OTDK

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 2021 tavaszára meghirdette a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (XXXV. OTDK).

Az OTDT felhívja az egyetemi és főiskolai diákságot, hogy színvonalas pályamunkáikkal, alkotásaikkal nevezzenek az intézményi minősítő TDK-konferenciákra, ahol megszerezhetik a XXXV. OTDK-n való indulás jogát, ezzel pedig az országos konferencián pályatársaik és szakterületük legkiválóbb szakemberei előtt mutathatják be eredményeiket.

A pályamunka helyi konferencián történő bemutatása, annak értékelése az országos konferencián való részvétel feltétele.

A XXXV. OTDK a hagyományok szerinti 16 tudományterületi szekcióban kerül megrendezésre.
A szekciók további szakmai tagozatokra bomlanak.

Az OTDK nyelve a magyar.

 

otdk-235x235

Ösztönözze a hallgatói tudományos és művészeti diákköri tevékenységet, támogassa a tehetséges hallgatókat és mestereiket. Adjon segítséget a kutatómunkában való továbblépéshez és a pályakezdéshez, ösztönözze a doktori képzésre történő jelentkezést.

A hallgató érdeklődési körének megfelelően témát választ, a témát mentoráló tanárral konzultációkat folytat, önálló kutatást végez.

A kutatási eredmények alapján elkészíti a pályamunkát.

Az elkészült dolgozatot bemutatja a főiskola (AVKF) intézményi szintű TDK-konferenciáján.

A dolgozat az opponens, a bírálók és a zsűri értékelése alapján javasolható az országos versenyre (OTDK).

Az OTDK-n való részvétellel elismerő oklevelet kap minden bemutatott pályamunka valamennyi szerzője és témavezetője.
A helyezésekhez és díjakhoz a szekciók hagyományai alapján pénz- és tárgyjutalom is társítható.
Ezen kívül főiskolánkon az a hallgató, aki a dolgozatát az OTDK-n bemutatja, jeles érdemjeggyel mentesül a szakdolgozat írása és védése alól.

2019. december 20.

A hallgató témát és mentortanárt választ, s ezt a mentor-oktatóval egyeztetve írásban eljuttatja az intézményi TDK-felelősnek legkésőbb 2019. december 20-ig a megyerine.anna@avkf.hu címre.

2020.

  • tavaszi féléve:

A hallgató a választott témában kutatómunkát végez, a közösen kijelölt időpontokban folyamatosan konzultál a mentortanárral.

Az Előkonferencia rendezvényén 8-10 percben beszámol addigi munkájáról, terveiről, az esetlegesen felmerült problémákról, nehézségekről.

Az Előkonferencia ideje: 2020. május 13.
Tekintettel a jelenlegi helyzetre, a konferencia valószínű online formában fog megrendezésre kerülni. A részletekről később értesítjük hallgatóinkat, valamint mentoroktatóikat.

  • őszi féléve:

A hallgató az intézményi (AVKF) TDK konferencián bemutatja az elkészített dolgozatot. Eredményes szereplés esetén a szakmai közösség OTDK-ra javasolja a pályamunkát.

Az Intézményi Konferencia időpontja: 2020. november 17.

A 2021 tavaszán megrendezésre kerülő OTDK-val kapcsolatos további részletes tájékoztató megtalálható az OTDK honlapján:

Az OTDT és a szakmai bizottságok XXXV. OTDK-val kapcsolatos minden hivatalos dokumentuma az OTDK honlapján található.

A XXXV. OTDK központi felhívása

Szekciók

Részvételi feltételek

A kutatómunkához sok sikert kívánok!

Megyeriné dr. Runyó Anna, intézményi TDK-felelős

 

Tanszéki bemutatkozó előadások

Széscheyi