Intézményi pontok / Dokumentumok

2024.04.22.:
Kedves jelentkezők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy mivel a felvi.hu felületére ismét lehet dokumentumokat feltölteni, így az új határidő a motivációs levél / nyilatkozat a felvételi beszélgetésről 2024.04.28.

Alapképzésre történő jelentkezésnél (kivéve a hitéleti szakoknál, illetve az óvodapedagógus – cigány-roma nemzetiségi képzésnél) a Főiskola a saját hatáskörében adható, legfeljebb 100 intézményi pontot az alábbiak szerint számítja:

1. Felvételi beszélgetés a felsőoktatási intézmény által közzétett szempontok alapján, vagy motivációs levél a felsőoktatási intézmény által közzétett szempontok alapján
Pontszám: Legfeljebb 50 pont
Igazolása:
A jelentkező a motivációs levelet az adott év március 31. napjáig a
hivatalos Felvételi felületre tölti fel nem szerkeszthető pdf formátumban.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy mivel a felvi.hu felületére ismét lehet dokumentumokat feltölteni, így az új határidő a motivációs levél / nyilatkozat a felvételi beszélgetésről 2024.04.28.

Amennyiben a jelentkező nem kíván motivációs levelet feltölteni, úgy a megadott határidőig a Főiskola honlapjáról letölthető nyilatkozat kitöltésével és annak a Felvételi felületre való feltöltésével jelzi, hogy a felvételi beszélgetést vagy egyik lehetőséget sem választja. Az utóbbi esetben a jelentkező nem kíván élni ezen intézményi ponttal.

Ha a jelentkező a megadott határidőig (az adott év március 31. napjáig) nem tölt fel motivációs levelet és nyilatkozatot sem, akkor az azt jelenti, hogy nem kíván élni egyik lehetőséggel sem, így nem kíván az ezekért járó 50 intézményi pontot szerezni. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Részletes információ a Felvételi Szabályzat 3. mellékletében

2. Országos középiskolai szakmai vagy tanulmányi versenyen elért országos 1-10. eredmény
Pontszám: 40 pont
Igazolása:
Az elért helyezést igazoló hivatalos oklevél
Amennyiben rendelkezik a dokumentummal, úgy a feltöltés határideje a hivatalos Felvételi felületre: 2024. február 15., amennyiben még nem rendelkezik vele, úgy legkésőbb 2024. július 10.

3. Hátrányos helyzet
Pontszám: 20 pont
Igazolása:
Jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása vagy határozata
Amennyiben rendelkezik a dokumentummal, úgy a feltöltés határideje a hivatalos Felvételi felületre: 2024. február 15., amennyiben még nem rendelkezik vele, úgy legkésőbb 2024. július 10.

4. Nyelvvizsga
Pontszám: Legfeljebb 50 pont (bármilyen nyelvből középfokú komplex nyelvvizsga 25 pont, felsőfokú komplex nyelvvizsga 40 pont; több nyelvvizsga esetén a számítás a maximális pontszámig kumulálódik)
Igazolása: Nyelvvizsga bizonyítvány vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
Amennyiben rendelkezik a dokumentummal, úgy a feltöltés határideje a hivatalos Felvételi felületre: 2024. február 15., amennyiben még nem rendelkezik vele, úgy legkésőbb 2024. július 10.

5. Pedagógusképzés képzési területen, vagy pszichológia szakon szerzett végzettség
Pontszám:
– szakirányú középfokú végzettség 30 pont,
– érettségire épülő képzésben szerzett szakképesítés 40 pont (felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevélért csak abban az esetben adható intézményi pont, ha nem lett belőle számolva érettségi pont),
– felsőfokú szakirányú/képzési területnek megfelelő végzettség 50 pont,
Igazolása: A megfelelő bizonyítvány vagy oklevél
Amennyiben rendelkezik a dokumentummal, úgy a feltöltés határideje a hivatalos Felvételi felületre: 2024. február 15., amennyiben még nem rendelkezik vele, úgy legkésőbb 2024. július 10.

6. Bármely más szakon, képzési területen szerzett felsőfokú végzettség 
Pontszám: 20 pont
Igazolása: Oklevél
Amennyiben rendelkezik a dokumentummal, úgy a feltöltés határideje a hivatalos Felvételi felületre: 2024. február 15., amennyiben még nem rendelkezik vele, úgy legkésőbb 2024. július 10.

