Záróvizsga

Záróvizsga-időszak BA és MA szakon: 2023. június 26. – 30.
Szakdolgozatvédés csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító alapszakon, mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő, valamint neveléstudomány mesterszakon: 2023. június 21-22.
Záróvizsga-időszak szakirányon: 2023. június 19. – 23.

Szociálpedagógia szakos hallgatók gyakorlati záróvizsga beosztása:
Időpont: 2023. június 3. – 09:00 óra (Szent Ambrus terem)

Tájékoztató szociálpedagógia szakos hallgatóknak a gyakorlati záróvizsgáról
A szociálpedagógia BA szak kompetencia alapú gyakorlati vizsgája

Vizsgaidőszak záróvizsgázó hallgatók számára: 2023. május 30. – 2023. június 16.

FONTOS: Amennyiben a KMOOC keretén belül teljesítenek kurzust ebben a félévben, illetve érdemjegyet kaptak rá, akkor kérjük, hogy minél előbb jelezzék a Tanulmányi Előadójuknak!

A témaválasztási lapot a kérvények felől lehet letölteni!

A záróvizsgára jelentkezés és a szakdolgozat leadás határideje: 2023. május 17. 12:00 óra.

A késedelmes, díj ellenében történő záróvizsgára jelentkezés és a szakdolgozat leadás határideje: 2023. május 24. 12:00 óra.

A késedelmes díj összege: 8.000 Ft.

Záróvizsgára jelentkezni az alábbi felületen lehet: Záróvizsga jelentkezési és szakdolgozat leadási felület
(A záróvizsga jelentkezés csak a szakdolgozat leadásával együtt érvényes!)
(Amennyiben a felület megnyitásakor hibát tapasztalna, kérjük, hogy jelentkezzen ki az összes GMAIL-es fiókjából, és csak az AVKF-esbe jelentkezzen be. További hiba esetén forduljon a Tanulmányi Osztályhoz!)

A záróvizsga jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat kell feltölteniük:

 • Szakdolgozat
 • Szakdolgozati konzultációs napló (Letöltés DOCX formátumban)
 • A kitöltött kézzel aláírt nyilatkozatot a szakdolgozat eredetiségéről
 • Nyelvvizsga másolata (ha van)

TOVÁBBI FONTOS TUDNIVALÓK:

A könyvtári elszámolás határideje: 2023. június 4.

Korábbi félévekben abszolvált hallgatók záróvizsga díjának befizetési határideje: a záróvizsgára jelentkezéskor kell befizetni

10700323-67353264-52300002 (CIB Bank) számlaszámra, nem a Neptunon keresztül történik az utalás, a közleménybe az “NK-neptunkód, hallgató neve, záróvizsga jelentkezés díj” legyen beírva
 
A befizetéshez kérjük, hogy számlakérő nyilatkozatot is töltsön ki! (link)
 

A korábbi félévekben abszolvált hallgatók záróvizsgára jelentkezési díja: 20.000 Ft

Kreditek díja az összes előírt kredit tíz százaléka felett: 3.000 Ft / kredit

A szakdolgozat (portfolió) leadásának határideje: 2023. május 17. 12:00 óra.

A késedelmes, díj ellenében történő szakdolgozat leadás határideje: 2023. május 24. 12:00 óra.

A késedelmes díj összege: 8.000 Ft

 • Amennyiben Ön abszolvált hallgató, úgy az összeget az
  10700323-67353264-52300002 számlaszámra kell utalni (a közleménybe az “NK-neptunkód, hallgató neve, szakdolgozat leadás” legyen beírva).
 • Amennyiben ebben a félévben fog abszolválni és záróvizsgázni, úgy az összeget a Neptun rendszerben kell kiírnia és kiegyenlítenie, az összeget az 10700323-67353264-52000001 számlaszámra kell utalni (a közleménybe az “NK-neptunkód, hallgató neve” legyen beírva).

Amennyiben a késedelmes határidőn belül adja le szakdolgozatát, úgy az utalást legalább 3 munkanappal a szakdolgozatának leadása előtt, de legkésőbb a késedelmes leadási határidő (2023. május 24.) előtt el kell indítani. Csak a Neptun rendszerben kiegyenlített tétel esetén tudja a TO a záróvizsga jelentkezést a megadott időszakban befogadni (jogviszonnyal rendelkező hallgatók számára).

