Alkalmassági vizsga / felvételi elbeszélgetés

Fontos tudni, hogy az azonos típusú alkalmassági vizsgát csak egyszer kell letenni az adott évben, azt minden intézményben, ahol alkalmassági vizsga előírt követelmény, elfogadják.

A behívó intézmény mindig az lesz, amelyik a jelentkezéskor megjelölt elbírálási sorrendben – az adott szakokat vizsgálva – a legkisebb jelentkezési sorszámmal szerepel.

A vizsgáról szóló értesítést (vizsgabehívót) a felsőoktatási intézmény küldi meg a jelentkező részére, ezért amennyiben az alábbi képzéseknél jelzett első vizsganap előtt 2 héttel még nem kap ilyen tartalmú levelet, kérjük, érdeklődjön főiskolánknál ezzel kapcsolatban (felvi@avkf.hu).

Háromféle alkalmassági vizsga van.

Alkalmassági vizsgaAlapképzésFeltételek
1. típusúcsecsemő-és kisgyermeknevelőmotivációs beszélgetés és egészségügyi alkalmasság
2. típusútanító alapképzési szak, óvodapedagógus alapképzési szak, óvodapedagógus alapképzési szak (angol nyelven), óvodapedagógus alapképzési szak (cigány-roma szakirány), konduktor

ének-zenei, testi és beszédalkalmassági, egészségügyi alkalmasság

angol nyelvű óvodapedagógus szakon: angol nyelvi alkalmassági vizsga

3. típusúnemzetiségi tanító alapképzési szakok, nemzetiségi óvodapedagógus alapképzési szak (német vagy szlovák nemzetiségi szakirány)ének-zenei, testi és beszédalkalmassági, idegen nyelvi alkalmassági, egészségügyi alkalmasság

A jelentkező előzetes alkalmassági vizsgán is részt vehet.

Jelentkezési felület az előalkalmassági vizsgára
(Amennyiben a felület nem nyílna meg, kérjük jelentkezzen ki minden GMAIL-es fiókjából és csak egybe lépjen be!)

Jelentkezési határidő: 2024. január 07.
Az előzetes alkalmassági vizsga időpontja: 2024. január 10-11.
Az eljárás díja: 4 000 Ft.
A befizetés módja: átutalás a 10700323-67353264-52300002 számú bankszámlára.
Az előzetes alkalmassági vizsga befizetési határideje: 2024. január 2-től 2024. január 7-ig.

Kérjük, a közlemény rovatban a jelentkező nevét és az “előalkalmassági vizsgadíj” megnevezést szíveskedjenek feltüntetni.

Az alkalmassági vizsgák Vácon, a Főiskolánk főépületében lesznek megtartva.

 

Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak:

Az alkalmassági vizsga időpontja: 2024. május 27-31. (Vác)

A felvétel feltétele az 1-es típusú alkalmassági vizsga: egy motivációs beszélgetés keretében megállapított beszédalkalmasság és az egészségügyi alkalmasság.

A motivációs beszélgetés kitér a pályaorientáció néhány kérdésére, mint pl. a szakválasztás oka, elképzelések a szakmáról, elhivatottság kérdése. Célja a jelentkező beszédalkalmasságának megítélése. Kizáró okként szerepelhet, ha a jelentkező beszédhibás, vagy beszéde nem alkalmas arra, hogy megfelelő beszédmintát nyújtson a kisgyermekeknek.

Az alkalmassági vizsgán a jelentkező „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítést kaphat.

Az alkalmassági vizsga eredménye nem javítható, aki “nem felelt meg”, nem vehető fel pedagógusi pályára adott évben.

A korábbi években letett alkalmassági vizsga eredménye nem fogadható el.

Kérelmére mentesülhet az alkalmassági vizsga alól az a jelentkező, aki:

 • pedagógusképzési területen szerzett felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel jelentkezik, vagyis a korábbi tanulmányaihoz kapcsolódóan részt vett azonos típusú alkalmassági vizsgán.

Kérelmére mentesül az alkalmassági vizsga alól az a jelentkező, aki:

 • az adott évben azonos típusú sikeres előalkalmassági vizsgát tett bármelyik felsőoktatási intézményben és ezt igazolja a behívó intézménynél,
 • igazoltan jelenleg is bölcsődei kisgyermeknevelői munkakörben dolgozik.

