Záróvizsga

Diplomamunka-védés csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító alapszakon, mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő mesterszakon: 2024. június 5. – 7.

Záróvizsga-időszak BA és MA szakon: 2024. június 10. – 14.
Záróvizsga-időszak szakirányon: 2024. június 3. – 7.

Szociálpedagógia szakos hallgatók gyakorlati záróvizsga beosztása:
Időpont: 2024. május 11. (szombat) – Don Bosco terem – 9.00 óra

Tájékoztató szociálpedagógia szakos hallgatóknak a gyakorlati záróvizsgáról
A szociálpedagógia BA szak kompetencia alapú gyakorlati vizsgája

Vizsgaidőszak záróvizsgázó hallgatók számára képzésen: 2024. május 13. – 2024. június 1.

A témaválasztási lapot a kérvények felől lehet letölteni és a záróvizsga-időszak előtt 10 hónappal kell véglegesen leadni!

A záróvizsgára jelentkezés és a diplomamunka leadás határideje: 2024. április 1. – 2024. május 3. 12:00 óra.

A késedelmes, díj ellenében történő záróvizsgára jelentkezés és a diplomamunka leadás határideje: 2024. május 3. 12:00 óra – 2024. május 10. 12:00 óra.

A késedelmes díj összege: 8.000 Ft.

 • Amennyiben Ön abszolvált hallgató, úgy az összeget az
  10700323-67353264-52300002 számlaszámra kell utalni (a közleménybe az “NK-neptunkód, hallgató neve, diplomamunka késedelmes leadása” legyen beírva).
 • Amennyiben ebben a félévben fog abszolválni és záróvizsgázni, úgy az összeget a Neptun rendszerben kell kiírnia és kiegyenlítenie, az összeget az 10700323-67353264-52000001 számlaszámra kell utalni (a közleménybe az “NK-neptunkód, hallgató neve” legyen beírva).

Amennyiben a késedelmes határidőn belül adja le diplomamunkáját, úgy az utalást legalább 3 munkanappal a diplomamunka leadása előtt, de legkésőbb a késedelmes leadási határidő (2024. május 10.) előtt el kell indítani. Csak a Neptun rendszerben kiegyenlített tétel esetén tudja a TO a záróvizsga jelentkezést a megadott időszakban befogadni (jogviszonnyal rendelkező hallgatók számára).

A korábbi félévekben abszolvált hallgatók záróvizsgára jelentkezési díja: 20.000 Ft

Korábbi félévekben abszolvált hallgatók záróvizsga díjának befizetési határideje: a záróvizsgára jelentkezéskor kell befizetni

10700323-67353264-52300002 (CIB Bank) számlaszámra, nem a Neptunon keresztül történik az utalás, a közleménybe az “NK-neptunkód, hallgató neve, záróvizsga jelentkezés díj” legyen beírva
 
A befizetéshez kérjük, hogy számlakérő nyilatkozatot is töltsön ki! (link)

Záróvizsgára jelentkezni az alábbi felületen lehet: Záróvizsga jelentkezési és diplomamunka leadási felület

(A záróvizsga jelentkezés csak a diplomamunka leadásával együtt érvényes!)
(Amennyiben a felület megnyitásakor hibát tapasztalna, kérjük, hogy jelentkezzen ki az összes GMAIL-es fiókjából, és csak az AVKF-esbe jelentkezzen be. További hiba esetén forduljon a Tanulmányi Osztályhoz!)

A záróvizsga jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat kell feltölteniük:

 • Diplomamunka
 • Diplomamunka konzultációs napló (PDF formátum | DOCX formátum)
 • A kitöltött kézzel aláírt nyilatkozatot a diplomamunka eredetiségéről
 • Nyelvvizsga másolata (ha van)

TOVÁBBI FONTOS TUDNIVALÓK:

A könyvtári elszámolás határideje: 2024. június 3.

Kreditek díja az összes előírt kredit tíz százaléka felett: 3.000 Ft / kredit

Diplomamunka védéshez ajánlott minták:

Formai minta portfólióhoz: Megtekintés PDF formátumban

Szakdolgozatvédéshez PPT minta: Letöltés Powerpoint formátumban

Diplomamunkával, záróvizsgával kapcsolatos információk:

Kérjük, figyelmesen tanulmányozza át a honlapon található Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatot, valamint annak mellékleteit. Ennek megfelelően készítse el és adja le a diplomamunkáját! (Szabályzatok)

A diplomamunkát nem szükséges beköttetni és nem kell CD-n beadni ahhoz, hogy jelentkezni tudjon a záróvizsgára!

