Lelki programok

Szentségimádást tartunk a Főiskola főépületének első emeleti kápolnájában, minden szerdán délután 17:45-18:15-ig.

Mindenkit szeretettel várunk!

Rózsafüzér a Főiskoláért

Imádkozzunk el egyénileg minden nap egy tizedet a Főiskoláért!

A rózsafüzér/szentolvasó egy közkedvelt katolikus imaforma, ami nem az idősek, hanem minden hívő imája. Ennek során megfogjuk égi Édesanyánk kezét és engedjük, hogy elvezessen a szentháromságos Istenhez. A rózsafüzér alapvetően szóbeli imádság, de egyben kapuja az elmélkedésnek is. Kipróbált, hitelt érdemlő eszköz a Krisztus-követésben, sok szent nagyon kedvelt imája volt. Ha nekik bevált, Neked is be fog!

A rózsafüzér imádkozásának módja:
A keresztre elimádkozzuk a Hitvallást, majd a különálló, nagy szemekre Miatyánkot, a kis, egymás mellett álló szemekre Üdvözlégyet imádkozunk, amikbe a Jézus szó után beillesztjük a titkot. Az Üdvözlégyek után elmondjuk a Dicsőséget és a fatimai fohászt (lásd a lenti ábrán).

A keresztre: Apostoli hitvallás
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

Az örvendetes olvasó
(hétfő és szombat)

A bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki hitünket növelje,
2. aki reményünket erősítse,
3. aki szeretetünket tökéletesítse.

A tizedek titkai:
1. akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál,
2. akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál,
3. akit te, Szent Szűz a világra szültél,
4. akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál,
5. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál.

A világosság olvasója
(csütörtök) 

A bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki megtisztítson minket,
2. aki lelkünk békéjét megőrizze,
3. aki a szentségekben megerősítsen.

A tizedek titkai:
1. aki a Jordán vizében megkeresztelkedett,
2. aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét,
3. aki meghirdette Isten országát,
4. aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét,
5. aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.

A fájdalmas olvasó
(kedd és péntek) 

A bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki értelmünket megvilágosítsa,
2. aki emlékezetünket megerősítse,
3. aki akaratunkat tökéletesítse.

A tizedek titkai:
1. aki érettünk vérrel verítékezett,
2. akit érettünk megostoroztak,
3. akit érettünk tövissel koronáztak,
4. aki érettünk a keresztet hordozta,
5. akit érettünk keresztre feszítettek.

A dicsőséges olvasó
(szerda és vasárnap) 

A bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki gondolatainkat irányítsa,
2. aki szavainkat vezérelje,
3. aki cselekedeteinket kormányozza. 

A tizedek titkai:
1. aki a halálból feltámadt,
2. aki a mennybe felment, 
3. aki nekünk a Szentlelket elküldte,
4. aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett,
5. aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.

A bevezető titkok és a tizedek végén:
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

Ha vállalod a napi egy tizedet, jelezd e-mailben:
juhasz.pal.balazs@avkf.hu

Források: 
https://katolikus.hu/lelkiseg/lelkiseg-16 
https://lexikon.katolikus.hu/R/r%C3%B3zsaf%C3%BCz%C3%A9r.html 
https://www.magnificat.ro/portal/index.php/hu/koezoes-ertekeink/20030-hogyan-imadkozzuk-a-rozsafuzert

rozsafuzer_abra
Széchenyi