A felmentési kérelmeket a felvi@avkf.hu e-mail címre kérjük megküldeni az igazoló dokumentumok csatolásával együtt. A mentességi kérelem benyújtásának határideje: 2024. április 30.

Egészségügyi alkalmasság: a jelentkezőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nincs olyan betegsége, amely akadályozná felsőoktatási tanulmányainak folytatását,

továbbá arról, hogy nem szenved pszichés és mentális zavarban, és erre hivatkozva tanulmányai során nem kér felmentést. A pszichés és mentális zavar a felvételt kizáró okok.

A jelentkező által aláírt egészségügyi nyilatkozat eredeti példányát az alkalmassági vizsga során kell a jelentkezőnek leadnia.
Ennek hiányában nem vehet részt a vizsgán!

Az egészségügyi nyilatkozat ide kattintva tölthető le.

Egészségügyi nyilatkozatként csak az AVKF honlapján elérhető nyomtatvány fogadható el!

Sikeres felvételt és beiratkozást követően részt kell venni foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton (az ezt igazoló egészségügyi kiskönyvet a gyakorlat megkezdésekor kell bemutatni a gyakorlati helyen.

Óvodapedagógus és Tanító alapképzési szakok:

A 2. és 3. típusú alkalmassági vizsgák időpontjai: 2024. május 27-31. (Vác) 

Az alkalmassági vizsga területei:
1. Testi alkalmassági vizsga
2. Beszéd alkalmassági vizsga
3. Ének-zenei alkalmassági vizsga
4. Egészségügyi alkalmassági nyilatkozat
5. Angol/német/szlovák nyelvi alkalmassági vizsga (az óvodapedagógus alapképzési szak angol nyelven, valamint a német/szlovák nemzetiségi szakirányos jelentkezés esetén)

Az alkalmassági vizsga eredményeként „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítést lehet szerezni! Az alkalmassági vizsga eredménye nem javítható, aki “nem felelt meg”, nem vehető fel pedagógusi pályára adott évben.
A „nem felelt meg” minősítés esetén a jelentkező összpontszáma nulla.

A korábbi években tett alkalmassági vizsga eredménye nem fogadható el!

 • Kérelmére mentesül az alkalmassági vizsga alól az a jelentkező, aki az adott évben azonos típusú sikeres előalkalmassági vizsgát tett bármelyik felsőoktatási intézményben és ezt igazolja a behívó intézménynél.
 • Kérelmére mentesülhet az alkalmassági vizsga követelménye alól aki pedagógusképzési területen szerzett felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel jelentkezik ezekre a szakokra, vagyis a korábbi tanulmányaihoz kapcsolódóan részt vett azonos típusú alkalmassági vizsgán, az érintett felsőoktatási intézményhez benyújtott kérelmére mentesülhet az alkalmassági vizsga követelménye alól.

A felmentési kérelmeket a felvi@avkf.hu e-mail címre kérjük megküldeni az igazoló dokumentumok csatolásával együtt.

A mentességi kérelem benyújtásának határideje: 2024. április 30.

Az egészségügyi alkalmasság igazolása: a jelentkezőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nincs olyan betegsége, amely akadályozná felsőoktatási tanulmányainak folytatását, továbbá arról, hogy nem szenved diszlexiában, diszgráfiában, diszkalkuliában, pszichés és mentális zavarban, és erre hivatkozva tanulmányai során nem kér felmentést. A diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, pszichés és mentális zavar a felvételt kizáró okok.

A jelentkező által aláírt egészségügyi nyilatkozat eredeti példányát az alkalmassági vizsga során kell a jelentkezőnek leadnia.
Ennek hiányában nem vehet részt a vizsgán!

Az egészségügyi nyilatkozat ide kattintva tölthető le.

Egészségügyi nyilatkozatként csak az AVKF honlapján elérhető nyomtatvány fogadható el!

Óvodapedagógus szakra jelentkezőnek sikeres felvételt és beiratkozást követően részt kell venni foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton (az ezt igazoló egészségügyi kiskönyvet a gyakorlat megkezdésekor kell bemutatni a gyakorlati helyen.