A szakdolgozatot leadni az alábbi felületen lehet: Záróvizsga jelentkezési és szakdolgozat leadási felület
(Amennyiben a felület megnyitásakor hibát tapasztalna, kérjük, hogy jelentkezzen ki az összes GMAIL-es fiókjából, és csak az AVKF-esbe jelentkezzen be. További hiba esetén forduljon a Tanulmányi Osztályhoz!)

Szakdolgozat védéshez ajánlott PPT minta: Letöltés Powerpoint formátumban

A záróvizsga jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat kell feltölteniük:

 • Szakdolgozat
 • Szakdolgozati konzultációs napló (Letöltés DOCX formátumban)
 • A kitöltött kézzel aláírt nyilatkozatot a szakdolgozat eredetiségéről
 • Nyelvvizsga másolata (ha van)

A témaválasztási lapot a kérvények felől lehet letölteni!

Szakdolgozattal, záróvizsgával kapcsolatos információk:

Kérjük, figyelmesen tanulmányozza át a honlapon található Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatot, valamint annak mellékleteit. Ennek megfelelően készítse el és adja le a szakdolgozatát! (Szabályzatok)

A szakdolgozatot nem szükséges beköttetni és nem kell CD-n beadni ahhoz, hogy jelentkezni tudjon a záróvizsgára!

 

Nyilatkozat a szakdolgozat eredetiségéről

Hozzájáruló nyilatkozat és adatkezelési tájékoztató szakdolgozathoz

Hozzájáruló nyilatkozat szakdolgozathoz készült fényképek közléséhez és interjú szövegének felhasználásához

A tételsorok legutóbbi frissítésének dátuma: 2023.05.12.

Záróvizsga tételsorokkal kapcsolatos szabály (idézet a Tanulmányi- és vizsgaszabályzatból):

4.3. A záróvizsga
4.3.1. A záróvizsga felépítése, szervezése

48. §
3) A záróvizsga követelményeit és tételsorát az 1) bekezdés figyelembe vételével a szakfelelős állítja össze és a tanulmányi rektorhelyettes hagyja jóvá. A jóváhagyott követelményeket és tételsort a Főiskola honlapján a Tanulmányi Osztály teszi közzé a szorgalmi időszak 4. hetéig.

A záróvizsga tételsorok frissítési dátuma tájékoztató jellegű. Bizonyos tételsorok megegyeznek a korábbi félévek tételsoraival, így a frissítési dátumuk, valamint a fejlécükön szereplő félév eltérő lehet.

Alapképzés:

Csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) szak (Érvénybe lépés dátuma: 2021.03.01)

Óvodapedagógus szak (Érvénybe lépés dátuma: 2023.03.08)

Óvodapedagógus szak – Cigány-roma nemzetiségi szakirány (Érvénybe lépés dátuma: 2023.03.13)

Óvodapedagógus szak – Német nemzetiségi szakirány (Érvénybe lépés dátuma: 2022.10.26)

Óvodapedagógus (angol nyelven) szak (Érvénybe lépés dátuma: 2023.03.06)

Szociálpedagógia szak (Érvénybe lépés dátuma: 2021.03.01)

A szociálpedagógia BA szak kompetencia alapú gyakorlati vizsgája

Tanító szak (Érvénybe lépés dátuma: 2023.03.06)

Tanító szak – Cigány/roma nemzetiségi szakirány (Érvénybe lépés dátuma: 2021.03.04)

Tanító szak – Német nemzetiségi szakirány (Érvénybe lépés dátuma: 2022.10.26)

Kántor szak (Érvénybe lépés dátuma: 2020.03.04)

Katekéta – lelkipásztori munkatárs szak (Érvénybe lépés dátuma: 2022.10.04)

Mesterképzés:

Neveléstudományi mesterképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2023.03.06)

Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő mesterképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2022.10.04)

Szociálpedagógia MA szak (Érvénybe lépés dátuma: 2022.09.11)

