Meghirdetett képzéseink

Alapképzésre és osztatlan mesterképzésre az a jelentkező vehető fel, aki legalább egy EMELT SZINTŰ érettségi vizsgát tett, vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel vagy felsőoktatási szakképzésben (FOKSZ) szerzett oklevéllel rendelkezik (amely felsőfokú végzettséget nem ad). A megszerzett oklevél minősítése alapján pontszámot állapíthatunk meg..

A csecsemő- és kisgyermeknevelő szakos jelentkezőnek beszédvizsgálaton kell részt vennie (1. típusú vizsga). Valamennyi tanító, óvodapedagógus jelöltnek (2. és/vagy 3. típusú vizsga) kizáró jellegű alkalmassági vizsgát kell tennie (ének, testi, beszédkészség, német és angol nyelvű képzésre, illetve nemzetiségi szakra történő jelentkezés esetén nyelvi vizsga) részletes leírása a honlapon az Alkalmassági vizsga c. menüpontban megtalálható.

Az Oktatási Hivatal beosztása szerint csak azoknak a jelentkezőknek küldünk behívó levelet, akiknek az AVKF a vizsgáztatója. (Ha több intézménybe is jelentkezik azonos képzésre, a behívó intézmény mindig az lesz, amelyik a jelentkezéskor megjelölt elbírálási sorrendben – az adott szakokat vizsgálva – a legkisebb sorszámmal szerepel.)

Kérjük, hogy alkalmassági vizsgára minden felvételiző hozza magával a behívó levelét, arcképes igazolványát, valamint a jelentkező által aláírt egészségügyi állapotról szóló nyilatkozatot, a vizsga díjának befizetését igazoló dokumentumot és a tornafelszerelését!
Vizsga díja: 4000 Ft, amit a főiskola 10700323-67353264-52300002 számú bankszámlájára kell utalniuk.
A befizetésről papíralapú igazolás szükséges, az utalás telefonon történő felmutatása nem felel meg!

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 15./B §. szerint:

„A felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevéllel vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket – ha felsőoktatási szakképzésre, alapképzésre vagy osztatlan képzésre jelentkeznek – a felsőoktatási intézmények a Tájékoztatóban közzétett módon a felsőfokú oklevél alapján, az emelt szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel is rangsorolhatják. Ebben az esetben az oklevélért adható pontot az oklevél minősítése szerint a 14. § (5) bekezdésében, illetve a 23. § (1) bekezdésében megállapított ponthatár és 400 pont között arányosan kell megállapítani. Az így kapott pontszámhoz a jelentkező által elért összpontszám meghatározása érdekében hozzá kell adni a 20. §-ban, a 21. §-ban és a 24. § (1) bekezdésében meghatározott többletpontokat.”

Főiskolánk a felsőoktatási szakképzésben (FOKSZ) oklevéllel vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket a korábbi felsőoktatási tanulmányaikat figyelembe véve és az emelt szintű érettségi követelménytől eltekintve is rangsorolhatja, pontszámot adhat az oklevél alapján.

A pontszámítás alapja a megszerzett oklevél minősítése:

5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;
4 (jó) minősítés esetén 360 pont;
3 (közepes) minősítés esetén 320 pont;
2 (elégséges) minősítés esetén 280 pont.

Az összpontszám megállapításakor ehhez adják hozzá az esetleges többletpontokat.

A felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevél nem igazol felsőfokú végzettséget, azonban pontszámítás lehetséges belőle.

Képz. szintMunka
rend
Fin. formaMeghird. képzésÖnköltség (félév)Képz. idő (félév)Kapacitás min. < max.Vizsga
tárgyak
Képz. területPontsz. fels. okl. IGEN/NEM
ALAkántor(1)támogatott610 < 30ének-zene alkalmassági (Alk)HITI
ALKkántor(1)157 500 FtHITI
ALAkatekéta-lelkipásztori munkatárs(1)támogatott610 < 30egyházi elbeszélgetés (Alk)HITI
ALKkatekéta-lelkipásztori munkatárs(1)157 500 FtHITI

(1) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira alapvetően hetente szombatonként, rendkívüli esetben félévenként maximum három alkalommal ettől eltérően hétköznap kerül sor.

KÁNTOR [jelentkezési felület] felvételi jelentkezést a főiskolára kell benyújtani.

KATEKÉTA LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS [jelentkezési felület] felvételi jelentkezést a főiskolára kell benyújtani.

A jelentkezési felületen felsorolt dokumentumokat feltétlenül mellékelje!

A nyomtatványt a hitéleti képzésre történő jelentkezések esetében kizárólag a Főiskola címére (2600. Vác, Pf.: 237.) kell elküldeni.

Kántor szakra jelentkezőknek ének-zene alkalmassági vizsgát kell tenniük a felvételi eljárás részeként.

A kántor szaknál az ének-zenei alkalmassági vizsga a zenei készségek felmérésére irányul.

Az alkalmassági vizsga az alábbiakból áll:

  1. egy előadási darab zongorázása kottából,
  2. 10 magyar népdal kotta nélkül,
  3. 10 egyházi népének az Éneklő Egyház c. római katolikus népénekeskönyvből szabadon választva – mindegyiket az első versszakkal, kotta nélkül kell énekelni,
  4. lapról éneklési gyakorlat (Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok c. kötetből)
  5. egyházi elbeszélgetés: általános egyházi tájékozottság – felkészülést nem igényel.

Katekéta lelkipásztori munkatárs szakra jelentkezőknek kötetlen bibliai jellegű felvételi beszélgetésre kell készülniük.

A jelentkezőknek a felsőfokú végzettségről szóló oklevél másolatot csatolniuk kell a jelentkezéshez, és a felvételi szakmai beszélgetésen részt kell venni. A szakmai beszélgetésről való távolmaradás esetén nem nyerhet felvételt.

Az alkalmassági vizsga eredményeként „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítést lehet szerezni.

Az alkalmassági vizsga eredménye nem javítható.

Várjuk jelentkezéseiket!

Széchenyi