Záróvizsgával, szakdolgozat leadással kapcsolatos tudnivalók
a 2020/21. tanév I. (őszi) félévében záróvizsgázó hallgatók számára
 

Záróvizsga-időszak BA és MA szakon: 2021. január 18. – 20.

Záróvizsga-időszak szakirányon: 2021. január 13. – 15.

Szakdolgozathoz PPT minta (ajánlott, nem kötelező!)

Szociálpedagógia szakos hallgatók gyakorlati záróvizsga beosztása (2021. január 8-9.)
 

Tájékoztató szociálpedagógia szakos hallgatóknak a gyakorlati záróvizsgáról

A szociálpedagógia BA szak kompetencia alapú gyakorlati vizsgája

Kérjük válasszon az alábbi menüpontok közül!Általános tudnivalók a záróvizsgáról:

BA, MA és FOKSZ szak záróvizsga jelentkezési lap

Szakirányú továbbképzési szakok záróvizsga jelentkezési lap

Nyilatkozat Online záróvizsgáról

Bejelentés abszolutórium igényléséhez

Vizsgaidőszak záróvizsgázó FOKSZ, BA, MA szakos hallgatók számára: 2020. december 21. – 2021. január 9.

Vizsgaidőszak záróvizsgázó hallgatók számára szakirányú továbbképzési szakokon: 2020. december 13. – 2021. január 4.

A szakdolgozat témaválasztási lap leadási határideje:

2020. október 31. 12:00 óra (M épület -> Tanszék)

 

A témaválasztási lapot a kérvények felől lehet letölteni!
 

A szakdolgozat (portfolió) leadásának és a záróvizsgára jelentkezés határideje:

2020. november 14. 12:00 óra.

A szakdolgozatot leadni/záróvizsgára jelentkezni Online lehet az alábbi felületen:

Alapszakos és mesterszakos hallgatóknak

Szakirányú továbbképzéses hallgatóknak

A záróvizsga jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat kell feltölteniük:

 • – Szakdolgozat
 • – Szakdolgozati konzultációs napló (Letöltés DOCX formátumban)
 • – A kitöltött kézzel aláírt nyilatkozatot a szakdolgozat eredetiségéről
 • – Záróvizsga-jelentkezési lapot
 • – Nyilatkozat az online záróvizsgáztatás esetén
 • – Nyelvvizsga másolata (ha van)

TOVÁBBI FONTOS TUDNIVALÓK:

A könyvtári elszámolás határideje: 2021. január 6.

Korábbi félévekben abszolvált hallgatók záróvizsga díjának befizetési határideje: 2021. január 6.

10700323-67353264-51100005 (CIB Bank) számlaszámra, nem a Neptunon keresztül történik az utalás, a közleménybe az “NK-neptunkód, hallgató neve, záróvizsga jelentkezés díj” legyen beírva

A korábbi félévekben abszolvált hallgatók záróvizsgára jelentkezési díja: 20.000 Ft

Kreditek díja az összes előírt kredit tíz százaléka felett: 3.000 Ft / kredit

A Szakdolgozat leadásával kapcsolatos információk:

A szakdolgozatot leadni/záróvizsgára jelentkezni Online lehet az alábbi felületen:

Alapszakos és mesterszakos hallgatóknak

Szakirányú továbbképzéses hallgatóknak

A záróvizsga jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat kell feltölteniük:

 • – Szakdolgozat
 • – Szakdolgozati konzultációs napló (Letöltés DOCX formátumban)
 • – A kitöltött kézzel aláírt nyilatkozatot a szakdolgozat eredetiségéről
 • – Záróvizsga-jelentkezési lapot
 • – Nyilatkozat az online záróvizsgáztatás esetén
 • – Nyelvvizsga másolata (ha van)

A szakdolgozat témaválasztási lap leadási határideje:

2020. október 31. 12:00 óra (M épület -> Tanszék)

 

A témaválasztási lapot a kérvények felől lehet letölteni!

A szakdolgozat (portfolió) leadásának és a záróvizsgára jelentkezés határideje:

2020. november 14. 12:00 óra

 • Amennyiben Ön abszolvált hallgató, úgy az összeget az 10700323-67353264-51100005 számlaszámra kell utalni (a közleménybe az “NK-neptunkód, hallgató neve, szakdolgozat leadás” legyen beírva).