Egészségügyi szempontból – a súlyosság mérlegelése alapján – kizáró ok lehet:

 • hirtelen eszméletvesztéssel járó megbetegedések,
 • a felső és alsó végtagok funkcionális rendellenességei, a statikai rendszer súlyosabb elváltozásai,
 • a szív, a vérkeringés és a légzőrendszer olyan rendellenességei, melyek nem teszik lehetővé a fizikai terhelést,
 • a beszédzónában 30 decibelnél gyengébb hallás,
 • a látóélesség csökkenésének mértéke és/vagy a térlátás korlátozottsága olyan fokú, hogy az zavarhatja a gyerekcsoportban végzett munkát,
 • színtévesztés,
 • súlyos mentális, pszichés zavarok.

Kizáró okok: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia.

 1. Testi alkalmassági vizsga

Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkező rendelkezik-e azokkal az alapvető motoros (testi) képességekkel, amelyek feltételei az alsó tagozatos és óvodai testnevelés gyakorlati anyag elsajátításának, illetve a tanítói, óvodapedagógusi pálya gyakorlásának.

A vizsga követelményei:

 • közepes iramú, folyamatos futás (nők: 3 perc, férfiak: 5 perc),
 • oktató által vezetett zenés gimnasztika folyamatos végzése, a főbb alapformák végeztetésével (szökdelések, karkörzések, törzshajlítások, felülések, törzsemelések és rugózások), 
 • egyensúlyozó járás fordulatokkal, két zsámolyra helyezett felfordított padon,
 • néhány lépés nekifutásból – keresztbe állított és felfordított – pad átugrása egy lábról, érkezés páros lábra, guggolásba,
 • célba dobás függőleges célra (kosárlabda palánk) egykezes dobással, kislabdával, 8 m-ről,
 • labdaadogatások helyben futás közben párokban, ügyes és ügyetlen kézzel, felfújt labdával,
 • labdavezetés ügyes és ügyetlen kézzel,
 • felfüggés hajlított karral (nők: 5 mp, férfiak: 8 mp),

Kizáró ok: A kondicionális állapotra és a mozgáskoordinációra utaló olyan gyenge teljesítmény, amely intenzív gyakorlással nem javítható, valamint a jelentkezés évében érettségizők esetében a középiskolai tanulmányok utolsó két évében a testnevelés alóli teljes felmentés. A korábban érettségizőknek igazolniuk kell, hogy a testnevelés alóli felmentés indokai már nem állnak fenn.

 1. A beszédalkalmassági vizsga

Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkezőt beszédállapota alkalmassá teszi-e a pedagógus pályára.

A vizsga tartalma:

 • 10-15 soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, szükség szerint a szöveg reprodukálása, illetve beszélgetés. A szöveget közismert gyermekirodalmi művekből jelölik ki. A jelentkezőnek a felolvasandó szöveg előzetes megismerésére időt adnak,
 • szóbeli szövegalkotó képesség felmérése kötetlen beszélgetés keretében,

Az elbírálás szempontjai:

 • Vannak-e a jelentkezőnek hangképzési zavarai (pöszeség, raccsolás, selypítés, orrhangzós beszéd, a magánhangzók igen zárt képzése, egyéb beszédhangképzési hibák),
 • A jelentkező beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás,
  értelemzavaró hadarás, leppegés, pattogás),
 • A felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező,
 • A tájnyelvi ejtés nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok
 • Kizáró okok:
  • hangképzési rendellenességek,
  • ritmuszavarok,
  • a beszéd megértését akadályozó rendkívüli zárt ejtés.
 1. Ének-zene alkalmassági vizsga  

Célja annak megállapítása, hogy a jelentkező alkalmas-e az óvodapedagógusi vagy tanítói pályára, a pedagógusi pálya gyakorlásához szükséges zenei ismeretek elsajátítására.

Alkalmassági vizsgára népdalajánló (Frissítve: 2024.04.03)

A vizsga tartalma:

 • a hallásvizsgálat keretében néhány magyar népdal vagy műzenei szemelvény előadása emlékezetből, szabad választás alapján (a dalokat más-más kezdőhangról ismeg kell tudni szólaltatni),
 • a zenei emlékezet vizsgálata során egyszerű, rövid ritmussorok visszahangoztatása (negyed-, nyolcad-, pontozott ritmus és szinkópa kombinációiból) tapsolással, kopogással; néhány hangból álló egyszerű dallamok visszaéneklése dúdolással vagy szolmizálva,
 • a kottaolvasási készség vizsgálata során néhány ütem lapról olvasása az egyszerű gyermekdalok szintjén az ötvonalas rendszerben.

