Pótfelvételi

A 2024/25/1-es év pótfelvételi eljárásáról szóló információk 2024. augusztusában lesznek elérhetőek, alább archív adatokat olvashatnak

Jelentkezz pótfelvételiben akár állami ösztöndíjas formában meghirdetett képzéseinkre is!

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 6.

FONTOS VÁLTOZÁS 2023-tól:

A felvételhez nem követelmény az emelt szintű érettségi

Nincs előre meghatározott minimum pontszám

Alapképzésre az a jelentkező vehető fel, aki érettségi vizsgát tett.

A 2023. évi felsőoktatási általános felvételi eljárásban sikeres alkalmassági vizsga a pótfelvételi eljárásban is érvényes, amennyiben a vizsga típusa megfelel a jelentkezésben megjelölt szakon.

A pótfelvételi eljárás keretében csak egy helyet lehet megjelölni (csak egy felsőoktatási intézménybe és csak egy képzésre lehet jelentkezni)!

Csak azok nyújthatnak be jelentkezést: akik a 2023. évi általános felvételi eljárás során nem jelentkeztek, vagy jelentkeztek, de nem nyertek felvételt egyetlen felsőoktatási intézménybe sem.

A magyarországi központi felsőoktatási felvételi eljárásban kizárólag elektronikusan lehet jelentkezni: a Felvi.hu E-Felvételi szolgáltatásán keresztül, ahol az adatokat egy online felületen kell rögzíteni. Ez alól kivételt képeznek főiskolánk hitéleti szakjai, melyekre külön, az intézményi felületen lehet jelentkezni (bővebb információ a hitéleti képzéseknél található). 

A www.felvi.hu oldalon az e-felvételi szolgáltatást 2023. július 28. – augusztus 6. között lehet igénybe venni.

ALKALMASSÁGI VIZSGÁK A PEDAGÓGUSKÉPZÉSI SZAKOKON:

A csecsemő- és kisgyermeknevelő, a tanító, az óvodapedagógus, az óvodapedagógus alapszak angol nyelven, az óvodapedagógus szak német nemzetiségi szakiránnyal, a tanító szak német nemzetiségi szakiránnyal, az óvodapedagógus szak cigány/roma nemzetiségi szakiránnyal, a tanító szak cigány/roma nemzetiségi szakiránnyal képzésre jelentkezőknek alkalmassági vizsgán kell részt venniük.

Ha a felvételiző 2023. felvételi eljárásban tett sikeres alkalmassági vizsgával rendelkezik intézménytől függetlenül, és annak hitelesített fénymásolatát elküldi a felvi@avkf.hu e-mail címre, így  mentesül az alkalmassági vizsga alól, amennyiben a vizsga típusa megfelel a jelentkezésben megjelölt szakon.
Beküldési határidő: 2023. augusztus 9.

Továbbá aki pedagógusképzési területen szerzett felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel jelentkezik ezekre a szakokra, vagyis a korábbi tanulmányaihoz kapcsolódóan részt vett azonos típusú alkalmassági vizsgán, az érintett felsőoktatási intézményhez benyújtott kérelmére mentesülhet az alkalmassági vizsga követelménye alól.
Beküldési határidő: 2023. augusztus 9.

Az alkalmassági vizsgára mindenkinek hoznia kell a kitöltött, aláírt egészségügyi nyilatkozatot/alkalmassági lapot, mely letölthető a honlapról a Hallgatóknak -> Beiratkozóknak menüpontból.

Az idő rövidsége miatt a vizsgára külön behívó levelet nem küldünk, aki nem rendelkezik 2023. évi érvényes alkalmassági eredménnyel, annak meg kell jelennie az adott vizsganapon!

Az alkalmassági vizsga helyszíne és időpontja óvodapedagógus és tanító szakokon: Vác, 2023. augusztus 17. 08:30 óra
Helyszíne: Vác, Szent Miklós tér 1-3.

A regisztráció kezdete: 8:00 óra

Eljárási díj: 4.000 Ft.

Befizetés módja: Az összeget augusztus 7-10. között kell átutalni a 10700323-67353264-52300002 számú bankszámlára, a közlemény rovatba írja be a nevét és az „alkalmasságivizsga-díj” szöveget. Amennyiben valaki az alkalmassági vizsgán nem vesz részt, a befizetett vizsgadíj visszautalására nincs lehetőség!

A vizsgára kérjük hozza magával  a 4.000 Ft-ról szóló átutalás másolatát, arcképes igazolványát, 10 népdalról listát és  tornafelszerelést, egészségügyi alkalmassági  lapot kitöltve.  Letölthető: https://avkf.hu/felveteli-elbeszelgetes-alkalmassagi-vizsga

Az alkalmassági vizsga helyszíne és időpontja csecsemő- és kisgyermeknevelő szakon: Vác, 2023. augusztus 17. 13:00 óra
Helyszíne: Vác, Szent Miklós tér 1-3.

A regisztráció kezdete: 12:30 óra

Eljárási díj: 4.000 Ft.

Befizetés módja: Az összeget augusztus 7-10. között kell átutalni a 10700323-67353264-52300002 számú bankszámlára, a közlemény rovatba írja be a nevét és az „alkalmasságivizsga-díj” szöveget. Amennyiben valaki az alkalmassági vizsgán nem vesz részt, a befizetett vizsgadíj visszautalására nincs lehetőség!