 

Nyilatkozat a diplomamunka eredetiségéről (PDF formátum | DOCX formátum)

Hozzájáruló nyilatkozat és adatkezelési tájékoztató diplomamunkához (PDF formátum | DOCX formátum)

Hozzájáruló nyilatkozat diplomamunkához készült fényképek közléséhez és interjú szövegének felhasználásához (PDF formátum | DOCX formátum)

A tételsorok legutóbbi frissítésének dátuma: 2024.03.12.

Záróvizsga tételsorokkal kapcsolatos szabály (idézet a Tanulmányi- és vizsgaszabályzatból):

4.3. A záróvizsga
4.3.1. A záróvizsga felépítése, szervezése

48. §
3) A záróvizsga követelményeit és tételsorát az 1) bekezdés figyelembe vételével a szakfelelős állítja össze és a tanulmányi rektorhelyettes hagyja jóvá. A jóváhagyott követelményeket és tételsort a Főiskola honlapján a Tanulmányi Osztály teszi közzé a szorgalmi időszak 4. hetéig.

A záróvizsga tételsorok frissítési dátuma tájékoztató jellegű. Bizonyos tételsorok megegyeznek a korábbi félévek tételsoraival, így a frissítési dátumuk, valamint a fejlécükön szereplő félév eltérő lehet.

Alapképzés:

Csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) szak (Érvénybe lépés dátuma: 2021.03.01)

Óvodapedagógus szak (Érvénybe lépés dátuma: 2023.10.03)

Óvodapedagógus szak – Cigány-roma nemzetiségi szakirány (Érvénybe lépés dátuma: 2023.03.13)

Óvodapedagógus szak – Német nemzetiségi szakirány (Érvénybe lépés dátuma: 2022.10.26)

Óvodapedagógus (angol nyelven) szak (Érvénybe lépés dátuma: 2024.03.12)

Szociálpedagógia szak (Érvénybe lépés dátuma: 2024.03.01)

A szociálpedagógia BA szak kompetencia alapú gyakorlati vizsgája

Tanító szak (Érvénybe lépés dátuma: 2023.03.06)

Tanító szak – Cigány/roma nemzetiségi szakirány (Érvénybe lépés dátuma: 2021.03.04)

Tanító szak – Német nemzetiségi szakirány (Érvénybe lépés dátuma: 2022.10.26)

Kántor szak (Érvénybe lépés dátuma: 2020.03.04)

Katekéta – lelkipásztori munkatárs szak (Érvénybe lépés dátuma: 2022.10.04)

Mesterképzés:

Neveléstudományi mesterképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2023.03.06)

Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő mesterképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2022.10.04)

Szociálpedagógia MA szak (Érvénybe lépés dátuma: 2022.09.11)

Szakirányú továbbképzések:

A 3D tanulás alapszintű szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2023.03.06)

A 3D tanulás haladó szintű szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2023.03.13)

Alternatív pedagógiák területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2022.05.09)

Atipikus fejlődés szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2022.09.07)

Atipikus fejlődés területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú

Drámapedagógia és Drámajáték-vezető szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2024.03.01)

Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2021.03.01)

Értelemközpontú személyiségfejlesztés szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2019.09.30)

Fejlesztő biblioterápia szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2024.03.01)

Fejlesztő, differenciáló pedagógiai területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2020.04.17)

Felnőttképzési tréner szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2023.05.12)

Gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Gyermektánc az óvodában és az iskolában területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2021.03.04)

Hagyományismeret területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2021.03.04)

Kézműves, hagyományismeret oktató szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2021.03.04)

Német nemzetiségi óvodapedagógus szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2022.03.04)

Népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató (Érvénybe lépés dátuma: 2021.03.04)

Organikus pedagógia szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2024.03.01)

Óvodai és iskolai szociális segítés szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2023.03.06)

Óvodapedagógus – Nemzetiségi német szakirány (Érvénybe lépés dátuma: 2023.10.03)

Pedagógus szakvizsga (tehetséggondozás, tehetségfejlesztés) (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)

Reproduktívegészség-fejlesztő és meddőségi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2023.10.03)

Tanító – Nemzetiségi német szakirány (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)

továbbképzési szak záróvizsga tételei (Érvénybe lépés dátuma: 2022.09.07)

Vezető óvodapedagógus területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2022.03.04)

Zeneóvodai foglalkozások vezetése (Érvénybe lépés dátuma: 2024.03.04)

Zöld gondoskodás és digitális környezetpedagógia szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2023.03.06)

Kiegészítő műveltségterület tételsorai:

Angol (Érvénybe lépés dátuma: 2022.05.20)

Informatika (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)

Matematika (Érvénybe lépés dátuma: 2022.05.20)