Az elbírálás szempontjai:

 • a jelentkező rendelkezzék az ének-zenei tevékenység vezetéséhez, tanításához nélkülözhetetlen zenei hallással, egészséges énekhanggal és megfelelő hangterjedelemmel.
 1. (3. típus) Idegen nyelvi alkalmassági vizsga

A német/szlovák nemzetiségi tanító és óvodapedagógus, az óvodapedagógus alapszak (angol nyelven) a képzés megkezdésének feltétele a német/szlovák, vagy az angol nyelvi szóbeli alkalmassági vizsga sikeres teljesítése is.

A szóbeli vizsga az alábbi szempontok szerint történik:

 1. Szóbeli kommunikációs készség
 2. Nyelvhelyesség
 3. Szókincs

A nemzetiségi szakirányok idegen nyelvi bemeneti feltételeit az alábbi linken keresztül lehet megtekinteni.

A lehetséges témakörök az akkreditált B2 szintű nyelvvizsgák témakörei.
A szakra való jelentkezésnek nem feltétele a középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány, de egy középhaladó szintű nyelvtani-lexikai tudás szükséges.

Az óvodapedagógus (cigány-roma szakirány) alapképzési szakhoz tartozó gyakorlati vizsga

Az óvodapedagógus (cigány-roma szakirány) alapképzési szakon a jelentkezők gyakorlati vizsgát tesznek, melyen legfeljebb 200 pont szerezhető. A felvételi összpontszám ezen a szakon kizárólag a gyakorlati vizsgaeredmény duplázásával számolható ki, intézményi pontok hozzáadása nélkül.

A gyakorlati vizsga időpontja egybeesik az alkalmassági vizsgákkal: 2024. május 27-31. (Vác)

A pontszámítás:

 • szakmai motivációk, tájékozottság 200 pont

Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő mesterképzési szak

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

Felvételi beszélgetés, melynek időpontja: 2024. május 27-31. (Vác)

A felvételi beszélgetés során nem a jelentkezők lexikális tudást mérjük, hanem szeretnénk meggyőződni a felvételizők motiváltságáról, nyitottságáról és szakmai elhivatottságáról.

Választható témák a felvételi beszélgetésre:

 1. A globalizáció környezeti, társadalmi és kulturális következményei
 2. A család szerepe és működése az egyén mentális egészségében
 3. Ember és környezetének viszonya, működési zavarai. A közösségi lélekvédelem mikro- és makroszintű összefüggései.
 4. Hazai közösségfejlesztés és közösségi munka
 5. Közösségi média lehetőségei

Előzményként elfogadható diplomák:

 • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány, a pedagógusképzés képzési területek alapképzési szakjaia hitéleti alapképzési szakok, valamint az ezeknek megfelelő, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok.
 • Továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. E szakok esetén a belépéshez pszichológiai, pedagógiai és szociológia alapismeretekből a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma 40 kredit az alábbi bontásban.
  • pszichológia legalább 16 kredit,
  • pedagógia legalább 12 kredit,
  • szociológia legalább 12 kredit.
  • A fentieket figyelembe véve jelentkezhetnek pl. óvodapedagógiai, tanítói, tanári, katekéta és lelkipásztori alapképzettséggel rendelkezők, továbbá szociálpedagógiai BA, szociális munka BA diplomával rendelkezők is.

Ezen oklevelek esetében előzetes kreditelismertetési eljárás szükséges.

A Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő MA szakra jelentkezők számára az Előzetes kreditelismertetési nyomtatvány itt tölthető le

A kitöltött kérelmet, a lap alján felsorolt hitelesített dokumentumokkal együtt 2024. április 30-ig kell a Főiskola Tanulmányi Osztályára vagy a felvi@avkf.hu e-mail címre beküldeni.

