Pótfelvételi

A 2023-as évi pótfelvételivel kapcsolatosan 2023. júliusától adunk bővebb tájékoztatást!

A korábbi, 2022-es pótfelvételi eljárás adatai:

Jelentkezz pótfelvételiben akár állami ösztöndíjas formában meghirdetett képzéseinkre is!

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 5.

Alapképzésre és osztatlan mesterképzésre az a jelentkező vehető fel, aki legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett, vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik. 

Kivéve a hitéleti képzésben hirdetett szakok!

A 2022. évi felsőoktatási általános felvételi eljárásban sikeres alkalmassági vizsga a pótfelvételi eljárásban is érvényes, amennyiben a vizsga típusa megfelel a jelentkezésben megjelölt szakon.

A pótfelvételi eljárás keretében csak egy helyet lehet megjelölni (csak egy felsőoktatási intézménybe és csak egy képzésre lehet jelentkezni)!

Csak azok nyújthatnak be jelentkezést: akik a 2022. évi általános felvételi eljárás során nem jelentkeztek, vagy jelentkeztek, de nem nyertek felvételt egyetlen felsőoktatási intézménybe sem. A jelentkezéskor érdemes figyelembe venni, hogy azokon a képzéseken, amelyeket már a 2022. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban is meghirdettek, a pótfelvételi ponthatár nem lehet alacsonyabb a 2022. július 21-én meghatározott ponthatárnál.

Felsőoktatási pótfelvételi jelentkezést a www.felvi.hu honlapon kizárólag elektronikus formában lehet benyújtani. Ha a jelentkezőnek nincs lehetősége az E-felvételiben feltölteni a dokumentumait, azok másolatát aláírva postai úton is be lehet küldeni az Oktatási Hivatal 1380 Budapest, Pf. 1190 címére 2022. augusztus 5-ig, illetve ügyfélkapus regisztrációval rendelkezők elektronikusan is küldhetik. A hitelesítő adatlap Oktatási Hivatalhoz határidőre történő eljuttatása nélkül a felvételi jelentkezés érvénytelen lesz!

A www.felvi.hu oldalon az e-felvételi szolgáltatást 2022. július 26. – augusztus 5. között lehet igénybe venni.

A nyári pótfelvételi eljárásban meghirdetett képzéseink:

Képzés neve

Képz.szint

Munkarend

Fin.forma

Önköltség (félév)Képz. idő (félév)PonthatárKapacitás min. < max.Képz. terület
160 000 Ft62802 < 20PED
Önköltség (félév)Képz. idő (félév)PonthatárKapacitás min. < max.Képz. terület
160 000 Ft62802 < 30PED
Önköltség (félév)Képz. idő (félév)PonthatárKapacitás min. < max.Képz. terület
160 000 Ft72801 < 10TÁRS
Önköltség (félév)Képz. idő (félév)PonthatárKapacitás min. < max.Képz. terület
160 000 Ft82805 < 30PED
Önköltség (félév)Képz. idő (félév)PonthatárKapacitás min. < max.Képz. terület
160 000 Ft62805 < 20PED
Önköltség (félév)Képz. idő (félév)PonthatárKapacitás min. < max.Képz. terület
160 000 Ft62805 < 50PED
Önköltség (félév)Képz. idő (félév)PonthatárKapacitás min. < max.Képz. terület
180 000 Ft62805 < 30PED
Önköltség (félév)Képz. idő (félév)PonthatárKapacitás min. < max.Képz. terület
160 000 Ft72805 < 30TÁRS
Önköltség (félév)Képz. idő (félév)PonthatárKapacitás min. < max.Képz. terület
160 000 Ft82805 < 30PED
Önköltség (félév)Képz. idő (félév)PonthatárKapacitás min. < max.Képz. terület
225 000 Ft4843 < 15BÖLCS
Önköltség (félév)Képz. idő (félév)PonthatárKapacitás min. < max.Képz. terület
225 000 Ft4655 < 40BÖLCS
Önköltség (félév)Képz. idő (félév)PonthatárKapacitás min. < max.Képz. terület
225 000 Ft4505 < 25BÖLCS
Önköltség (félév)Képz. idő (félév)PonthatárKapacitás min. < max.Képz. terület
300 000 Ft4785 < 20TÁRS

ALKALMASSÁGI VIZSGÁK A PEDAGÓGUSKÉPZÉSI SZAKOKON:A csecsemő- és kisgyermeknevelő, a tanító, az óvodapedagógus, az óvodapedagógus alapszak angol nyelven képzésre jelentkezőknek alkalmassági vizsgán kell részt venniük.