Szakirányú továbbképzések záróvizsga-tételsorai:

A 3D tanulás alapszintű szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2023.03.06)

A 3D tanulás haladó szintű szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2023.03.13)

Atipikus fejlődés szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2022.09.07)

Atipikus fejlődés területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú
továbbképzési szak záróvizsga tételei
(Érvénybe lépés dátuma: 2022.09.07)

Alternatív pedagógiák területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2022.05.09)

Értelemközpontú személyiségfejlesztés szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2019.09.30)

Organikus pedagógia szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2019.10.16)

Fejlesztő, differenciáló pedagógiai területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2020.04.17)

Fejlesztő biblioterápia szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2022.03.04)

Felnőttképzési tréner szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2023.05.12)

Német nemzetiségi óvodapedagógus szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2022.03.04)

Népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató (Érvénybe lépés dátuma: 2021.03.04)

Gyermektánc az óvodában és az iskolában területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2021.03.04)

Vezető óvodapedagógus területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2022.03.04)

Pedagógus szakvizsga (tehetséggondozás, tehetségfejlesztés) (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)

Hagyományismeret területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2021.03.04)

Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2021.03.01)

Drámapedagógia szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2020.09.28)

Óvodapedagógus – Nemzetiségi német szakirány (Érvénybe lépés dátuma: 2018.11.05)

Tanító – Nemzetiségi német szakirány (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)

Zeneóvodai foglalkozások vezetése (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)

Gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Kézműves, hagyományismeret oktató szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2021.03.04)

Zöld gondoskodás és digitális környezetpedagógia szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2023.03.06)

Óvodai és iskolai szociális segítés szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2023.03.06)

Kiegészítő műveltségterület tételsorai:

Angol (Érvénybe lépés dátuma: 2022.05.20)

Informatika (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)

Matematika (Érvénybe lépés dátuma: 2022.05.20)

Záróvizsga időpontok posztgraduális képzésen:

egyeztetés alatt
2023. január 10. (kedd)

A 3D tanulás (alapszintű) szakirányú továbbképzési szak, BP – D103 terem – 9:00 óra

Amennyiben egy hallgató sikeres záróvizsgát tesz, úgy a képzésétől függően az alábbi dokumentumokat kapja:


Alapképzésen és mesterképzésen végzett hallgató:

a. Ha nem rendelkezik nyelvvizsgával:

A hallgató egy igazolást kap arról, hogy a képzést sikeresen teljesítette, de nyelvvizsga hiányában nem kap oklevelet, sem oklevélmellékletet. Amennyiben a nyelvvizsgáját bemutatja a Tanulmányi Osztály munkatársainak, úgy onnantól számítottan 30 napon belül oklevelet állítunk ki, illetve oklevélmellékletet is (ennek részleteit a b. és a c. pont tartalmazza).

b. Ha rendelkezik nyelvvizsgával:

A hallgató a képzésén oklevelet kap magyar és angol nyelven, valamint egy oklevélmellékletet magyar és angol nyelven, utóbbi a képzésről tartalmaz plusz információkat, valamint a teljesített tárgyak listáját is.

Azon hallgatók, akik a 2022/23/II. féléves záróvizsga időszakban (2023. június – 2023. július) sikeres záróvizsgát tesznek, azok nyelvvizsga nélkül is átvehetik oklevelüket és oklevélmellékletüket. A jövőbeli vizsgákra külön intézményi szabályozás készül, melyet felmenő rendszerben alkalmazunk és amiről tájékoztatni fogjuk a hallgatókat.

c. Ha nemzetiségi képzést, vagy idegen nyelvű képzést, esetleg Tanító szakon angol nyelvű műveltségterületet végzett:

A hallgató nyelvvizsgától függetlenül az ilyen jellegű képzés elvégzéséért oklevelet kap magyar nyelven, valamint német nemzetiségi képzés esetén németül, egyébként angol nyelven (csak ezen párosítás érhető el, azaz magyar + angol nyelven, vagy magyar + német nyelven).

Az oklevélmellékletet magyarul és angolul állítjuk ki, német nemzetiségi képzés esetén a hallgató kérésére német nyelven (utóbbi kiállítása több időt vesz igénybe).