A fentieket figyelembe véve jelentkezhetnek pl. óvodapedagógiai, tanítói, tanári, katekéta és lelkipásztori alapképzettséggel rendelkezők, továbbá szociálpedagógiai BA, szociális munka BA diplomával rendelkezők is.

Pontszámítás:

 • felvételi elbeszélgetés: 60 pont
 • oklevél minősítése alapján: 30 pont
 • Többletpont: esélyegyenlőségi, maximum 10 pont adható.
  • fogyatékosság: 5 pont
  • gyermekgondozás: 5 pont
  • hátrányos helyzet: 5 pont

Neveléstudomány mesterképzési szak

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

Felvételi beszélgetés, melynek időpontja: 2024. május 27-31. (Vác)

A felvételi szakmai beszélgetésre a felvételizőnek előzetesen fel kell készülnie az alább megadott témák egyikéből. A kiválasztott témához össze kell állítania egy legalább 8–10 elemből álló szakirodalmi listát, ami a hazai és nemzetközi pedagógia-tudomány adatbázisaira építkezik, valamint el kell készítenie egy kb. 10–15 perces prezentációt ppt formájában a választott téma bemutatására.

Választható témák:

 • a pedagógiatörténet nagy alakjai,
 • iskolatörténeti kutatások,
 • a pedagógiai antropológia a XIX–XX. században,
 • a pedagógia filozófiai és teológiai alapozottsága,
 • a reformpedagógiai gondolkodás, az életreform,
 • az oktatás társadalmi, gazdasági, jogi környezete,
 • az inkluzív pedagógia,
 • a kritériumorientált kompetencia alapú pedagógia,
 • tanulói teljesítmények a mérések tükrében,
 • az Európai Unió oktatáspolitikájának időszerű kérdései,
 • a keresztény pedagógiai gondolkodás aktuális problémái.

A felvételi szakmai beszélgetés a szakirodalmi lista és prezentáció alapján történik.

Értékelési szempontok:

 • a szakirodalmi lista komplexitása, szakszerűsége, releváns források használata,
 • olvasottság, a szakirodalom feldolgozásának mélysége,
 • nyelvi kifejezőkészség,
 • az elkészített prezentáció tartalmi és vizuális megformáltsága,
 • önálló véleménynyilvánítási képesség.

A bizottság a felvételiző korábbi tudományos munkáinak, publikációinak dokumentálását, szakmai tapasztalatait is figyelembe veszi.

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

 • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pedagógia, az andragógia, a közösségszervező, a szociálpedagógia, a pszichológia, a konduktor, a tanító, az óvodapedagógus, a gyógypedagógus és a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak.
 • Továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. E szakok esetében a mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma legalább 50 kredit a pedagógia, pszichológia, andragógia, szociológia, jogi, társadalomtudományok, gazdaságtudományok, egészségtudományok ismeretköreiből.

Ezen oklevelek esetében előzetes kreditelismertetési eljárás szükséges.

Neveléstudományi MA szakra jelentkezők számára az Előzetes kreditelismertetési nyomtatvány itt tölthető le.

A kitöltött kérelmet, a lap alján felsorolt hitelesített dokumentumokkal együtt 2024. április 30-ig kell a Főiskola Tanulmányi Osztályára vagy felvi@avkf.hu e-mail címre beküldeni.

Pontszámítás:

 • felvételi elbeszélgetés: 60 pont
 • oklevél minősítése alapján: 30 pont
 • Többletpont: esélyegyenlőségi, maximum 10 pont adható.
  • fogyatékosság: 5 pont
  • gyermekgondozás: 5 pont
  • hátrányos helyzet: 5 pont

Szociálpedagógia mesterképzési szak

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

Felvételi beszélgetés, melynek időpontja: 2024. május 27-31. (Vác)

A szakmai elbeszélgetés kb. 10-15 perc, célja a felvételiző motiváltságának felmérése.