7. Képesítéstől független, legalább 50 óra szakmai tapasztalat (gyermekneveléssel, oktatással összefüggő szakmai segítő munka, önkéntesség, mozgalmi részvétel, kizárólag külső írásos igazolás alapján)
Pontszám: 30 pont
Igazolása:
Külső írásos hivatalos igazolás, a feltöltés határideje a hivatalos Felvételi felületre: 2024. március 31.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy mivel a felvi.hu felületére ismét lehet dokumentumokat feltölteni, így az 50 óra szakmai tapasztalatra az új határidő 2024.04.28.

Nyilatkozat a felvételi beszélgetéssel kapcsolatban
Letöltés PDF formátumban

A jelentkező a motivációs levelet az adott év március 31. napjáig a hivatalos Felvételi felületre tölti fel nem szerkeszthető pdf formátumban.

Amennyiben a jelentkező nem kíván motivációs levelet feltölteni, úgy a megadott határidőig a Főiskola honlapjáról letölthető nyilatkozat kitöltésével és annak a Felvételi felületre való feltöltésével jelzi, hogy a felvételi beszélgetést vagy egyik lehetőséget sem választja. Az utóbbi esetben a jelentkező nem kíván élni ezen intézményi ponttal.

Ha a jelentkező a megadott határidőig (az adott év március 31. napjáig) nem tölt fel motivációs levelet és nyilatkozatot sem, akkor az azt jelenti, hogy nem kíván élni egyik lehetőséggel sem, így nem kíván az ezekért járó 50 intézményi pontot szerezni. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Részletes információ a Felvételi Szabályzat 3. mellékletében

Mesterképzésre történő jelentkezésnél esélyegyenlőségi szempontok alapján maximum 10 többletpont adható az alábbiak alapján: 

 • fogyatékosság: 5 pont
 • gyermekgondozás: 5 pont
 • hátrányos helyzet: 5 pont
A dokumentumok feltöltés határideje: 
– a már rendelkezésre álló dokumentumoknál 2024. február 15. a Felvi.hu felületére,
– az ezt követően szerzett dokumentumoknál legkésőbb 2024. július 10. a Felvi.hu felületére

Fogyatékosság igazolása:

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes szakértői véleménnyel igazolható.

A szakértői véleménynek minden esetben tartalmaznia kell a fogyatékosság megnevezését és/vagy a BNO-kódját. Ennek hiányában a dokumentum nem fogadható el. Ha a szakvélemény felülvizsgálatra vonatkozó utalást tartalmaz, a felülvizsgálaton készült szakértői véleményt (kiegészítést, módosítást) is be kell nyújtani. Ugyanakkor a kiegészítés, módosítás kizárólag a részletes szakértői véleménnyel együtt fogadható el.

Az igazolási jogcímnek a Felvételi tájékoztató megjelenése és az adott év július 10. közötti valamely időtartamban fenn kell állnia. (Ez a dátum nem azonos a dokumentum kiállítási dátumával.)

Figyelem! A fogyatékosság igazolására nem fogadható el önmagában a szakvélemény-kivonat, az összefoglaló szakvélemény, a szakvélemény-kiegészítés és a kiállító szerv igazolása még akkor sem, ha egyébként (formailag) megfelelő lenne.

Szintén nem fogadható el az előzetes szakértői vélemény sem, mert az csak tájékoztatást nyújt a végleges szakértői vélemény várható tartalmáról, és amelyet a szülő vagy a nagykorú tanuló még megfellebbezhet.

 • Amennyiben a jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye már a középfokú tanulmányok ideje alatt is fennáll(t), a fogyatékosság, sajátos nevelési igény részletes szakértői véleménnyel igazolható. A szakértői véleményt a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet értelmében – szakértői bizottsági tevékenység keretében – a megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága (illetve azok megyei vagy országos szakértői bizottságként eljáró tagintézményei) készíti el a tanuló komplex vizsgálata alapján. (A pedagógiai szakszolgálatok jogelődjei közül a tanulási képességvizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok és az országos szakértői és rehabilitációs bizottságok állíthattak ki szakértői véleményt.)
 • Az a hallgató (jelentkező), akinek fogyatékossága, sajátos nevelési igénye a középfokú tanulmányai ideje alatt nem állt fenn, a fogyatékosság megállapítását 2020. szeptember 1-jét követően az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálattól kérheti.