Záróvizsga időpontok posztgraduális képzésen:

2024. június 3. (hétfő)
2024. június 4. (kedd)
2024. június 5. (szerda)
2024. június 6. (csütörtök)

Záróvizsga időpontok graduális képzésen:

2024. június 5. (szerda)
2024. június 10. (hétfő)
2024. június 11. (kedd)
2024. június 12. (szerda)
2024. június 13. (csütörtök)
2024. június 14. (péntek)

Amennyiben egy hallgató sikeres záróvizsgát tesz, úgy a képzésétől függően az alábbi dokumentumokat kapja:

Alapképzésen és mesterképzésen végzett hallgató:

a. Ha nem rendelkezik nyelvvizsgával / nem teljesítette az idegen nyelvi követelményt:

A hallgató egy igazolást kap arról, hogy a képzést sikeresen teljesítette, de nyelvvizsga / az idegen nyelvi követelmény teljesítésének hiányában nem kap oklevelet, sem oklevélmellékletet. Amennyiben a nyelvvizsgáját bemutatja a Tanulmányi Osztály munkatársainak, úgy onnantól számítottan 30 napon belül oklevelet állítunk ki, illetve oklevélmellékletet is (ennek részleteit a b. és a c. pont tartalmazza).

Az igazolást a diplomaátadó ünnepségen díszborítóban vehetik át az ünnepeltek, mindenki másnak átlátszó ghenotermben kerül átadásra!

b. Ha rendelkezik nyelvvizsgával / teljesítette az idegen nyelvi követelményeket:

A hallgató a képzésén oklevelet kap magyar és angol nyelven, valamint egy oklevélmellékletet magyar és angol nyelven, utóbbi a képzésről tartalmaz plusz információkat, valamint a teljesített tárgyak listáját is.

c. Ha nemzetiségi képzést, vagy idegen nyelvű képzést, esetleg Tanító szakon angol nyelvű műveltségterületet végzett:

A hallgató nyelvvizsgától / az idegen nyelvi követelmény teljesítéstől függetlenül az ilyen jellegű képzés elvégzéséért oklevelet kap magyar nyelven, valamint német nemzetiségi képzés esetén németül, egyébként angol nyelven (csak ezen párosítás érhető el, azaz magyar + angol nyelven, vagy magyar + német nyelven).

Az oklevélmellékletet magyarul és angolul állítjuk ki, német nemzetiségi képzés esetén a hallgató kérésére német nyelven (utóbbi kiállítása több időt vesz igénybe).

Továbbá ezen végzettséggel a hallgató oklevele a tanult idegen nyelv szempontjából egy államilag elismert, általános, kétnyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgával lesz egyenértékű.

Szakirányú továbbképzésen végzett hallgató:

A hallgató nyelvvizsgától / az idegen nyelvi követelmény teljesítésétől függetlenül oklevelet kap magyar nyelven, valamint angol nyelven, német nemzetiségi képzés esetén német nyelven (csak ezen párosítás érhető el, azaz magyar + angol nyelven, vagy magyar + német nyelven).

Szakirányú továbbképzésben nem jár oklevélmelléklet (magyar nyelven sem).

Már tanító diplomával rendelkező kiegészítő műveltségterületi képzésen végzett hallgató:

A hallgató nyelvvizsgától / az idegen nyelvi követelmény teljesítésétől függetlenül egy igazolást kap arról magyar nyelven, hogy elvégezte a képzést, és ezen igazolás a bemenetként szolgáló oklevelével együtt érvényes.

Az igazolás csak magyar nyelven érhető el, a kiegészítő műveltségterületi képzéshez nem jár oklevélmelléklet (magyar nyelven sem).

Továbbá amennyiben angol nyelvű kiegészítő műveltségterületet végez a hallgató, úgy az igazolás az oklevéllel együtt a tanult idegen nyelv szempontjából egy államilag elismert, általános, kétnyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgával lesz egyenértékű.

Az igazolást a diplomaátadó ünnepségen díszborítóban vehetik át az ünnepeltek, mindenki másnak átlátszó ghenotermben kerül átadásra!

Tájékoztató az idegennyelvi követelményekről:

Részlet az intézmény Tanulmányi- és vizsgaszabályzatából:

4.4.2. Az oklevél kiadásának, a végzettség megszerzésének idegen nyelvi követelményei

53.§

1) A 2022/23-as tanévig jogviszonyt kezdő hallgatók számára nincsenek idegen nyelvi feltételei az oklevél kiadásának, a végzettség megszerzésének.