Ha a felvételiző 2022. felvételi eljárásban tett sikeres alkalmassági vizsgával rendelkezik intézménytől függetlenül, és annak hitelesített fénymásolatát elküldi a felvi@avkf.hu e-mail címre, így  mentesül az alkalmassági vizsga alól.
Beküldési határidő: 2022. augusztus 10.

Továbbá aki pedagógusképzési területen szerzett felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel jelentkezik ezekre a szakokra, vagyis a korábbi tanulmányaihoz kapcsolódóan részt vett azonos típusú alkalmassági vizsgán, az érintett felsőoktatási intézményhez benyújtott kérelmére mentesülhet az alkalmassági vizsga követelménye alól.
Beküldési határidő: 2022. augusztus 10.

Az alkalmassági vizsgára mindenkinek hoznia kell a kitöltött, aláírt egészségügyi nyilatkozatot/alkalmassági lapot, mely letölthető a honlapról a Hallgatóknak -> Beiratkozóknak menüpontból.

Az idő rövidsége miatt a vizsgára külön behívó levelet nem küldünk, aki nem rendelkezik 2022. évi érvényes alkalmassági eredménnyel, annak meg kell jelennie az adott vizsganapon!

Az alkalmassági vizsga helyszíne és időpontja: Vác 2022. augusztus 17. 09:00 óra.

A regisztráció kezdete: 08:00

Eljárási díj: 4.000 Ft.

Befizetés módja: Az összeget augusztus 8-11. között kell átutalni a 10700323-67353264-52300002 számú bankszámlára, a közlemény rovatba írja be a nevét és az „alkalmassági vizsgadíj” szöveget. Amennyiben valaki az alkalmassági vizsgán nem vesz részt, a befizetett vizsgadíj visszautalására nincs lehetőség!

A vizsgára kérjük hozza magával  a 4.000 Ft-ról szóló átutalás másolatát, arcképes igazolványát, 10 népdalról listát és  tornafelszerelést (az utóbbi kettő csak tanító és óvodapedagógus képzésen szükséges), egészségügyi alkalmassági  lapot kitöltve.  Letölthető: https://avkf.hu/felveteli-elbeszelgetes-alkalmassagi-vizsga

FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI SZAKMAI VIZSGA:

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga időpontja előreláthatólag 2022. augusztus 15-16. (A pontos időpontról elektronikusan küldünk majd tájékoztatást.)

A jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelmény feltételét – a felvételi eljárás részeként a felsőoktatási intézmény által szervezett – legalább 45%-os eredményű felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával is teljesíthető.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára csak a jelentkezési időszakban lehet jelentkezni az e-felvételi rendszerben! Utólagos jelentkezésre nincs lehetőség! Szakmai vizsgáról bővebben itt: https://avkf.hu/szakmai-vizsga

FELVÉTELI SZÓBELI VIZSGA MESTERKÉPZÉSI SZAKOKON:

A mesterképzésre jelentkezőknek szóbeli felvételi vizsgán kell részt venniük, melynek helyszíne és időpontja: Vác, 2022. augusztus 17. 09:00 óra.

A regisztráció kezdete: 08:00

Eljárási díj: 4.000 Ft.

Befizetés módja: Az összeget augusztus 8-11. között kell átutalni a 10700323-67353264-52300002 számú bankszámlára, a közlemény rovatba írja be a nevét és a „szakmai elbeszélgetés” szöveget. Amennyiben valaki a szakmai elbeszélgetésen nem vesz részt, a befizetett vizsgadíj visszautalására nincs lehetőség!