A rehabilitációs szakigazgatási szervek jogelődjei (pl. fővárosi és megyei kormányhivatalok, NRSZH, OOSZI stb.) által kiállított és végleges (azaz felülvizsgálati időt nem tartalmazó) szakértői vélemények természetesen továbbra is elfogadhatók.

Nem fogadhatók el továbbá az alábbi szervezetek által kiállított igazolások, határozatok, egyéb dokumentumok:

 • Szakhatósági állásfoglalások, hatósági bizonyítványok, mert csak az egészségkárosodás mértékét tartalmazzák, a fogyatékosság megnevezését nem.
 • A megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálatok által beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségről (BTMN-ről) kiállított szakvélemények, illetve a korábban a nevelési tanácsadók által kiállított szakvélemények.
 • Igazságügyi szakértő által kiállított szakvélemények, szakvélemény-kivonatok, igazolások (amennyiben azt 2008. január 1-jét követően adták ki).
 • Szakfőorvosi vélemény (amennyiben azt 2008. január 1-jét követően adták ki).
 • Ambuláns lap, kórházi zárójelentés, szakorvosi igazolás, lelet, beutaló.
 • Egyéb, orvosi aláírással és pecséttel is ellátott igazolások (pl. Magyar Államkincstár, Területi Államháztartási Hivatal, Országos Egészségbiztosítási Pénztár stb.).
 • Középiskolai határozatok valamely tantárgyi felmentésről.
 • Felsőoktatási intézmény által kiállított határozat, amely fogyatékosság miatt az államilag elismert nyelvvizsga-kötelezettség alóli felmentésről szól.
 • Pszichiátriák, Autizmus Alapítvány (és Kutatócsoport), Vadaskert Kórház és a Budapesti Korai Fejlesztő Központ által kiállított leletek, kezelőlapok, egyéb igazolások.
 • Határozat rokkantsági járadékról, mert nem tartalmazza a fogyatékosság megnevezését, csak utalást a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, illetve jogelődjei határozatára.
 • Vakok járadékáról szóló határozatok, mert nem tartalmazzák a fogyatékosság megnevezését, csak utalást a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, illetve jogelődjei határozatára.
 • Igazolványok (vak, mozgássérült, siket vagy rokkantkártya).
 • A logopédiai intézetek által kiállított dokumentumok.
 • A Démosztenész Alapítvány által kiállított igazolások.
 • A Meixner Alapítvány igazolása.
 • Rokkantsági járadékról, vakok járadékáról szóló bankszámlakivonat, ún. “rózsaszín csekk”.
 • Kifizetési igazolások, adópapírok, igazolás adókedvezmény igénybevételéhez.
 • Közgyógyellátási igazolvány.
 • A beszédjavító intézetek szakvéleménye.
 • MÁK/OEP által kiállított emelt összegű családi pótlékról szóló Hatósági Bizonyítvány.
 • Háziorvosi igazolás.
 • Az audiogram és a hallókészülék viselésére vonatkozó javaslat.

Külföldön élő/tartózkodó jelentkező esetében, vagy ha a jelentkező nem rendelkezik Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat által kiállított szakvélemény fogadható el.

Figyelem! A sajátos nevelési igényt, illetve a fogyatékosságot igazoló szakértői vélemény benyújtására adott év július 10-ig van lehetőség! Kérjük, ügyeljen arra is, hogy a szakértői vélemény valamennyi oldalát jól olvasható minőségben és oldalszám szerint megfelelő sorrendben töltse fel a kérelméhez. Fontos tudni azonban, hogy egy formailag megfelelő dokumentum benyújtása nem eredményez automatikusan többletpontot, hiszen ezt a pontszámítási szabályok is befolyásolják.