2) A 2023/24-es tanévtől új jogviszonyt kezdő hallgatók számára:

 a) A hitéleti (Kántor, Katekéta-lelkipásztori munkatárs) alapszakokon az oklevél kiadásának, a végzettség megszerzésének nincsenek idegen nyelvi követelményei.

 b) A pedagógusképzési (Csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, Tanító) alapszakokon és a társadalomtudományi (Szociálpedagógia) alapszakon a végzettség megszerzésének, az oklevél kiadásának idegen nyelvi feltétele az idegen nyelvi kritériumtárgy teljesítése, vagy az Óvodapedagógus és a Tanító alapszakon a kötelezően választható tantárgymodulok közül az egyik két féléves idegen nyelvi modul, a Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakon a Koragyermekkor és idegen nyelv specializáció elvégzése. Az államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga, a két féléves idegen nyelvi tantárgymodulok, a Koragyermekkor és idegen nyelvi specializáció alapján a kritériumtárgy jeles eredménnyel elismerhető.

 c) Az óvodapedagógus alapszak angol nyelven, Óvodapedagógus alapszak német nyelven, a Tanító alapszak német, cigány-roma és az Óvodapedagógus alapszak német, cigány-roma, szlovák nemzetiségi szakirányain a képzés és a záróvizsga teljesítésén túl nincsenek további idegen nyelvi követelményei a végzettség megszerzésének, az oklevél kiadásának.

 d) Neveléstudomány mesterszakon a mesterfokozat megszerzésének, az oklevél kiadásának idegen nyelvi követelménye egy államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy szabadon választható idegen nyelvi kurzus teljesítése.

 e) Szociálpedagógia mesterszakon a mesterfokozat megszerzésének, az oklevél kiadásának idegen nyelvi követelménye az Idegen nyelvi szakszövegolvasás kurzus teljesítése.

 f) Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő mesterszakon a mesterfokozat megszerzésének, az oklevél kiadásának idegen nyelvi követelménye egy államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga megszerzése.”

 

Oklevelet az kaphat, aki:

 1. a szakján minden előírt tanulmányi követelményt teljesített;
 2. nincs tartozása a főiskola felé: minden tartozását – költségtérítés, könyvtári és kollégiumi tartozások befizetése – rendezte, és ezt az illetékes szervezeti egység – Gazdasági Osztály, Könyvtár, Kollégium – felé hitelt érdemlően igazolta, a Proxy kulcsát a TO-n leadta.
 3. az előírt idegen nyelvi követelmény teljesítését igazolta;

 

Az oklevél minősítésének kiszámítását a Neptun rendszer végzi az aktuális Tanulmányi- és vizsgaszabályzat alapján

TVSZ. 4.4. Az oklevél kiállítása

51.§

6) Az oklevél minősítése a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag (STA), és a záróvizsga eredményének két tizedesjegyre számított számtani közepe.

 • kiváló, ha az átlag: 4,91–5,00;
 • jeles, ha az átlag: 4,51–4,90;
 • jó, ha az átlag: 3,51–4,50;
 • közepes, ha az átlag: 2,51–3,50;
 • elégséges, ha az átlag: 2,00–2,50.

2006. szeptember 1-jét megelőzően hallgatói jogviszonyt létesített hallgatóknak

Azok a hallgatók, akik tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt kezdték meg, a felsőoktatási intézmények által elfogadott tantervi követelmények alapján a korábbi képesítési követelmények alapján fejezhetik be, és az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján főiskolai szintű végzettséget tanúsító, illetve egyetemi szintű végzettséget tanúsító oklevelet szerezhetnek.
A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján megkezdett képzéseket – folyamatos képzésben – 2016. szeptember 1-jéig lehetett változatlan szakmai követelmények, változatlan vizsgarend keretében, változatlan oklevél kiadásával befejezni.
Azok a volt hallgatók, akik 2016. szeptember 1-jéig nem fejezték be a képzést, de megszerezték a végbizonyítványt, legkésőbb 2018. szeptember 1-jéig tehetnek záróvizsgát.

2006. szeptember 1. és 2012. szeptember 1. között hallgatói jogviszonyt létesített hallgatóknak

Záróvizsga időkorlát nélkül tehető, de a végbizonyítványt megszerzését követő 7. évtől feltételhez köthető (pl. új tételsor, tananyag szerinti záróvizsga)

2012. szeptember 1. napját követően hallgatói jogviszonyt létesített hallgatóknak

A hallgatói jogviszony megszűnése után 2 éven belül bármilyen záróvizsga időszakban az érvényes képzési követelmények szerint tehető záróvizsga. A 2. év eltelte után a záróvizsga letétele feltételekhez köthető. A hallgatói jogviszony megszűnését követő 5. év eltelte után záróvizsga nem tehető.

 1. március 8.
Széchenyi