 

 • Amennyiben ebben a félévben fog abszolválni és záróvizsgázni, úgy az összeget a Neptun rendszerben kell kiírnia és kiegyenlítenie, az összeget az 10700323-67353264-52000001 számlaszámra kell utalni (a közleménybe az “NK-neptunkód, hallgató neve” legyen beírva).

Amennyiben a késedelmes határidőn belül adja le szakdolgozatát, úgy az utalást legalább 3 munkanappal a szakdolgozatának leadása előtt, de legkésőbb a késedelmes leadási határidő (2020. november 28.) előtt el kell indítani. Csak a Neptun rendszerben kiegyenlített tétel esetén tudja a TO a záróvizsga jelentkezést a megadott időszakban befogadni (jogviszonnyal rendelkező hallgatók számára).

Szakdolgozattal, záróvizsgával kapcsolatos információk:

Kérjük, figyelmesen tanulmányozza át a honlapon található Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatot, valamint annak mellékleteit. Ennek megfelelően készítse el és adja le a szakdolgozatát, ill. a szakdolgozatot tartalmazó CD-t (Szabályzatok)

A szakdolgozatot ebben a félévben nem szükséges beköttetni ahhoz, hogy jelentkezni tudjon a záróvizsgára!

Nyilatkozat a szakdolgozat eredetiségéről

Hozzájáruló nyilatkozat és adatkezelési tájékoztató szakdolgozathoz

Hozzájáruló nyilatkozat szakdolgozathoz készült fényképek közléséhez és interjú szövegének felhasználásához

Az oklevél kiállításának feltételei:

Oklevelet az kaphat, aki:

1. a szakján minden előírt tanulmányi követelményt teljesített;

2. nincs tartozása a főiskola felé: minden tartozását – költségtérítés, könyvtári és kollégiumi tartozások befizetése – rendezte, és ezt az illetékes szervezeti egység – Gazdasági Osztály, Könyvtár, Kollégium – felé hitelt érdemlően igazolta, a Proxy kulcsát a TO-n leadta.

3. az előírt nyelvi követelmény teljesítését igazolta;

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerint:
„51. § (1) A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres záróvizsga, továbbá – ha e törvény másképp nem rendelkezik – az előírt nyelvvizsga letétele. Ha a képzési és kimeneti követelmény szigorúbb feltételt nem állapít meg, az oklevél kiadásához a hallgatónak be kell mutatnia azt az okiratot, amely igazolja, hogy
a) alapképzésben egy középfokú, „C” típusú általános nyelvi vagy középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex,
b) mesterképzésben a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott
államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgát tett (a továbbiakban: nyelvvizsga).”

Az oklevél minősítésének kiszámítását a Neptun rendszer végzi az aktuális Tanulmányi- és vizsgaszabályzat alapján

TVSZ. 4.4. Az oklevél kiállítása

52. §
6)
Az oklevél minősítése a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag (STA), és a záróvizsga eredményének két tizedesjegyre számított számtani közepe. Szakirányú továbbképzésen ettől eltérő számítási mód is előfordulhat.
− kiváló, ha az átlag: 4,91–5,00;
− jeles, ha az átlag: 4,51–4,90;
− jó, ha az átlag: 3,51–4,50;
− közepes, ha az átlag: 2,51–3,50;
− elégséges, ha az átlag: 2,00–2,50.

Záróvizsga tételsorok:

A tételsorok legutóbbi frissítésének dátuma: 2020.09.30.

Záróvizsga tételsorokkal kapcsolatos szabály (idézet a Tanulmányi- és vizsgaszabályzatból):

4.3. A záróvizsga
4.3.1. A záróvizsga felépítése, szervezése

48. §
3) A záróvizsga követelményeit és tételsorát az 1) bekezdés figyelembe vételével a szakfelelős állítja össze és a tanulmányi rektorhelyettes hagyja jóvá. A jóváhagyott követelményeket és tételsort a Főiskola honlapján a Tanulmányi Osztály teszi közzé a szorgalmi időszak 4. hetéig.

A záróvizsga tételsorok frissítési dátuma tájékoztató jellegű. Bizonyos tételsorok megegyeznek a korábbi félévek tételsoraival, így a frissítési dátumuk, valamint a fejlécükön szereplő félév eltérő lehet.