A dokumentumok feltöltés határideje: 
– a már rendelkezésre álló dokumentumoknál 2024. február 15. a Felvi.hu felületére,
– az ezt követően szerzett dokumentumoknál legkésőbb 2024. július 10. a Felvi.hu felületére
 

Gyermekgondozás igazolása:

Gyermekgondozásért járó többletpontra való jogosultságot

 • csecsemőgondozási díj (CSED), örökbefogadói díj (ÖD), gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), gyermekgondozási díj (GYED) és gyermeknevelési támogatás (GYET) esetén a támogatást folyósító szerv (Magyar Államkincstár kirendeltségei, kormányhivatalok) által kiállított igazolással vagy határozattal,
 • gyermekek otthongondozási díja (GYOD) és gyermekre tekintettel megállapított ápolási díj esetén a támogatást megállapító szerv (Fővárosi/Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala) által kiállított hatósági bizonyítvánnyal,
 • fizetés nélküli szabadság esetén a fenti jogcímek valamelyikét megállapító határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolással,
 • rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél hivatásos állományban lévők esetében távolléti díjat megállapító munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolással,
 • hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy illetmény nélküli szabadságon tartózkodik és ezen időszakban kiállított munkáltatói határozat benyújtása mellett a munkáltató által kiadott igazolással

kell igazolni.

Amennyiben a fizetés nélküli szabadság esetén a fenti jogcímek valamelyikét megállapító határozatot a Felvételi tájékoztató megjelenése és az adott év július 10. között állították ki, akkor a munkáltató által kiállított igazolás benyújtása nem szükséges.

Rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként, az igazolásnak/határozatnak tartalmaznia kell, azt a tényt, hogy a jelentkező a Felvételi tájékoztató megjelenése és az adott év július 10. közötti időszakban gyermekgondozás céljából részesül távolléti díjban!

Hivatásos és szerződéses állományú katonaként az igazolásnak/határozatnak tartalmaznia kell, azt a tényt, hogy a jelentkező a Felvételi tájékoztató megjelenése és az adott év július 10. közötti időszakban gyermekgondozás céljából tartózkodik szülési szabadságon vagy illetmény nélküli szabadságon!

A Felvételi tájékoztató megjelenése és az adott év július 10. között kiállított igazolásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

 • a jelentkező nevét és személyazonosító adatait (születési hely és idő, anyja neve),
 • azt a tényt, hogy a jelentkező a Tájékoztató megjelenése és az adott év július 10. közötti időszakban gyermekgondozás céljából fizetés nélküli szabadságon van, vagy csecsemőgondozási díjban (CSED), örökbefogadói díjban (ÖD), gyermekgondozási díjban (GYED), gyermekgondozási segélyben (GYES), gyermeknevelési támogatásban (GYET), gyermekek otthongondozási díjában (GYOD) és gyermekre tekintettel megállapított ápolási díjban, távolléti díjban részesül, szülési szabadságon vagy illetmény nélküli szabadságon tartózkodik.


Nem elfogadható dokumentumok:

 • MÁK-hoz beadott lepecsételt GYES, GYED, GYET, CSED, ÖD igénylés,
 • orvosi igazolás megállapított terhességi hétről,
 • táppénzes papír,
 • kórházi orvosi zárójelentés szülésről,
 • terhességi kiskönyv,
 • születési anyakönyvi kivonat, ha nincs rajta juttatásra vonatkozó utalás,
 • postai szelvény (“sárga vékony csekk”),
 • tartósan beteg gyermek gondozása céljából GYES-en lévő jelentkező, aki csak azt az igazolást küldi be, hogy a gyermeke tartósan beteg,
 • anyasági támogatást igazoló dokumentum,
 • családi pótlékot igazoló dokumentum,
 • bérpapíron feltüntetett “CST: családtámogatási ellátás”,
 • bérpapíron, adópapíron feltüntetett CSED-re, GYED-re, GYES-re, GYET-re, távolléti díjra vonatkozó kifizetés,
 • folyószámla-kivonat GYES, GYED, GYET, CSED, ÖD, GYOD, ápolási díj, távolléti díj utalásáról,
 • árvaellátásról szóló papírok,
 • válási papírok,
 • nem a jelentkező nevére szóló dokumentumok,
 • a Tájékoztató megjelenése előtt kiállított dokumentumok,
 • személyazonosító (születési hely és idő, anyja neve) adatokat, jogosultsági időszakot, jogcímet tartalmazó oldal(ak) hiánya,
 • a kiállításra jogosult szakhatóság hiteles aláírását és pecsétjét tartalmazó oldal/ak hiánya.

