Hallgatói pénzügyek

*Az Önköltség összegét a felvétel féléve határozza meg, melyet félévente kell kifizetni a Neptun gyűjtőszámlára utalva
(A korábbi félévekben felvételt nyert hallgatók pénzügyi díját a félév változtatásával lehet megtekinteni)
Felvétel féléve
Óvodapedagógus BA
Óvodapedagógus (angol nyelven) BA
Tanító BA
Szociálpedagógia BA
Szociálpedagógia MA
Kántor BA
Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA
Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA
Neveléstudomány MA
Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő MA
Felsőoktatási szakképzés
Szakirányú továbbképzések / Tanítók kiegészítő műveltségi területe
Különeljárási díjak összege:
Diplomamunka cím- és/vagy konzulens váltása önhibából 3 000.- Ft
Diplomamunka engedélyezett késedelmes leadásának díja (egységesen) 8 000.- Ft
Elveszett leckekönyv hitelesített törzskönyvi pótlása 6 000.- Ft
Engedélyezett tárgytörlés, (/tárgy) 2 000.- Ft
Felvételi intézményi eljárási díj 5 000.- Ft
Hitelesített tantárgyi tematikák kiállítása, (/tematika) 1 200.- Ft
Igazolás másodlat kiállítása 3 000.- Ft
Jogorvoslati bizottsági kérelem (önköltséges képzésben résztvevő hallgatók számára) 3 500.- Ft
Jogorvoslati bizottsági kérelem szociális ösztöndíj ügyben —–
Kérelem munkatapasztalat elismerésére, tárgyanként (önköltséges képzésben résztvevő hallgatók számára) 1 000.- Ft
Késedelmes bejelentkezés/regisztráció 4 500.- Ft
Késedelmi díj- határidőn túli leadás esetén (hospitálási napló, fogadó nyilatkozat, igazoló lapok) 3 000.- Ft
Könyvtári késedelmes leadás díja, (/nap/könyv) 100.- Ft
Kredit elismerési kérelem saját újra felvett hallgató esetében (tanulmányi okból törölt és ugyanarra a szakra felvételt nyert hallgató) a TVSz szerint elismerhető összes tárgyra 20 000.- Ft
Kredit elismerési kérelem, (/tárgy) 1 000.- Ft
Kreditek díja honosítós (részismereti képzésben részt vevő) hallgatók esetében 4 000.- Ft
Kreditek díja az összes előírt kredit tíz százaléka felett felvett kreditek esetén 3 000.- Ft
Leckekönyv vagy oklevél hiteles másolat kiállítása, (/alkalom) 3 000.- Ft
Leckekönyv vagy oklevélmelléklet másodlat kiállítása 10 000.- Ft
Nem nevesített irat hitelesített másolata (3 oldalig) 1 000.- Ft
Nem nevesített irat hitelesített másolata (3 oldal felett) 2 000.- Ft
Oklevél másodlat kiállítása 6 000.- Ft
Rektori méltányossági kérelem (önköltséges képzésben résztvevő hallgatók számára) 8 000.- Ft
Sikeres vizsga ismétlése 1 000.- Ft
Sikeres vizsga ismétlése szigorlat esetén 3 000.- Ft
Taláros ünneplő öltözet díja oklevél átadó ünnepélyen 3 000.- Ft (+ 3 000.- Ft kaució)
Tanulmányi bizottsági kérelem (önköltséges képzésben résztvevő hallgatók számára) hallgatói jogviszony törlése saját kérésre térítésmentesen 3 000.- Ft
Tárgy felvétele határidő után, (/tárgy) 2 500.- Ft
Új oklevél kiállítása (amennyiben a hallgató által megadott adatok igazolhatóan hibásak) 6 000.- Ft
Vendéghallgatóként felvett kredit díja, (/kredit) 3 000.- Ft
Vizsgadíj a harmadik jelentkezésnél 3 000.- Ft
Záróvizsga díja (jogviszonyon kívül) 20 000.- Ft
Záróvizsga ismétlési díja 10 000.- Ft
A kérvények benyújtása egységes formanyomtatványon történhet, az abban meghatározott mellékletek egyidejű csatolásával. A kérvények benyújtásához szükséges formanyomtatványok itt tölthetők le. A különeljárási díjak befizetése a főiskola pénztárában készpénzben, illetve a főiskola CIB Banknál vezetett bankszámlájára átutalás formájában, vagy közvetlenül bármely CIB bankfiók pénztárában történhet. A befizetések/átutalások lebonyolításakor a megjegyzés (közlemény) rovatban fel kell tüntetni a hallgató nevét, Neptun kódját és a befizetés jogcímét. A kérvényhez csatolandó a befizetés igazolásának bizonylata.

Befizetésekhez kapcsolódó tájékoztatók, nyomtatványok

A tanulmányi rektorhelyettes hirdetménye a 2023/24/1-es félév önköltségi befizetésének rendjéről

[letöltés PDF formátumban]

Általános Neptunos befizetési tájékoztató

Tájékoztató a kérvények befizetéséről és bizonylatok nyomtatásáról

Általános számlakérő nyilatkozat

Számlakérő nyilatkozat a tandíj befizetéséhez (fizetési nyilatkozattal együtt)

Diákhitel nyilatkozat hallgatók számára (2023/24/1-es félév)

Kérjük, hogy a dokumentumokat (számlakérő nyilatkozat, fizetési kötelezettséget vállaló nyilatkozat) együtt adják le!

A nyilatkozatot kitöltve vissza kell juttatni a Gazdasági Osztályra
levélben: 2601 Vác, Pf. 237
Széchenyi