A vizsgára kérjük hozza magával  a 4.000 Ft-ról szóló átutalás másolatát, arcképes igazolványát, egészségügyi alkalmassági  lapot kitöltve.  Letölthető: https://avkf.hu/felveteli-elbeszelgetes-alkalmassagi-vizsga

FELVÉTELI SZÓBELI VIZSGA MESTERKÉPZÉSI SZAKOKON:

A mesterképzésre jelentkezőknek szóbeli felvételi vizsgán kell részt venniük, melynek helyszíne és időpontja: Vác, 2023. augusztus 17. 13:00 óra
Helyszíne: Vác, Szent Miklós tér 1-3.

A regisztráció kezdete: 12:30 óra

Eljárási díj: 4.000 Ft.

Befizetés módja: Az összeget augusztus 7-10. között kell átutalni a 10700323-67353264-52300002 számú bankszámlára, a közlemény rovatba írja be a nevét és a „szakmai elbeszélgetés” szöveget. Amennyiben valaki a szakmai elbeszélgetésen nem vesz részt, a befizetett vizsgadíj visszautalására nincs lehetőség!

A vizsgára hozza magával a 4.000 Ft-ról szóló átutalás másolatát, arcképes igazolványát,  az oklevelének másolatát, a Neveléstudomány MA képzésre jelentkezők a PPT-t tartalmazó adathordozót is.

A teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakokról és az előzetes kreditelismertetésről az alkalmassági vizsgák leírásánál találnak információt.

A nem teljes kreditértékkel elfogadható végzettséggel jelentkezőknek előzetes kreditelismertetési kérelmet kell elküldeniük a felvi@avkf.hu címre vagy a postai címre: Apor Vilmos Katolikus Főiskola Kreditelismerési Bizottság 2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5. A kérelem letölthető a honlapról (Felvételizőknek -> Felvételi elbeszélgetés/alkalmassági vizsga -> a megfelelő szakot kiválasztva, majd ott az “Előzetes kreditelismertetési nyomtatvány”), melyet a felsorolt hiteles dokumentumokkal együtt 2023. augusztus 9-ig a felvi@avkf.hu címre várjuk.

 

Pontszámítás mesterképzésben:

– felvételi elbeszélgetés: 30 pont

– oklevél minősítése alapján: 60 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.

– Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont

– fogyatékosság: 5 pont

– gyermekgondozás: 5 pont

– hátrányos helyzet: 5 pont

Az idő rövidsége miatt a felvételi vizsgákra külön behívó levelet nem küldünk. A jelentkezőnek meg kell jelennie az adott vizsganapon!

FIGYELEM: A hitéleti képzésekre az intézmény által kibocsátott egyedi jelentkezési lapot kell benyújtani.

Kántor szak

Elektronikus jelentkezési felület Kántor szakra

Ezt, és minden dokumentummásolatot közvetlenül a felsőoktatási intézménynek kell megküldeni.

A kántor képzésre jelentkezők ének-zene alkalmassági vizsgájának helyszíne és időpontja: Vác, 2023. augusztus 17. 13:00 óra.
Helyszíne: Vác, Szent Miklós tér 1-3.

A regisztráció kezdete: 12:30 óra

Katekéta- lelkipásztori munkatárs szak

Elektronikus jelentkezési felület Katekéta-lelkipásztori munkatárs szakra

Ezt, és minden dokumentummásolatot közvetlenül a felsőoktatási intézménynek kell megküldeni.

A katekéta lelkipásztori munkatárs szakos jelentkezők egyházi elbeszélgetésének helyszíne és időpontja: Vác, 2023. augusztus 16. 13:00 óra.
Helyszíne: Vác, Szent Miklós tér 1-3.

A regisztráció kezdete: 12:30 óra

A kántor és a katekéta lelkipásztori munkatárs szak vizsgadíja (4.000 Ft), az összeget augusztus 7-10. között kell átutalni  a 10700323-67353264-52300002 bankszámlaszámra.  A közlemény rovatba írják be a saját nevüket és azt, hogy „alkalmassági vizsga”!

A vizsgára kérjük  hozza magával  a 4.000 Ft-ról szóló átutalás másolatát és arcképes igazolványát!

FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI SZAKMAI VIZSGA:

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga időpontja előreláthatólag 2023. augusztus 17-18. (A pontos időpontról elektronikusan küldünk majd tájékoztatást.)

A jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelmény feltételét – a felvételi eljárás részeként a felsőoktatási intézmény által szervezett – legalább 45%-os eredményű felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával is teljesíthető.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára csak a jelentkezési időszakban lehet jelentkezni az e-felvételi rendszerben! Utólagos jelentkezésre nincs lehetőség! Szakmai vizsgáról bővebben itt: https://avkf.hu/szakmai-vizsga

A fentebb, a szakoknál meghatározottól eltérő vizsgaidőpont biztosítására nincs lehetőség! A felvételi vizsga/beszélgetésekről bővebb információt a Felvételizők menüpont alatti Felvételi elbeszélgetés/alkalmassági vizsga pont alatt találják.

Az idő rövidsége miatt a felvételi vizsgákról külön értesítést nem küldünk.

Felvételi döntés várhatóan 2023. augusztus 28-án lesz.

A nyári pótfelvételi eljárásban meghirdetett képzéseink:

Pótfelvételi eljárásban meghirdetett hitéleti képzéseink:

Széchenyi