Záróvizsga

Záróvizsgával, szakdolgozat leadással kapcsolatos tudnivalók a 2021/22. tanév II. (tavaszi) félévében záróvizsgázó hallgatók számára

Záróvizsga-időszak BA és MA szakon: 2022. június 13. – 17.
Záróvizsga-időszak szakirányon: 2022. június 7. – 10.

Szociálpedagógia szakos hallgatók gyakorlati záróvizsga beosztása:
Időpont: 2022. május 25. (szerda) 08:00
Terem: Szent István

Tájékoztató szociálpedagógia szakos hallgatóknak a gyakorlati záróvizsgáról
A szociálpedagógia BA szak kompetencia alapú gyakorlati vizsgája

Általános tudnivalók a záróvizsgáról:

Záróvizsga jelentkezési és szakdolgozat leadási felület

Vizsgaidőszak záróvizsgázó BA, MA szakos hallgatók számára: 2022. május 16. – 2022. június 4.
Vizsgaidőszak záróvizsgázó hallgatók számára szakirányú továbbképzési szakokon: 2022. május 16. – 2022. május 28.

A témaválasztási lapot a kérvények felől lehet letölteni!

A záróvizsgára jelentkezés és a szakdolgozat leadás határideje: 2022. május 4. 12:00 óra.

A késedelmes, díj ellenében történő záróvizsgára jelentkezés és a szakdolgozat leadás határideje: 2022. május 11. 12:00 óra.

Záróvizsgára jelentkezni az alábbi felületen lehet: Záróvizsga jelentkezési és szakdolgozat leadási felület
(A záróvizsga jelentkezés csak a szakdolgozat leadásával együtt érvényes!)

A záróvizsga jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat kell feltölteniük:

 • Szakdolgozat
 • Szakdolgozati konzultációs napló (Letöltés DOCX formátumban)
 • A kitöltött kézzel aláírt nyilatkozatot a szakdolgozat eredetiségéről
 • Nyelvvizsga másolata (ha van)

TOVÁBBI FONTOS TUDNIVALÓK:

A könyvtári elszámolás határideje: 2022. június 4.

Korábbi félévekben abszolvált hallgatók záróvizsga díjának befizetési határideje: a záróvizsgára jelentkezéskor kell befizetni

10700323-67353264-52300002 (CIB Bank) számlaszámra, nem a Neptunon keresztül történik az utalás, a közleménybe az “NK-neptunkód, hallgató neve, záróvizsga jelentkezés díj” legyen beírva

A korábbi félévekben abszolvált hallgatók záróvizsgára jelentkezési díja: 20.000 Ft

Kreditek díja az összes előírt kredit tíz százaléka felett: 3.000 Ft / kredit

A Szakdolgozat leadásával kapcsolatos információk:

A szakdolgozat (portfolió) leadásának határideje: 2022. május 4. 12:00 óra.

A késedelmes, díj ellenében történő szakdolgozat leadás határideje: 2022. május 11. 12:00 óra.

A szakdolgozatot leadni az alábbi felületen lehet: Záróvizsga jelentkezési és szakdolgozat leadási felület

Szakdolgozat védéshez ajánlott PPT minta: Letöltés Powerpoint formátumban

A záróvizsga jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat kell feltölteniük:

 • Szakdolgozat
 • Szakdolgozati konzultációs napló (Letöltés DOCX formátumban)
 • A kitöltött kézzel aláírt nyilatkozatot a szakdolgozat eredetiségéről
 • Nyelvvizsga másolata (ha van)

A témaválasztási lapot a kérvények felől lehet letölteni!

 • Amennyiben Ön abszolvált hallgató, úgy az összeget az
  10700323-67353264-52300002 számlaszámra kell utalni (a közleménybe az “NK-neptunkód, hallgató neve, szakdolgozat leadás” legyen beírva).
 • Amennyiben ebben a félévben fog abszolválni és záróvizsgázni, úgy az összeget a Neptun rendszerben kell kiírnia és kiegyenlítenie, az összeget az 10700323-67353264-52000001 számlaszámra kell utalni (a közleménybe az “NK-neptunkód, hallgató neve” legyen beírva).

