Vezetőség

Dr. Gloviczki Zoltán
rektor

Dr. Zóka Katalin
tanulmányi rektorhelyettes

Prof. Dr. Tamáska Máté
tudományos rektorhelyettes

Szenátus

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola legfőbb vezető testülete és önkormányzati szerve a Szenátus.

A Főiskola Szenátusa hatáskörét, jogait és kötelezettségeit a Nftv. 12.§-ában előírtak, illetőleg a Szervezeti és működési szabályzatában rögzítettek szerint gyakorolja.

A Szenátus tagjai

ELNÖK

Dr. Gloviczki Zoltán
rektor

TITKÁR

Dr. Erős Emese
rektorihivatal-vezető

TAGOK

Dr. Baksa Brigitta
HTRT

Bethlenfalvyné dr. Streitmann Ágnes
INYT

Dr. Gombás Judit
PMT

Megyeriné dr. Runyó Anna
MTIT

Dr. Molnár Krisztina
NTT

Dr. Pilecky Marcel
AMET

Gőz Richárd
a Tanulmányi Osztály vezetője

Kucsera Imre
gazdasági igazgató

a HÖK képviselői

Tanácskozási joggal állandó meghívottak:

 

Marton Zsolt
megyéspüspök

Dr. Zóka Katalin
tanulmányi rektorhelyettes

Prof. Dr. Tamáska Máté
tudományos rektorhelyettes

Balássy Petra Zsófia
rektori kabinetvezető

Kocsis Gyula
a Budapesti Campus vezetője

Balázs Veronika
a Továbbképzési Iroda vezetője

Matyi Zsuzsanna
belső ellenőr

 

A szenátus oktató tagjainak, valamint az oktatási tevékenységet segítő dolgozó tagjának mandátuma négy évre, hallgató tagjainak mandátuma egy évre szól.

Széchenyi