Választható témák:

 • A szociálpedagógus hivatása és helye a 21. században
 • A szociálpedagógia elmélete, helye a szociális segítő szakmákon belül
 • A mai magyar társadalom alapvető szociális problémái
 • Segítő és oktatási intézmények funkciói és diszfunkciói
 • Esetkezelés, családsegítés
 • Az egyház szociális tanítása a 21. században

Elfogadható alapdiplomák:

 • szociálpedagógia BA,
 • szociális munka BA,
 • illetve szociálpedagógia szociális munkás alapképzési szak (korábbi rend szerint)
 • Továbbá valamennyi főiskolai, egyetemi, BA vagy MA szintű képzettség, amelynek megszerzése során a hallgató összességében legalább 25 kreditszámban tanult a pedagógia, a pszichológiai, a szociológia és egyéb társadalomtudományi területekhez tartozó tantárgyakat. (A kreditrendszer kialakítása előtt végzettek tárgyairól és azok kreditértékéről a Kreditátviteli Bizottság dönt.) A képzés során a felvételikkor elismert kreditekhez további pótkrediteket szükséges gyűjteni, hogy azok összértéke elérje az 50 kreditet.

Ezen oklevelek esetében előzetes kreditelismertetési eljárás szükséges.

A Szociálpedagógia MA szakra jelentkezők számára az Előzetes kreditelismertetési nyomtatvány itt tölthető le.

A kitöltött kérelmet, a lap alján felsorolt hitelesített dokumentumokkal együtt 2024. április 30-ig kell a Főiskola Tanulmányi Osztályára vagy felvi@avkf.hu e-mail címre beküldeni.

Pontszámítás:

 • felvételi elbeszélgetés: 60 pont
 • oklevél minősítése alapján: 30 pont
 • Többletpont: esélyegyenlőségi, maximum 10 pont adható.
  • fogyatékosság: 5 pont
  • gyermekgondozás: 5 pont
  • hátrányos helyzet: 5 pont

Katekéta-lelkipásztori munkatárs szak:

Felvételi elbeszélgetés hitbeli kérdésekről, melynek időpontja: 2024. június 25. (Vác) 

Az a pályázó, aki a bizottság értékelése alapján „nem felelt meg” minősítést szerez, a pontszámától függetlenül a szakra nem nyerhet felvételt.

Korábbi években tett felvételi elbeszélgetés eredménye nem fogadható el.

Elektronikus jelentkezési felület Katekéta-lelkipásztori munkatárs szakra
(Amennyiben a felület nem nyílna meg, kérjük jelentkezzen ki minden GMAIL-es fiókjából és csak egybe lépjen be!)

A jelentkezés határideje: 2024. május 31.

A felvételi eljárás a jelentkező kérelmére indul, az intézmény által kiadott létrehozott elektronikus felületen, annak kitöltésével és a kért mellékletek csatolásával a megadott határidőre. A határidő jogvesztő, igazolás nem fogadható el.

A Bizottság a jelentkező minősítését nem köteles indokolni, a döntés ellen kizárólag jogszabály vagy szabályzat megsértése esetén lehet fellebbezni, amelyre a fellebbezésben hivatkozni kell.

A képzés felvételi követelménye, pontszámítás:

a) feltétele az érettségi vizsga sikeres teljesítését igazoló bizonyítvány, felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél vagy felsőfokú végzettséget igazoló oklevél,

b) a pontszámítás alapja lehet a megszerzett felsőfokú oklevél és a felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél minősítése:

5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;

4 (jó) minősítés esetén 360 pont;

3 (közepes) minősítés esetén 320 pont;

2 (elégséges) minősítés esetén 280 pont.

c) OKJ bizonyítvány (2012 után szerzett, 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos Képzési Jegyzék alapján 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítést igazoló bizonyítvány) szakmai vizsga eredményből számítható pont, amennyiben a szakmai vizsga minősítése legalább “jó”, függetlenül attól, hogy szakirányú-e a továbbtanulás.

d) 2021-től szerezhető középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és szakgimnáziumban oktatható szakképesítést igazoló képesítő bizonyítvány szakmai vizsga eredményéből is számítható pont, amennyiben a szakmai vizsga minősítése legalább “jó”, függetlenül attól, hogy szakirányú-e a továbbtanulás. (Emelt szintű érettségi vizsgának minősül a középfokú szakképzettséget tanúsító oklevélben szereplő szakmai vizsga.)

e) Ha a szakképesítést igazoló bizonyítványból vagy a középfokú szakképzettséget tanúsító oklevélből nem lett érettségi pont számolva, akkor a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítésért 32 többletpontot, a középfokú szakképzettséget tanúsító oklevélért 32 többletpont adható függetlenül attól, hogy szakirányú-e a továbbtanulás.

f) A hitéleti képzéseknél a pontszámítás a 423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 7. Pontszámítás a felsőoktatási szakképzésre, az alapképzésre és az osztatlan képzésre történő jelentkezés esetén „c.” fejezet ide vonatkozó paragrafusai alapján történik.