Figyelem! A gyermekgondozás jogcímén kizárólag magyarországi hatóság által kiállított dokumentumok alapján adható többletpont. Fontos tudni azonban, hogy egy formailag megfelelő dokumentum benyújtása nem eredményez automatikusan többletpontot, hiszen ezt a pontszámítási szabályok is befolyásolják.

A dokumentumok feltöltés határideje: 
– a már rendelkezésre álló dokumentumoknál 2024. február 15. a Felvi.hu felületére,
– az ezt követően szerzett dokumentumoknál legkésőbb 2024. július 10. a Felvi.hu felületére
 

Hátrányos helyzet igazolása:

A hátrányos helyzet igazolására a jegyző vagy az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata fogadható el. Ha az csak rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapít meg, a 1997. évi XXXI. törvény 67/A. §-a alapján önmagában hátrányos helyzet igazolására nem fogadható el.

Az igazolási jogcímnek a Felvételi tájékoztató megjelenése és az adott év július 10. közötti valamely időtartamban kell fennállnia.

Az igazolást/határozatot akkor lehet elfogadni, ha az tartalmazza:

 • a jelentkező nevét és természetes személyazonosító adatait,
 • a jogosultság tényét, idejét,
 • a kiállító megnevezését és az elrendelő igazolás/határozat számát,
 • a kiállításra jogosult szakhatóság hiteles aláírását és pecsétjét.


Nem elfogadható dokumentumok:

 • a nemzetiségi származásról szóló igazolás,
 • árvaellátásról szóló papírok,
 • eseti gondnokság elrendeléséről szóló dokumentum,
 • családba fogadásról szóló dokumentum,
 • családi pótlékról szóló határozat,
 • hagyatéktárgyalási jegyzőkönyv,
 • halotti anyakönyvi kivonat,
 • nyugdíjfolyósító által kiállított igazolás/határozat,
 • hozzátartozói nyugdíj megállapító határozat,
 • válási papírok,
 • hatósági bizonyítvány magasabb összegű családi pótlékról,
 • orvosi papírok/szakértői vélemények,
 • hozzátartozói orvosi papírok/szakértői vélemények,
 • nem a jelentkező nevére szóló dokumentumok,
 • jegyzőkönyvek,
 • igazolás lakóhely infrastrukturális helyzetére vonatkozóan,
 • lakhatási támogatásról szóló dokumentum,
 • önálló életvitelről szóló igazolás,
 • közös háztartásban élők lakcím nyilatkozata,
 • szociális vásárlási kedvezményről szóló dokumentum,
 • hatósági bizonyítvány,
 • tájékoztatók,
 • lejárt jogosultsági határidővel rendelkező határozat,
 • kizárólag a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt megállapító határozat,
 • kizárólag az oktatási intézmény által kiállított nappali tanulói/hallgatói jogviszony igazolás,
 • személyazonosító (születési hely és idő, anyja neve) adatokat, jogosultsági időszakot, jogcímet tartalmazó oldal(ak) hiánya,
 • a kiállításra jogosult szakhatóság hiteles aláírását és pecsétjét tartalmazó oldal(ak) hiánya.


Az oktatási intézmény által kiállított nappali tanulói/hallgatói jogviszonyról szóló igazolást is be kell nyújtani.

Figyelem! A hátrányos helyzet jogcímén kizárólag magyarországi hatóság által kiállított dokumentumok alapján adható többletpont. Fontos tudni azonban, hogy egy formailag megfelelő dokumentum benyújtása nem eredményez automatikusan többletpontot, hiszen ezt a pontszámítási szabályok is befolyásolják.

A dokumentumok feltöltés határideje: 
– a már rendelkezésre álló dokumentumoknál 2024. február 15. a Felvi.hu felületére,
– az ezt követően szerzett dokumentumoknál legkésőbb 2024. július 10. a Felvi.hu felületére

További információk:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.
Telefon: +36-27/511-155
e-mail: felvi@avkf.hu

Széchenyi