Alapképzés:

Csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) szak (Érvénybe lépés dátuma: 2021.03.01)
Csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) szak (Érvénybe lépés dátuma: 2020.03.04)
Csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) szak (Kifutó mintatanterves hallgatók számára)

Óvodapedagógus szak (Érvénybe lépés dátuma: 2021.03.01)
Óvodapedagógus (angol nyelven) szak (Érvénybe lépés dátuma: 2021.03.01)
Óvodapedagógus szak (Érvénybe lépés dátuma: 2020.03.04)
Óvodapedagógus szak (Kifutó mintatanterves hallgatók számára)

Óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)] (Érvénybe lépés dátuma: 2020.03.04)
Óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)] (Kifutó mintatanterves hallgatók számára)

● Óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (cigány/roma)]

Szociálpedagógia szak (Érvénybe lépés dátuma: 2021.03.01)
Szociálpedagógia szak (Érvénybe lépés dátuma: 2020.03.04)

A szociálpedagógia BA szak kompetencia alapú gyakorlati vizsgája

Tanító szak (Érvénybe lépés dátuma: 2020.03.23)

Tanító [nemzetiségi tanító (német)] (Érvénybe lépés dátuma: 2019.09.27)

Tanító [nemzetiségi tanító (cigány/roma)] (Érvénybe lépés dátuma: 2018.09.20)

Kántor szak (Érvénybe lépés dátuma: 2020.03.04)

Katekéta – lelkipásztori munkatárs szak (Érvénybe lépés dátuma: 2021.03.01)
Katekéta – lelkipásztori munkatárs szak (Érvénybe lépés dátuma: 2020.03.04)

Mesterképzés:

Neveléstudományi mesterképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2021.03.01)
Neveléstudományi mesterképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2020.03.04)

Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő mesterképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2020.09.01)

Szakirányú továbbképzések záróvizsga-tételsorai:

Atipikus fejlődés szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2020.03.06)

Alternatív pedagógiák területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2020.03.04)

Értelemközpontú személyiségfejlesztés szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2019.09.30)

Organikus pedagógia szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2019.10.16)

Fejlesztő, differenciáló pedagógiai területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2020.04.17)

Fejlesztő biblioterápia szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2020.09.30)

● Logoterápiai tanácsadás és személyiségfejlesztés

Népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)

Gyermektánc az óvodában és az iskolában területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)

Vezető óvodapedagógus területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)

Pedagógus szakvizsga (tehetséggondozás, tehetségfejlesztés) (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)

Hagyományismeret területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)

Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2021.03.01)
Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)

Drámapedagógia szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2020.09.28)

Német nemzetiségi tanító szakirány

Óvodapedagógus – Nemzetiségi német szakirány (Érvénybe lépés dátuma: 2018.11.05)

Tanító – Nemzetiségi német szakirány (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)

Zeneóvodai foglalkozások vezetése (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)

Gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Kézműves, hagyományismeret oktató szakirányú továbbképzési szak (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)

Kiegészítő műveltségterület tételsorai:

Angol (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)

Informatika (Érvénybe lépés dátuma: 2019.02.27)

Tájékoztató a záróvizsga letételének határidejéről:

2006. szeptember 1-jét megelőzően hallgatói jogviszonyt létesített hallgatóknak

Azok a hallgatók, akik tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt kezdték meg, a felsőoktatási intézmények által elfogadott tantervi követelmények alapján a korábbi képesítési követelmények alapján fejezhetik be, és az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján főiskolai szintű végzettséget tanúsító, illetve egyetemi szintű végzettséget tanúsító oklevelet szerezhetnek.
A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján megkezdett képzéseket – folyamatos képzésben – 2016. szeptember 1-jéig lehetett változatlan szakmai követelmények, változatlan vizsgarend keretében, változatlan oklevél kiadásával befejezni.
Azok a volt hallgatók, akik 2016. szeptember 1-jéig nem fejezték be a képzést, de megszerezték a végbizonyítványt, legkésőbb 2018. szeptember 1-jéig tehetnek záróvizsgát.

2006. szeptember 1. és 2012. szeptember 1. között hallgatói jogviszonyt létesített hallgatóknak

Záróvizsga időkorlát nélkül tehető, de a végbizonyítványt megszerzését követő 7. évtől feltételhez köthető (pl. új tételsor, tananyag szerinti záróvizsga).

