Kérvények

Egyes kérvények leadásáért az állami ösztöndíjas (államilag finanszírozott) képzésben részt vevő hallgatóknak 2016. január 1. napjától kezdődően nem kell fizetni a Rektori Tanács 1/2016. (I26.) RTH számú határozata alapján:

  • Jogorvoslati bizottsági kérvény
  • Kreditátviteli bizottsági kérvény
  • Rektori méltányossági kérvény
  • Tanulmányi bizottsági kérvény

A Neptun rendszerben a kérvény modul használatát a főiskola 2016. február 1-től felfüggeszti. Mindennemű kérvényével a hallgatók papír alapú formanyomtatványok használatával fordulhatnak az illetékes személyzet vagy bizottságokhoz. A kérvények a honlapról letölthetőek.

Felhívjuk a tisztelt hallgatók figyelmét arra, hogy abban az esetben, ha valamilyen melléklet nem kerül benyújtásra kérvénye mellé, a kérvény nem kerül feldolgozásra! Utólagos pótlásra nincs lehetőség!

Ügyintézéshez (pl. oklevél átvétele) meghatalmazási minta

Kérjük, hogyha nincs másképp írva, akkor a kérvényeket Fischli Szilviának (fischli.szilvia@avkf.hu) címezzék!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kérvények átfutási ideje a beérkezéstől számított 30 nap!
Kérjük, hogy ezt mindenféleképpen vegyék figyelembe, amennyiben valamilyen iratra (pl. oklevél másodlat) lenne szükségük!

REKTORI HIVATALBA BENYÚJTANDÓ KÉRVÉNYEK:

LEADÁSI HATÁRIDŐ:

TANULMÁNYI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTANDÓ KÉRVÉNYEK:

LEADÁSI HATÁRIDŐ:

KREDITÁTVITELI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTANDÓ KÉRVÉNYEK:

LEADÁSI HATÁRIDŐ:

Kredit-elismertetési kérvény elektronikus felület

(kitöltéséhez AVKF-es e-mail cím szükséges!)

02.13. 12:00 / 09.12. 12:00

 

TANULMÁNYI OSZTÁLYHOZ BENYÚJTANDÓ KÉRVÉNYEK:

LEADÁSI HATÁRIDŐ:

Igénylés oklevél kiállítására rendkívüli nyelvvizsgamentesség alapján

Bővebb információt és tájékoztatást a nyelvvizsga nélküli oklevél kiállításáról az alábbi linken keresztül találhatnak

TANSZÉKRE BENYÚJTANDÓ KÉRVÉNYEK:

LEADÁSI HATÁRIDŐ:

JELENTKEZÉSI KÉRVÉNYEK EGYÉB KÉPZÉSEINKRE:

LEADÁSI HATÁRIDŐ:

×
Széchenyi