Amennyiben a késedelmes határidőn belül adja le szakdolgozatát, úgy az utalást legalább 3 munkanappal a szakdolgozatának leadása előtt, de legkésőbb a késedelmes leadási határidő (2022. május 11.) előtt el kell indítani. Csak a Neptun rendszerben kiegyenlített tétel esetén tudja a TO a záróvizsga jelentkezést a megadott időszakban befogadni (jogviszonnyal rendelkező hallgatók számára).

Szakdolgozattal, záróvizsgával kapcsolatos információk:

Kérjük, figyelmesen tanulmányozza át a honlapon található Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatot, valamint annak mellékleteit. Ennek megfelelően készítse el és adja le a szakdolgozatát! (Szabályzatok)

Záróvizsga tételsorok

A tételsorok legutóbbi frissítésének dátuma: 2022.03.10.

Záróvizsga tételsorokkal kapcsolatos szabály (idézet a Tanulmányi- és vizsgaszabályzatból):

4.3. A záróvizsga
4.3.1. A záróvizsga felépítése, szervezése

48. §
3) A záróvizsga követelményeit és tételsorát az 1) bekezdés figyelembe vételével a szakfelelős állítja össze és a tanulmányi rektorhelyettes hagyja jóvá. A jóváhagyott követelményeket és tételsort a Főiskola honlapján a Tanulmányi Osztály teszi közzé a szorgalmi időszak 4. hetéig.

A záróvizsga tételsorok frissítési dátuma tájékoztató jellegű. Bizonyos tételsorok megegyeznek a korábbi félévek tételsoraival, így a frissítési dátumuk, valamint a fejlécükön szereplő félév eltérő lehet.

Szakirányú továbbképzések záróvizsga-tételsorai:

Atipikus fejlődés szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2022.03.10)

Atipikus fejlődés területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú
továbbképzési szak záróvizsga tételei
(Érvénybe lépés dátuma: 2022.05.09)

Alternatív pedagógiák területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2022.05.09)

Értelemközpontú személyiségfejlesztés szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2019.09.30)

Organikus pedagógia szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2019.10.16)

Fejlesztő, differenciáló pedagógiai területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2020.04.17)

Fejlesztő biblioterápia szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2022.03.04)

Német nemzetiségi óvodapedagógus szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2022.03.04)

Népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató (Érvénybe lépés dátuma: 2021.03.04)

Gyermektánc az óvodában és az iskolában területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2021.03.04)

Vezető óvodapedagógus területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2022.03.04)

Pedagógus szakvizsga (tehetséggondozás, tehetségfejlesztés) (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)

Hagyományismeret területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2021.03.04)

Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2021.03.01)

Drámapedagógia szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2020.09.28)

Német nemzetiségi tanító szakirány

Óvodapedagógus – Nemzetiségi német szakirány (Érvénybe lépés dátuma: 2018.11.05)

Tanító – Nemzetiségi német szakirány (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)

Zeneóvodai foglalkozások vezetése (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)

Gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Kézműves, hagyományismeret oktató szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2021.03.04)

 

Záróvizsga beosztás:

Záróvizsga időpontok posztgraduális képzésen:

Egyeztetés alatt

 

 

Záróvizsga időpontok graduális képzésen:

2022. június 8. (szerda)

Szakdolgozatvédés Csecsemő- és kisgyermeknevelő, Óvodapedagógia, Tanító és Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő MA szakos hallgatók számára

2022. június 13. (hétfő)

Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő MA

Óvodapedagógus BA (angol nyelven)

Óvodapedagógus – nemzetiségi német szakirány BA

2022. június 14. (kedd)

Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő MA

Óvodapedagógus BA

2022. június 15. (szerda)

Neveléstudomány MA

Szociálpedagógia BA

Szociálpedagógia MA

2022. június 16. (csütörtök)

Kántor BA
Tanító BA

2022. június 17. (péntek)

Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA

Katekéta-lelkipásztori munkatárs BA

 

A konkrét név szerinti beosztások termekkel és pontos időponttal a későbbiekben kerülnek közzétételre!

