Meghirdetett képzéseink

Alapképzésre az a jelentkező vehető fel, aki legalább érettségi vizsgát tett, vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel vagy felsőoktatási szakképzésben (FOKSZ) szerzett oklevéllel rendelkezik (amely felsőfokú végzettséget nem ad). A megszerzett oklevél minősítése alapján pontszámot állapíthatunk meg.

Mesterképzésre
kizárólag az a jelentkező vehető fel, aki legalább alapképzésben szerzett – vagy a 2006 előtti képzési rendszer szerinti legalább főiskolai szintű – végzettséggel rendelkezik és oklevelet szerzett.
A legalább alapképzésben szerzett végzettség azonban önmagában még nem feltétlenül elegendő arra, hogy egy adott mesterképzési szakra felvételt lehessen nyerni. Minden mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményében megtalálható, hogy a belépéshez mely alapképzésben szerzett ismeretek fogadhatók el előzményként.

 

FONTOS VÁLTOZÁS 2023-tól:

– a felvételhez nem követelmény az emelt szintű érettségi

nincs előre meghatározott minimum pontszám


Az aktuálisan meghirdetett képzéseinket képzési szint szerint az alábbi Felvi felületen tekintheti meg:

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 15./B §. szerint:

„A felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevéllel vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket – ha felsőoktatási szakképzésre, alapképzésre vagy osztatlan képzésre jelentkeznek – a felsőoktatási intézmények a Tájékoztatóban közzétett módon a felsőfokú oklevél alapján, az emelt szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel is rangsorolhatják. Ebben az esetben az oklevélért adható pontot az oklevél minősítése szerint a 14. § (5) bekezdésében, illetve a 23. § (1) bekezdésében megállapított ponthatár és 400 pont között arányosan kell megállapítani. Az így kapott pontszámhoz a jelentkező által elért összpontszám meghatározása érdekében hozzá kell adni a 20. §-ban, a 21. §-ban és a 24. § (1) bekezdésében meghatározott többletpontokat.”

Főiskolánk a felsőoktatási szakképzésben (FOKSZ) oklevéllel vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket a korábbi felsőoktatási tanulmányaikat figyelembe véve is rangsorolhatja, pontszámot adhat az oklevél alapján.

A pontszámítás alapja a megszerzett oklevél minősítése:

5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;
4 (jó) minősítés esetén 360 pont;
3 (közepes) minősítés esetén 320 pont;
2 (elégséges) minősítés esetén 280 pont.

Az összpontszám megállapításakor ehhez adják hozzá az esetleges többletpontokat.

A felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevél nem igazol felsőfokú végzettséget, azonban pontszámítás lehetséges belőle.

Főiskolánkon pedagógusjelölt hallgatóink számos ösztöndíj közül választhatnak.

Migazzi Kristóf Pedagógusképzési Ösztöndíj

Nemzetiségi Pedagógus Ösztöndíj pályázati lehetőség (cigány/roma, német vagy szlovák nemzetiségi szakos hallgatók számára)

 

Széchenyi