OTDK

Az OTDT felhívja az egyetemi és főiskolai diákságot, hogy színvonalas pályamunkáikkal, alkotásaikkal nevezzenek az intézményi minősítő TDK-konferenciákra, ahol megszerezhetik az OTDK-n való indulás jogát, ezzel pedig az országos konferencián pályatársaik és szakterületük legkiválóbb szakemberei előtt mutathatják be eredményeiket.

Az OTDK a hagyományok szerint különböző tudományterületi szekciókban kerül megrendezésre.
A szekciók további szakmai tagozatokra bomlanak.

Az OTDK-n részvételt elismerő oklevelet kap minden bemutatott pályamunka valamennyi szerzője és témavezetője. Emellett a bemutatott pályamunkák szekciószinten legfeljebb harmada részesülhet az I., II. és III. helyezések valamelyikében.

Ezen kívül főiskolánkon az a hallgató, aki a dolgozatát az OTDK-n bemutatja, jeles érdemjeggyel mentesül a szakdolgozat írása és védése alól.

Az OTDK nyelve a magyar.

otdt_otdk_logo

Ösztönözze a hallgatói tudományos és művészeti diákköri tevékenységet, támogassa a tehetséges hallgatókat és mestereiket. Adjon segítséget a kutatómunkában való továbblépéshez és a pályakezdéshez, ösztönözze a doktori képzésre történő jelentkezést.

A hallgató érdeklődési körének megfelelően témát választ, a témát mentoráló tanárral konzultációkat folytat, önálló kutatást végez.

A kutatási eredmények alapján elkészíti a pályamunkát.

Az elkészült dolgozatot bemutatja a főiskola (AVKF) intézményi szintű TDK-konferenciáján (ITDK). A pályamunka ITDK-n történő bemutatása, annak értékelése az országos konferencián való részvétel feltétele.

A dolgozat az opponens, a bírálók és a zsűri értékelése alapján javasolható az országos versenyre (OTDK).

I.   2024. január 31.

A hallgató témát és mentortanárt választ, s ezt a mentoroktatóval egyeztetve írásban eljuttatja az intézményi TDK-felelősnek legkésőbb 2024. január 31-ig a megyerine.anna@avkf.hu címre.

II.   2024. tavaszi féléve

A hallgató a választott témában kutatómunkát végez, a közösen kijelölt időpontokban folyamatosan konzultál a mentortanárral.

Tavaszi ITDK és Előkonferencia
Időpont: április 30. (kedd) 14:00-17:00
Helyszín: Szent Cecília terem és Boldog Apor Vilmos terem

A hallgató 8-10 percben beszámol addigi munkájáról, terveiről, az esetlegesen felmerült problémákról, nehézségekről.

III.   2024. őszi féléve

A hallgató az intézményi TDK konferencián (ITDK) bemutatja az elkészített dolgozatot. Eredményes szereplés esetén a szakmai közösség OTDK-ra javasolja a pályamunkát.

Az Intézményi Konferencia várható időpontja: 2024. november.

A kutatómunkához sok sikert kívánok!
Megyeriné dr. Runyó Anna, intézményi TDK-felelős

TDK-toborzó előadás

Tanszéki bemutatkozó előadások

Széchenyi