 

Szak, Terem, 10:00 óra

Tájékoztató a záróvizsga letételének határidejéről:

2006. szeptember 1-jét megelőzően hallgatói jogviszonyt létesített hallgatóknak

Azok a hallgatók, akik tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt kezdték meg, a felsőoktatási intézmények által elfogadott tantervi követelmények alapján a korábbi képesítési követelmények alapján fejezhetik be, és az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján főiskolai szintű végzettséget tanúsító, illetve egyetemi szintű végzettséget tanúsító oklevelet szerezhetnek.
A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján megkezdett képzéseket – folyamatos képzésben – 2016. szeptember 1-jéig lehetett változatlan szakmai követelmények, változatlan vizsgarend keretében, változatlan oklevél kiadásával befejezni.
Azok a volt hallgatók, akik 2016. szeptember 1-jéig nem fejezték be a képzést, de megszerezték a végbizonyítványt, legkésőbb 2018. szeptember 1-jéig tehetnek záróvizsgát.

2006. szeptember 1. és 2012. szeptember 1. között hallgatói jogviszonyt létesített hallgatóknak

Záróvizsga időkorlát nélkül tehető, de a végbizonyítványt megszerzését követő 7. évtől feltételhez köthető (pl. új tételsor, tananyag szerinti záróvizsga)

2012. szeptember 1. napját követően hallgatói jogviszonyt létesített hallgatóknak

A hallgatói jogviszony megszűnése után 2 éven belül bármilyen záróvizsga időszakban az érvényes képzési követelmények szerint tehető záróvizsga. A 2. év eltelte után a záróvizsga letétele feltételekhez köthető. A hallgatói jogviszony megszűnését követő 5. év eltelte után záróvizsga nem tehető.

 1. március 8.

A záróvizsga és az oklevél eredményének számítása:

A záróvizsga eredményének számítása:

A záróvizsga érdemjegyei az alábbi jegyek átlagaiból állnak:

 • A szakdolgozat védésének érdemjegye
 • A záróvizsgán történt tételkifejtés érdemjegye

Ettől eltérő a számítás az alábbi szakok esetében:

Csecsemő és kisgyermeknevelő FOKSZ képzés:

 • A” tételkifejtés érdemjegye
 • „B” tételkifejtés érdemjegye
 • Szakmai gyakorlat érdemjegye

Neveléstudományi MA képzés:

 • „A” tételkifejtés érdemjegye
 • „B” tételkifejtés érdemjegye
 • A szakdolgozat védésének érdemjegye

Nemzetiségi német/cigány-roma óvodapedagógus képzés:

 • A szakdolgozat védésének érdemjegye
 • A záróvizsgán történt tételkifejtés érdemjegye
 • A nemzetiségi tételkifejtés érdemjegye

Tanító képzés:

 • A szakdolgozat védésének érdemjegye
 • A tantárgypedagógiai tételkifejtés érdemjegye
 • A pedagógiai és pszichológiai tételkifejtés / a komplex pedagógia szigorlat érdemjegye
 • A műveltségi terület / nemzetiségi tételkifejtés érdemjegye

Az oklevél eredményének számítása:

Az oklevél minősítése a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag (STA), és a záróvizsga eredményének két tizedesjegyre számított számtani közepe.

A súlyozott tanulmányi átlagba (STA) beletartozik minden tantárgy, köztük a gyakorlatok, a zárógyakorlatok és zárótevékenységek érdemjegyei is!