Továbbá ezen végzettséggel a hallgató oklevele a tanult idegen nyelv szempontjából egy államilag elismert, általános, kétnyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgával lesz egyenértékű.


Szakirányú továbbképzésen végzett hallgató:

A hallgató nyelvvizsgától függetlenül oklevelet kap magyar nyelven, valamint angol nyelven, német nemzetiségi képzés esetén német nyelven (csak ezen párosítás érhető el, azaz magyar + angol nyelven, vagy magyar + német nyelven).

Szakirányú továbbképzésben nem jár oklevélmelléklet (magyar nyelven sem).


Már tanító diplomával rendelkező kiegészítő műveltségterületi képzésen végzett hallgató:

A hallgató nyelvvizsgától függetlenül egy igazolást kap arról magyar nyelven, hogy elvégezte a képzést, és ezen igazolás a bemenetként szolgáló oklevelével együtt érvényes.

Az igazolás csak magyar nyelven érhető el, a kiegészítő műveltségterületi képzéshez nem jár oklevélmelléklet (magyar nyelven sem).

Továbbá amennyiben angol nyelvű kiegészítő műveltségterületet végez a hallgató, úgy az igazolás az oklevéllel együtt a tanult idegen nyelv szempontjából egy államilag elismert, általános, kétnyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgával lesz egyenértékű.2006. szeptember 1-jét megelőzően hallgatói jogviszonyt létesített hallgatóknak

Azok a hallgatók, akik tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt kezdték meg, a felsőoktatási intézmények által elfogadott tantervi követelmények alapján a korábbi képesítési követelmények alapján fejezhetik be, és az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján főiskolai szintű végzettséget tanúsító, illetve egyetemi szintű végzettséget tanúsító oklevelet szerezhetnek.
A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján megkezdett képzéseket – folyamatos képzésben – 2016. szeptember 1-jéig lehetett változatlan szakmai követelmények, változatlan vizsgarend keretében, változatlan oklevél kiadásával befejezni.
Azok a volt hallgatók, akik 2016. szeptember 1-jéig nem fejezték be a képzést, de megszerezték a végbizonyítványt, legkésőbb 2018. szeptember 1-jéig tehetnek záróvizsgát.

2006. szeptember 1. és 2012. szeptember 1. között hallgatói jogviszonyt létesített hallgatóknak

Záróvizsga időkorlát nélkül tehető, de a végbizonyítványt megszerzését követő 7. évtől feltételhez köthető (pl. új tételsor, tananyag szerinti záróvizsga)

2012. szeptember 1. napját követően hallgatói jogviszonyt létesített hallgatóknak

A hallgatói jogviszony megszűnése után 2 éven belül bármilyen záróvizsga időszakban az érvényes képzési követelmények szerint tehető záróvizsga. A 2. év eltelte után a záróvizsga letétele feltételekhez köthető. A hallgatói jogviszony megszűnését követő 5. év eltelte után záróvizsga nem tehető.

 1. március 8.

A záróvizsga eredményének számítása:

A záróvizsga érdemjegyei az alábbi jegyek átlagaiból állnak:

 • A szakdolgozat védésének érdemjegye
 • A záróvizsgán történt tételkifejtés érdemjegye

Ettől eltérő a számítás az alábbi szakok esetében:

Neveléstudományi MA képzés:

 • „A” tételkifejtés érdemjegye
 • „B” tételkifejtés érdemjegye
 • A szakdolgozat védésének érdemjegye

Nemzetiségi német/cigány-roma óvodapedagógus képzés:

 • A szakdolgozat védésének érdemjegye
 • A záróvizsgán történt tételkifejtés érdemjegye
 • A nemzetiségi tételkifejtés érdemjegye

Tanító képzés:

 • A szakdolgozat védésének érdemjegye
 • A tantárgypedagógiai tételkifejtés érdemjegye
 • A pedagógiai és pszichológiai tételkifejtés / a komplex pedagógia szigorlat érdemjegye
 • A műveltségi terület / nemzetiségi tételkifejtés érdemjegye

Az oklevél minősítése a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag (STA), és a záróvizsga eredményének két tizedesjegyre számított számtani közepe.

