (2019 őszétől)
  (önk. 300.000 Ft)
 • nappali (2019 őszétől)
  (önk. 300.000 Ft)
az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
 • 120 kredit
a képzési idő félévekben
 • 4 félév
a szak képzési célja
 • A képzés célja olyan okleveles szociálpedagógusok képzése, akik tudományos igényű ismeretekkel rendelkeznek a társadalom működéséről és zavarairól, a devianciákról, a speciális szükségletű csoportokról, a köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás nevelési és fejlesztési feladatairól, illetve általában ismerik a szociális szakterületet. A képzés kiemelt figyelmet fordít a gyermek- és ifjúsági korosztályra, valamint családjuk segítésére, ugyanakkor a szociálpedagógiát tágan értelmezve általános tudást és kompetenciákat ad a segítő munkához.
 • További cél, hogy az mesterképzés elvégzése után az oklevéllel rendelkező szociálpedagógus szakember önállóan vagy csoportban végzendő kutatási, szakértői, oktatási, döntéshozói, irányítási, tervezési és szervezési feladatokat tudjon ellátni. A legmotiváltabb hallgatók képesek legyenek tanulmányaikat magasabb, doktori szinten is folytatni.
a szak képzési és kimeneti követelményei
mintatantervek

I. FÉLÉV

 • A tudományelmélet és kutatásmódszertan alapjai
 • Társadalmi rétegződés
 • Bevezetés az etikába
 • Nyelvi és kommunikációs nevelés és hátránykompenzálás
 • Vizuális nevelés a hátrányok kezelésében
 • A család rendszerszintű megközelítése
 • Szociálpedagógiai elméletek

II. FÉLÉV

 • Kutatásmódszertan, kvalitatív kutatások
 • Csoportvezetési technikák
 • Vallásszociológia
 • Szociálpszichológia
 • Idegennyelvű szakszöveg olvasás
 • Tehetséggondozás és személyiségfejlesztés
 • Zenei nevelés a hátránykezelésben
 • Szakmai gyakorlat I.

III. FÉLÉV

 • A társadalomkutatás gyakorlata: a szociális térképezés
 • Életkorok szociológiája
 • Matematikai készségek fejlesztése
 • Élménypedagógia a szociálpedagógiai munkában
 • A szociális ellátórendszer működése
 • Szakdolgozat előkészítő
 • Szakmai gyakorlat II.

IV. FÉLÉV

 • Szakdolgozat
 • Összefüggő terepgyakorlat és feldolgozás
gyakorlati képzés
 • A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgató alkalmazza a képzés törzsanyagában elsajátított tudását, attitűdjeit, képességeit, felelősségét. A gyakorlat két részből áll. Az első rész kutatás módszertani gyakorlat, melynek során a hallgatók terepfelmérést végeznek hátrányos helyzetű településen vagy hátrányos helyzetűek felkarolását végző intézményben, intézményekben. A terepgyakorlat célja, hogy a hallgatók saját élményeiken keresztül tapasztalják meg a tudományos adatgyűjtés technikáit, alkalmazási nehézségeit, kifejlődjön az a sajátos, a későbbi minőségbiztosítási eljárásokban is alkalmazandó attitűd, mely a források és adatok értő, de kritikus elemzésén nyugszik. A szakmai gyakorlat 1-2 tárgyak kapcsolódnak az adott félév kutatás módszertani kurzusához, csak azzal együtt vehetők fel.
 • A második rész a hat hetes egybefüggő gyakorlat külső intézményben a képzés 4. félévében, amely során a leendő okleveles szociálpedagógus a tanult módszereket, attitűdöket és ismereteket alkalmazza a szociális és gyermekvédelmi intézményekben, köznevelési intézményekben vagy egyéb, leendő képesítésének megfelelő helyen. Egybefüggő gyakorlatra a hallgató csak akkor mehet, ha a 3. félév végéig előírt krediteket teljesítette. A gyakorlóhelyen a hallgatónak képesnek kell lennie átlátni az adott intézmény rendszerszintű működését, nyílt és rejtett funkcióit, a csoportdinamikáját, mely képessége alkalmassá teszi az okleveles szociálpedagógust vezetői, csoportvezetői és középvezetői feladatok ellátására is. Az egybefüggő gyakorlat során az okleveles szociálpedagógustól elvárható, hogy kollégáival együttműködő viszonyt alakítson, részt vegyen, illetve adott esetben maga kezdeményezzen esetmegbeszélő, szupervízió, esetkonferencia alkalmakat és azokat önállóan legyen képes elemezni, értelmezni, nem csupán önreflektív módon, hanem a tudományosan alátámasztott minőségbiztosítási eljárások precizitásával és részletességével.
 • Terephelyek: A terepi kutatási módszertani gyakorlat csak a gyakorlatvezető tanárral egyeztetett helyszínen és időben végezhető. Az egybefüggő intézményi gyakorlat helyszíne a megadott listából választható. Igény szerint és kivételes esetekben a hallgató javasolhat más gyakorlóhelyet is. Annak megfelelőségét a gyakorlatvezető ellenőrzi, megvizsgálja, hogy a gyakorlóhely biztosítja-e a megfelelő tapasztalattal rendelkező, felsőfokú végzettséggel rendelkező tereptanárt és a szakmai munkakörülményeket. Pozitív döntés esetén a főiskola egyedi szerződést köt a gyakorlóhellyel.
 • Gyakorlati feldolgozás: A gyakorlati munkával párhuzamosan a hallgatók rendszeren konzultálnak a gyakorlatvezetővel és egymással is, terepnaplót vezetnek. A gyakorlat elején, közepén és végén közös előkészítő, értékelő és prezentációs napot tartanak, ahol megoszthatják egymással várakozásaikat, első élményeiket és tapasztalataikat, illetve ötleteket, eligazítást kapnak az értékeléshez szükséges munkaanyag elkészítéséhez.
tantárgyleírások
a szakfelelős és elérhetőségei
a tanulmányi előadó és elérhetőségei
Széchenyi