Az érdemjegyek kerekítése az alábbi módon történik:

 • kiváló, ha az átlag: 4,91–5,00;
 • jeles, ha az átlag: 4,51–4,90;
 • jó, ha az átlag: 3,51–4,50;
 • közepes, ha az átlag: 2,51–3,50;
 • elégséges, ha az átlag: 2,00–2,50.

Az oklevelükre szerzett érdemjegyüket a Neptunon belül a Tanulmányok -> Képzés adatok menüponton alul az Oklevél részlegnél találhatják.

 1. június 22.

Példa egy számításra:

Egy Tanító szakos hallgató a záróvizsgájára az alábbi eredményeket szerezte:

Pedagógia és pszichológia tételkifejtés / komplex pedagógia szigorlat érdemjegye: 3
Szakdolgozat: 4
Tantárgypedagógia tételkifejtés: 5
Műveltségi területi tételkifejtés: 5

A jegyeket összeadva, majd elosztva a jegyek számával kapjuk az összeget, tehát:

( 3 + 4 + 5 + 5 ) / 4 = 17 / 4 = 4,25.

A 4,25-öt a fenti táblázat alapján kell kerekíteni, tehát lefelé 4-re. Így ezen hallgató záróvizsgájának érdemjegye 4, vagyis “Jó”.

A hallgatónak így a záróvizsgát követően oklevelet kell kiállítani. Az eredmény két érdemjegy átlagából tevődik össze, vagyis:

 1. A hallgató kreditekkel súlyozott tanulmányi átlagából (STA)
 2. A záróvizsga eredményének két tizedesjegyre számított értékéből

Esetünkben a hallgatónak 4,43 lett az STA értéke, a záróvizsga érdemjegyének két tizedesjegyre számított értéke pedig 4,25, mint fentebb látható.

Az oklevél végeredménye ezen két szám átlaga, vagyis:

( 4,43 + 4,25 ) / 2 = 8,68 / 2 = 4,34.

A fent írt kerekítés alapján ezt az eredményt is lefelé kell kerekíteni, vagyis oklevelének érdemjegye 4, “Jó” lesz.

Az oklevél kiállításának feltételei:

Oklevelet az kaphat, aki:

 1. a szakján minden előírt tanulmányi követelményt teljesített;
 2. nincs tartozása a főiskola felé: minden tartozását – költségtérítés, könyvtári és kollégiumi tartozások befizetése – rendezte, és ezt az illetékes szervezeti egység – Gazdasági Osztály, Könyvtár, Kollégium – felé hitelt érdemlően igazolta, a Proxy kulcsát a TO-n leadta.
 3. az előírt nyelvi követelmény teljesítését igazolta;

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerint:
„51. § (1) A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres záróvizsga, továbbá – ha e törvény másképp nem rendelkezik – az előírt nyelvvizsga letétele. Ha a képzési és kimeneti követelmény szigorúbb feltételt nem állapít meg, az oklevél kiadásához a hallgatónak be kell mutatnia azt az okiratot, amely igazolja, hogy
a) alapképzésben egy középfokú, „C” típusú általános nyelvi vagy középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex,
b) mesterképzésben a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott
államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgát tett (a továbbiakban: nyelvvizsga).”

Az oklevél minősítésének kiszámítását a Neptun rendszer végzi az aktuális Tanulmányi- és vizsgaszabályzat alapján

TVSZ. 4.4. Az oklevél kiállítása

§
6)
Az oklevél minősítése a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag (STA), és a záróvizsga eredményének két tizedesjegyre számított számtani közepe. Szakirányú továbbképzésen ettől eltérő számítási mód is előfordulhat.

 • kiváló, ha az átlag: 4,91–5,00;
 • jeles, ha az átlag: 4,51–4,90;
 • jó, ha az átlag: 3,51–4,50;
 • közepes, ha az átlag: 2,51–3,50;
 • elégséges, ha az átlag: 2,00–2,50.
Széscheyi