Hallgatói pénzügyek

*Az Önköltség összegét a felvétel féléve határozza meg, melyet félévente kell kifizetni a Neptun gyűjtőszámlára utalva
(A korábbi félévekben felvételt nyert hallgatók pénzügyi díját a félév változtatásával lehet megtekinteni)
Felvétel féléve
Óvodapedagógus BA
Óvodapedagógus (angol nyelven) BA
Tanító BA
Szociálpedagógia BA
Szociálpedagógia MA
Kántor BA
Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA
Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA
Neveléstudomány MA
Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő MA
Felsőoktatási szakképzés
Szakirányú továbbképzések / Tanítók kiegészítő műveltségi területe
Különeljárási díjak összege:
Diplomamunka cím- és/vagy konzulens váltása önhibából3 000.- Ft
Diplomamunka engedélyezett késedelmes leadásának díja (egységesen)8 000.- Ft
Elveszett leckekönyv hitelesített törzskönyvi pótlása6 000.- Ft
Engedélyezett tárgytörlés, (/tárgy)2 000.- Ft
Felvételi intézményi eljárási díj5 000.- Ft
Hitelesített tantárgyi tematikák kiállítása, (/tematika)1 200.- Ft
Igazolás másodlat kiállítása3 000.- Ft
Jogorvoslati bizottsági kérelem (önköltséges képzésben résztvevő hallgatók számára)3 500.- Ft
Jogorvoslati bizottsági kérelem szociális ösztöndíj ügyben—–
Kérelem munkatapasztalat elismerésére, tárgyanként (önköltséges képzésben résztvevő hallgatók számára)1 000.- Ft
Késedelmes bejelentkezés/regisztráció4 500.- Ft
Késedelmi díj- határidőn túli leadás esetén (hospitálási napló, fogadó nyilatkozat, igazoló lapok)3 000.- Ft
Könyvtári késedelmes leadás díja, (/nap/könyv)100.- Ft
Kredit elismerési kérelem saját újra felvett hallgató esetében (tanulmányi okból törölt és ugyanarra a szakra felvételt nyert hallgató) a TVSz szerint elismerhető összes tárgyra20 000.- Ft
Kredit elismerési kérelem, (/tárgy)1 000.- Ft
Kreditek díja honosítós (részismereti képzésben részt vevő) hallgatók esetében4 000.- Ft
Kreditek díja az összes előírt kredit tíz százaléka felett felvett kreditek esetén3 000.- Ft
Leckekönyv vagy oklevél hiteles másolat kiállítása, (/alkalom)3 000.- Ft
Leckekönyv vagy oklevélmelléklet másodlat kiállítása10 000.- Ft
Nem nevesített irat hitelesített másolata (3 oldalig)1 000.- Ft
Nem nevesített irat hitelesített másolata (3 oldal felett)2 000.- Ft
Oklevél másodlat kiállítása6 000.- Ft
Rektori méltányossági kérelem (önköltséges képzésben résztvevő hallgatók számára)8 000.- Ft
Sikeres vizsga ismétlése1 000.- Ft
Sikeres vizsga ismétlése szigorlat esetén3 000.- Ft
Taláros ünneplő öltözet díja oklevél átadó ünnepélyen3 000.- Ft (+ 3 000.- Ft kaució)
Tanulmányi bizottsági kérelem (önköltséges képzésben résztvevő hallgatók számára) hallgatói jogviszony törlése saját kérésre térítésmentesen3 000.- Ft
Tárgy felvétele határidő után, (/tárgy)2 500.- Ft
Új oklevél kiállítása (amennyiben a hallgató által megadott adatok igazolhatóan hibásak)6 000.- Ft
Vendéghallgatóként felvett kredit díja, (/kredit)3 000.- Ft
Vizsgadíj a harmadik jelentkezésnél3 000.- Ft
Záróvizsga díja (jogviszonyon kívül)20 000.- Ft
Záróvizsga ismétlési díja10 000.- Ft
A kérvények benyújtása egységes formanyomtatványon történhet, az abban meghatározott mellékletek egyidejű csatolásával. A kérvények benyújtásához szükséges formanyomtatványok itt tölthetők le. A különeljárási díjak befizetése a főiskola pénztárában készpénzben, illetve a főiskola CIB Banknál vezetett bankszámlájára átutalás formájában, vagy közvetlenül bármely CIB bankfiók pénztárában történhet. A befizetések/átutalások lebonyolításakor a megjegyzés (közlemény) rovatban fel kell tüntetni a hallgató nevét, Neptun kódját és a befizetés jogcímét. A kérvényhez csatolandó a befizetés igazolásának bizonylata.

Befizetésekhez kapcsolódó tájékoztatók, nyomtatványok

A tanulmányi rektorhelyettes hirdetménye a 2024/25/1-es félév önköltségi befizetésének rendjéről

[letöltés PDF formátumban]

Általános Neptunos befizetési tájékoztató

Tájékoztató a kérvények befizetéséről és bizonylatok nyomtatásáról

Általános számlakérő nyilatkozat

Számlakérő nyilatkozat a tandíj befizetéséhez (fizetési nyilatkozattal együtt)

Diákhitel nyilatkozat hallgatók számára (2024/25/1-es félév)

Kérjük, hogy a dokumentumokat (számlakérő nyilatkozat, fizetési kötelezettséget vállaló nyilatkozat) együtt adják le!

A nyilatkozatot kitöltve vissza kell juttatni a Gazdasági Osztályra
levélben: 2601 Vác, Pf. 237
Széchenyi