Lelki programok

A lelki napon szentgyónásra is lehetőség nyílik a kápolnában.
Széscheyi