A súlyozott tanulmányi átlagba (STA) beletartozik minden tantárgy, köztük a gyakorlatok, a zárógyakorlatok és zárótevékenységek érdemjegyei is!

Az érdemjegyek kerekítése az alábbi módon történik:

 • kiváló, ha az átlag: 4,91–5,00;
 • jeles, ha az átlag: 4,51–4,90;
 • jó, ha az átlag: 3,51–4,50;
 • közepes, ha az átlag: 2,51–3,50;
 • elégséges, ha az átlag: 2,00–2,50.

Az oklevelükre szerzett érdemjegyüket a Neptunon belül a Tanulmányok -> Képzés adatok menüponton alul az Oklevél részlegnél találhatják.

 1. június 22.

Példa egy számításra:

Egy Tanító szakos hallgató a záróvizsgájára az alábbi eredményeket szerezte:

Pedagógia és pszichológia tételkifejtés / komplex pedagógia szigorlat érdemjegye: 3
Szakdolgozat: 4
Tantárgypedagógia tételkifejtés: 5
Műveltségi területi tételkifejtés: 5

A jegyeket összeadva, majd elosztva a jegyek számával kapjuk az összeget, tehát:

( 3 + 4 + 5 + 5 ) / 4 = 17 / 4 = 4,25.

A 4,25-öt a fenti táblázat alapján kell kerekíteni, tehát lefelé 4-re. Így ezen hallgató záróvizsgájának érdemjegye 4, vagyis “Jó”.

A hallgatónak így a záróvizsgát követően oklevelet kell kiállítani. Az eredmény két érdemjegy átlagából tevődik össze, vagyis:

 1. A hallgató kreditekkel súlyozott tanulmányi átlagából (STA)
 2. A záróvizsga eredményének két tizedesjegyre számított értékéből

Esetünkben a hallgatónak 4,43 lett az STA értéke, a záróvizsga érdemjegyének két tizedesjegyre számított értéke pedig 4,25, mint fentebb látható.

Az oklevél végeredménye ezen két szám átlaga, vagyis:

( 4,43 + 4,25 ) / 2 = 8,68 / 2 = 4,34.

A fent írt kerekítés alapján ezt az eredményt is lefelé kell kerekíteni, vagyis oklevelének érdemjegye 4, “Jó” lesz.

Oklevelet az kaphat, aki:

 1. a szakján minden előírt tanulmányi követelményt teljesített;
 2. nincs tartozása a főiskola felé: minden tartozását – költségtérítés, könyvtári és kollégiumi tartozások befizetése – rendezte, és ezt az illetékes szervezeti egység – Gazdasági Osztály, Könyvtár, Kollégium – felé hitelt érdemlően igazolta, a Proxy kulcsát a TO-n leadta.
 3. az előírt nyelvi követelmény teljesítését igazolta;

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerint:
„51. § (1) A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres záróvizsga, továbbá – ha e törvény másképp nem rendelkezik – az előírt nyelvvizsga letétele. Ha a képzési és kimeneti követelmény szigorúbb feltételt nem állapít meg, az oklevél kiadásához a hallgatónak be kell mutatnia azt az okiratot, amely igazolja, hogy
a) alapképzésben egy középfokú, „C” típusú általános nyelvi vagy középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex,
b) mesterképzésben a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott
államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgát tett (a továbbiakban: nyelvvizsga).”

Az oklevél minősítésének kiszámítását a Neptun rendszer végzi az aktuális Tanulmányi- és vizsgaszabályzat alapján

TVSZ. 4.4. Az oklevél kiállítása

§
6)
Az oklevél minősítése a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag (STA), és a záróvizsga eredményének két tizedesjegyre számított számtani közepe. Szakirányú továbbképzésen ettől eltérő számítási mód is előfordulhat.

 • kiváló, ha az átlag: 4,91–5,00;
 • jeles, ha az átlag: 4,51–4,90;
 • jó, ha az átlag: 3,51–4,50;
 • közepes, ha az átlag: 2,51–3,50;
 • elégséges, ha az átlag: 2,00–2,50.
Széchenyi