A vizsgára hozza magával a 4000 Ft-ról szóló átutalás másolatát, arcképes igazolványát,  az oklevelének másolatát, a Neveléstudomány MA képzésre jelentkezők a PPT-t tartalmazó adathordozót is.

A teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakokról és az előzetes kreditelismertetésről az alkalmassági vizsgák leírásánál találnak információt.

A nem teljes kreditértékkel elfogadható végzettséggel jelentkezőknek előzetes kreditelismertetési kérelmet kell elküldeniük a Főiskola címére. A kérelem letölthető a honlapról (Felvételizőknek -> Felvételi elbeszélgetés/alkalmassági vizsga -> a megfelelő szakot kiválasztva, majd ott az “Előzetes kreditelismertetési nyomtatvány”), melyet a felsorolt hiteles dokumentumokkal együtt 2022. augusztus 10-ig a felvi@avkf.hu címre várjuk.

 

Pontszámítás mesterképzésben:

– felvételi elbeszélgetés: 30 pont

– oklevél minősítése alapján: 60 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.

– Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont

– fogyatékosság: 5 pont

– gyermekgondozás: 5 pont

– hátrányos helyzet: 5 pont

Az idő rövidsége miatt a felvételi vizsgákra külön behívó levelet nem küldünk. A jelentkezőnek meg kell jelennie az adott vizsganapon!

HITÉLETI KÉPZÉS:

Alapképzésben meghirdetett szakok levelező munkarendben:

Választható szak

Képz.szint

Munkarend

Fin.forma

Költségtérítés (félév)Képz. idő (félév)Képz. területLink
6HITkántor
Költségtérítés (félév)Képz. idő (félév)Képz. területLink
157 500 Ft6HITkántor
Költségtérítés (félév)Képz. idő (félév)Képz. területLink
6HITkatekéta lelkipásztori munkatárs
Költségtérítés (félév)Képz. idő (félév)Képz. területLink
157 500 Ft6HITkatekéta lelkipásztori munkatárs

FIGYELEM: A hitéleti képzésekre az intézmény által kibocsátott egyedi jelentkezési lapot kell benyújtani.

Kántor szak

Elektronikus jelentkezési felület Kántor szakra

Ezt, és minden dokumentummásolatot közvetlenül a felsőoktatási intézménynek kell megküldeni.

A kántor képzésre jelentkezők ének-zene alkalmassági vizsgájának helyszíne és időpontja: Vác 2022. augusztus 17. 14:00 óra.

A regisztráció kezdete: 13:30

Katekéta- lelkipásztori munkatárs szak

Elektronikus jelentkezési felület Katekéta-lelkipásztori munkatárs szakra

Ezt, és minden dokumentummásolatot közvetlenül a felsőoktatási intézménynek kell megküldeni.

A katekéta lelkipásztori munkatárs szakos jelentkezők felvételi beszélgetésének helyszíne és időpontja: Vác 2022. augusztus 17. 09:00 óra.

A regisztráció kezdete: 08:00

A kántor és a katekéta lelkipásztori munkatárs szak vizsgadíja (4.000 Ft), az összeget augusztus 8-11. között kell átutalni  a 10700323-67353264-52300002 bankszámlaszámra.  A közlemény rovatba írják be a saját nevüket és azt, hogy „nyári alkalmassági vizsga”!

A vizsgára kérjük  hozza magával  a 4.000 Ft-ról szóló átutalás másolatát és arcképes igazolványát!

A fentebb, a szakoknál meghatározottól eltérő vizsgaidőpont biztosítására nincs lehetőség! A felvételi vizsga/beszélgetésekről bővebb információt a Felvételizők menüpont alatti Felvételi elbeszélgetés/alkalmassági vizsga pont alatt találják.

Az idő rövidsége miatt a felvételi vizsgákról külön értesítést nem küldünk.

Felvételi döntés várhatóan 2022. augusztus 24-én lesz.

Széchenyi