OTDK

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 2021. október 12-i ülésén elfogadta a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívását és mellékleteit.

Ennek értelmében az OTDT az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatásával 2023 tavaszára meghirdeti a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (36. OTDK).

Az OTDT felhívja az egyetemi és főiskolai diákságot, hogy színvonalas pályamunkáikkal, alkotásaikkal nevezzenek az intézményi minősítő TDK-konferenciákra, ahol megszerezhetik a 36. OTDK-n való indulás jogát, ezzel pedig az országos konferencián pályatársaik és szakterületük legkiválóbb szakemberei előtt mutathatják be eredményeiket.

A 36. OTDK a hagyományok szerinti 16 tudományterületi szekcióban kerül megrendezésre.
A szekciók további szakmai tagozatokra bomlanak.

Az OTDK-n részvételt elismerő oklevelet kap minden bemutatott pályamunka valamennyi szerzője és témavezetője. Emellett a bemutatott pályamunkák szekciószinten legfeljebb harmada részesülhet az I., II. és III. helyezések valamelyikében. A díjak további szabályozását a központi felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

Ezen kívül főiskolánkon az a hallgató, aki a dolgozatát az OTDK-n bemutatja, jeles érdemjeggyel mentesül a szakdolgozat írása és védése alól.

Az OTDK nyelve a magyar.

otdk-235x235

Ösztönözze a hallgatói tudományos és művészeti diákköri tevékenységet, támogassa a tehetséges hallgatókat és mestereiket. Adjon segítséget a kutatómunkában való továbblépéshez és a pályakezdéshez, ösztönözze a doktori képzésre történő jelentkezést.

A hallgató érdeklődési körének megfelelően témát választ, a témát mentoráló tanárral konzultációkat folytat, önálló kutatást végez.

A kutatási eredmények alapján elkészíti a pályamunkát.

Az elkészült dolgozatot bemutatja a főiskola (AVKF) intézményi szintű TDK-konferenciáján (ITDK). A pályamunka ITDK-n történő bemutatása, annak értékelése az országos konferencián való részvétel feltétele.

A dolgozat az opponens, a bírálók és a zsűri értékelése alapján javasolható az országos versenyre (OTDK).

I.   2022. január 31.

A hallgató témát és mentortanárt választ, s ezt a mentoroktatóval egyeztetve írásban eljuttatja az intézményi TDK-felelősnek legkésőbb 2022. január 31-ig a megyerine.anna@avkf.hu címre.

II.   2022. tavaszi féléve

A hallgató a választott témában kutatómunkát végez, a közösen kijelölt időpontokban folyamatosan konzultál a mentortanárral.

Az Előkonferencia rendezvényén 8-10 percben beszámol addigi munkájáról, terveiről, az esetlegesen felmerült problémákról, nehézségekről.

Tavaszi ITDK: 2022. április 28. 14:00
Őszi ITDK előkonferenciája: 2022. május 12. 14:00

III.   2022. őszi féléve

A hallgató az intézményi TDK konferencián (ITDK) bemutatja az elkészített dolgozatot. Eredményes szereplés esetén a szakmai közösség OTDK-ra javasolja a pályamunkát.

Az Intézményi Konferencia várható időpontja: 2022. november.

A 2023 tavaszán megrendezésre kerülő OTDK-val kapcsolatos további részletes tájékoztató megtalálható az OTDK honlapján.

A 36. OTDK szekcióinak adatait a központi felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.

A 36. OTDK-n való részvétel egységes (OTDT által meghatározott) feltételeit a központi felhívás 2. számú melléklete tartalmazza.

A kutatómunkához sok sikert kívánok!
Megyeriné dr. Runyó Anna, intézményi TDK-felelős

TDK-toborzó előadás

Tanszéki bemutatkozó előadások

Széchenyi