2012. szeptember 1. napját követően hallgatói jogviszonyt létesített hallgatóknak

Záróvizsgát a hallgató a végbizonyítvány megszerzését követő 2 éven belül feltétel nélkül, majd az ezt követő 5 éven belül feltételhez köthetően tehet. Az 5. év eltelte után záróvizsga nem tehető.

2018. március 8.

A záróvizsga és az oklevél eredményének számítása:

A záróvizsga eredményének számítása:

A záróvizsga érdemjegyei az alábbi jegyek átlagaiból állnak:

-A szakdolgozat védésének érdemjegye

-A záróvizsgán történt tételkifejtés érdemjegye

Ettől eltérő a számítás az alábbi szakok esetében:

Csecsemő és kisgyermeknevelő FOKSZ képzés:

-„A” tételkifejtés érdemjegye

-„B” tételkifejtés érdemjegye

-Szakmai gyakorlat érdemjegye

Neveléstudományi MA képzés:

-„A” tételkifejtés érdemjegye

-„B” tételkifejtés érdemjegye

-A szakdolgozat védésének érdemjegye

Nemzetiségi/cigány-roma óvodapedagógus képzés:

-A szakdolgozat védésének érdemjegye

-A záróvizsgán történt tételkifejtés érdemjegye

-A nemzetiségi tételkifejtés érdemjegye

Tanító képzés:

-A szakdolgozat védésének érdemjegye

-A tantárgypedagógiai tételkifejtés érdemjegye

-A pedagógiai és pszichológiai tételkifejtés érdemjegye

-A műveltségi terület / nemzetiségi tételkifejtés érdemjegye


Az oklevél eredményének számítása:

Az oklevél érdemjegyének számítása a TVSZ 52. § 6. pontjában található (mely pont 2016-ban módosult és azóta van hatályban):

6) Az oklevél minősítése a kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag (STA), és a záróvizsga eredményének két tizedesjegyre számított számtani közepe. Szakirányú továbbképzésen ettől eltérő számítási mód is előfordulhat.

A súlyozott tanulmányi átlagba (STA) beletartozik minden tantárgy, köztük a gyakorlatok, a zárógyakorlatok és zárótevékenységek érdemjegyei is!

Az érdemjegyek kerekítése az alábbi módon történik:

− kiváló, ha az átlag: 4,91–5,00;

− jeles, ha az átlag: 4,51–4,90;

− jó, ha az átlag: 3,51–4,50;

− közepes, ha az átlag: 2,51–3,50;

− elégséges, ha az átlag: 2,00–2,50.

Az oklevelükre szerzett érdemjegyüket a Neptunon belül a Tanulmányok -> Képzés adatok menüponton alul az Oklevél részlegnél találhatják.

2018. június 22.


Példa egy számításra:

Egy Tanító szakos hallgató a záróvizsgájára az alábbi eredményeket szerezte:

Pedagógia és pszichológia tételkifejtés: 3
Szakdolgozat: 4
Tételkifejtés: 5
Műveltségi területi tételkifejtés: 5

A jegyeket összeadva, majd elosztva a jegyek számával kapjuk az összeget, tehát:

( 3 + 4 + 5 + 5 ) / 4 = 17 / 4 = 4,25.

A 4,25-öt a fenti táblázat alapján kell kerekíteni, tehát lefelé 4-re. Így ezen hallgató záróvizsgájának érdemjegye 4, vagyis “Jó”.

A hallgatónak így a záróvizsgát követően oklevelet kell kiállítani. Az eredmény két érdemjegy átlagából tevődik össze, vagyis:

1. A hallgató kreditekkel súlyozott tanulmányi átlagából (STA)
2. A záróvizsga eredményének két tizedesjegyre számított értékéből

Esetünkben a hallgatónak 4,43 lett az STA értéke, a záróvizsga érdemjegyének két tizedesjegyre számított értéke pedig 4,25, mint fentebb látható.

Az oklevél végeredménye ezen két szám átlaga, vagyis:

( 4,43 + 4,25 ) / 2 = 8,68 / 2 = 4,34.

A fent írt kerekítés alapján ezt az eredményt is lefelé kell kerekíteni, vagyis oklevelének érdemjegye 4, “Jó” lesz.