Ösztöndíjak

 

Az alábbi ösztöndíj-lehetőségeket ajánljuk hallgatóink figyelmébe.
A mindenkori hallgatói ösztöndíjak körét és a pályázati feltételeket a
HAJUTE (Hallgatói juttatások és térítések szabályzata) szabályozza, melyet a Szabályzatok menüponton belül talál.

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program

A program a pedagógus hallgatók tanulmányait jelentős összegű ösztöndíjjal segíti, és a diploma megszerzése után garantáltan a képzettségüknek megfelelő állást biztosít számukra. Az ösztöndíj összege 125.000,- Ft, 250.000,- Ft vagy 375.000,- Ft/félév lehet, ennek elbírálása függ a tanulmányi eredménytől, illetve attól, hogy milyen szakon tanul az ösztöndíjas, és hogy a munkavállalásához mely régiót preferálja.

A KKÖP-ben azok vehetnek részt, akik a pályázat benyújtásának időpontjában egységes, osztatlan tanárképzést, illetve gyógypedagógia, vagy tanító alapképzési szakon képzést nyújtó felsőoktatási intézménybe felvételt nyertek. Várjuk azok jelentkezését is, akik nem most kezdték meg a felsőoktatási tanulmányaikat, de úgy döntenek, hogy mégis élnének a lehetőséggel.

Az aktuális tanulmányi félévben a részleteket, valamint a pályázati dokumentumokat az alábbi linken keresztül lehet megtekinteni.

 

Migazzi Kristóf Pedagógusképzési Ösztöndíj

Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (EKIF) által meghirdetett nyílt pályázat azt hivatott elősegíteni, hogy a megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel, hivatástudattal, a keresztény értékrend szerinti nevelés iránti elköteleződéssel rendelkező hívő pedagógus-utánpótlás eljusson az EKIF fenntartásában működő köznevelési és szakképzési intézményekbe.

A pályázat mindenki számára nyitott, aki egyetemi vagy főiskolai pedagógusképzésben tanulmányokat kezd vagy folytat, amennyiben vállalja, hogy oklevelének megszerzése után az EKIF által fenntartott valamely köznevelési vagy szakképző intézményben helyezkedik el, végzettségének megfelelő pozícióban.

Az aktuális tanulmányi félévben a jelentkezés határideje: 2022. október 10.
(Postai úton: Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága – 2601 Vác, Pf. 87.)

További részletek, valamint a pályázati dokumentumok az EKIF honlapján érhetők el.

 

Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíj Program

(cigány/roma, német vagy szlovák nemzetiségi szakos hallgatók számára)

A Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíj Program (röviden NOP) azon hallgatók számára érhető el, akik a főiskolán valamelyik nemzetiségi pedagógus képzésen vesznek részt, legyen szó cigány/roma, német vagy szlovák nemzetiségű óvodapedagógus vagy tanító képzésekről.

Az aktuális tanulmányi félévben további részleteket az ösztöndíj honlapján a megfelelő pályázati felhívást / képzést kiválasztva lehet érdeklődni.

 

Hallgatói Ösztöndíjak

Tanulmányi ösztöndíj 

Tanulmányi ösztöndíj-támogatásban a teljes idejű államilag támogatott / állami (rész)ösztöndíjas alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgató részesülhet, tanulmányi eredmény alapján. 

Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj

Az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjat a főiskolai közéletben kiemelkedő, a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató kaphatja. 

Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj pályázati lap

Kulturális és sportösztöndíj

Kulturális és sportösztöndíjra pályázatot nyújthat be az a hallgató, aki kiemelkedő sport-, illetve kulturális tevékenységet végez.

Kulturális és sportösztöndíj pályázati lap

Egyszeri AVKF ösztöndíj

A kiemelkedő hallgatói teljesítmény egyszeri támogatása (egyszeri AVKF ösztöndíj) olyan, a főiskolán kifejtett kiemelkedő tanulmányi, tudományos, kulturális, hitéleti és művészeti, illetve egyéb főiskolai tevékenységre tekintettel adható, amelyért a hallgató nem részesül ösztöndíjban.

Egyszeri AVKF ösztöndíj pályázati lap

Rendszeres szociális ösztöndíj

Rendszeres szociális ösztöndíjban teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő, államilag finanszírozott / államilag támogatott hallgató részesülhet. A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján egy képzési időszakra (félévre) biztosított, havonta folyósított juttatás.
 

Rendszeres szociális ösztöndíj pályázati lap

Rendkívüli szociális ösztöndíj

Rendkívüli szociális ösztöndíjban teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő, államilag finanszírozott / államilag támogatott hallgató részesülhet. A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának enyhítésére folyósított egyszeri juttatás.
 

Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázati lap

Alaptámogatás

Alaptámogatásban részesülhet az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű alap-, mester-, osztatlan vagy felsőfokú szakképzésben jogviszonyt létesítő hallgató, amennyiben:
a) fogyatékossággal élő vagy az egészségi állapota miatt rászorult     vagy
b) halmozottan hátrányos helyzetű     vagy
c) családfenntartó     vagy
d) nagycsaládos     vagy
e) árva     vagy
f) hátrányos helyzetű     vagy
g) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg     vagy
h) félárva.
 

Alaptámogatás pályázati lap

2022/2023. tanév 1. félévében:

Talló Viktória Renáta Tanító (tanító-német nemzetiségi szakirány) szak

2018/2019. tanév 1. félévében:

Hajagos Erika Csenge tanító szak
Talló Viktória Renáta óvodapedagógus (óvodapedagógus-német nemzetiségi szakirány) szak

2017/2018. tanév 1. félévében:

Pesti Renáta szociálpedagógia szak
Verbényi Zoltán szociálpedagógia szak

Korábbi Köztársasági Ösztöndíjas hallgatóink

2016/2017. tanévben:

Balogh Réka tanító szak
Verbényi Zoltán szociálpedagógia szak
Bárdi Enikő Noémi tanító szak

a 2015/2016. tanévben:

Banda Pál tanító szak
Balogh Réka tanító szak
Krakker Anna tanító szak

a 2014/2015. tanévben:

Pocsai Noémi óvodapedagógus szak
Nagy Anna óvodapedagógus szak
Banda Pál tanító szak
Meditz Júlia szociálpedagógia szak

a 2013/2014. tanévben:

Sárközi Dóra óvodapedagógus szak
Kozma Edina óvodapedagógus szak
Erdélyi Boglárka óvodapedagógus szak

Széchenyi