További információk:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Telefon: +36-27/511-150 / 401, 408
e-mail: felvi@avkf.hu

Kántor szak:

A jelentkezőknek ének-zene alkalmassági vizsgát kell tenniük a felvételi eljárás részeként.

Az ének-zene alkalmassági vizsga időpontja: 2024. június 25. (Vác)

Az alkalmassági vizsga az alábbiakból áll:

 1. egy előadási darab zongorázása kottából,
 2. 10 magyar népdal kotta nélkül,
 3. 10 egyházi népének az Éneklő Egyház c. római katolikus népénekeskönyvből szabadon választva – mindegyiket az első versszakkal, kotta nélkül kell énekelni,
 4. lapról éneklési gyakorlat (Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok c. kötetből)
 5. egyházi elbeszélgetés: általános egyházi tájékozottság – felkészülést nem igényel.

Az alkalmassági vizsga eredményeként „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítést lehet szerezni.!
A „nem felelt meg” minősítés esetén a jelentkező összpontszáma nulla.

Elektronikus jelentkezési felület Kántor szakra
(Amennyiben a felület nem nyílna meg, kérjük jelentkezzen ki minden GMAIL-es fiókjából és csak egybe lépjen be!)

A jelentkezés határideje: 2024. május 31.

A felvételi eljárás a jelentkező kérelmére indul, az intézmény által kiadott létrehozott elektronikus felületen, annak kitöltésével és a kért mellékletek csatolásával a megadott határidőre. A határidő jogvesztő, igazolás nem fogadható el.

A Bizottság a jelentkező minősítését nem köteles indokolni, a döntés ellen kizárólag jogszabály vagy szabályzat megsértése esetén lehet fellebbezni, amelyre a fellebbezésben hivatkozni kell.

A képzés felvételi követelményei, pontszámítás:

a) feltétele az érettségi vizsga sikeres teljesítését igazoló bizonyítvány, felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél vagy felsőfokú végzettséget igazoló oklevél,

b) a pontszámítás alapja lehet a megszerzett felsőfokú oklevél és a felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél minősítése:

5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;

4 (jó) minősítés esetén 360 pont;

3 (közepes) minősítés esetén 320 pont;

2 (elégséges) minősítés esetén 280 pont.

c) OKJ bizonyítvány (2012 után szerzett, 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos Képzési Jegyzék alapján 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítést igazoló bizonyítvány) szakmai vizsga eredményből számítható pont, amennyiben a szakmai vizsga minősítése legalább “jó”, függetlenül attól, hogy szakirányú-e a továbbtanulás.

d) 2021-től szerezhető középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél és szakgimnáziumban oktatható szakképesítést igazoló képesítő bizonyítvány szakmai vizsga eredményéből is számítható pont, amennyiben a szakmai vizsga minősítése legalább “jó”, függetlenül attól, hogy szakirányú-e a továbbtanulás. (Emelt szintű érettségi vizsgának minősül a középfokú szakképzettséget tanúsító oklevélben szereplő szakmai vizsga.)

e) Ha a szakképesítést igazoló bizonyítványból vagy a középfokú szakképzettséget tanúsító oklevélből nem lett érettségi pont számolva, akkor a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítésért 32 többletpontot, a középfokú szakképzettséget tanúsító oklevélért 32 többletpont adható függetlenül attól, hogy szakirányú-e a továbbtanulás.

f) A hitéleti képzéseknél a pontszámítás a 423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 7. Pontszámítás a felsőoktatási szakképzésre, az alapképzésre és az osztatlan képzésre történő jelentkezés esetén „c.” fejezet ide vonatkozó paragrafusai alapján történik.

További információk:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Telefon: +36-27/511-150 / 401, 408
e-mail: felvi@avkf.hu

További információk:

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.
Telefon: +36-27/511-155
e-mail: felvi@avkf.hu

Széchenyi