Nappali tagozatos hallgatók gyakorlati képzése

Gyakorlatok beosztása nappali tagozaton

I. évfolyam

A hallgatók az első évfolyam második félévében a szociálpedagógia gyakorlatának megismerésére intézménylátogatáson vesznek részt, ahol tájékozódnak az intézmény szociális rendszerben való elhelyezkedéséről, szervezeti felépítéséről, a szociálpedagógus által végezhető munkakörökről és az intézményben megvalósuló szakmai tevékenységről, programokról.

II. évfolyam

A hallgatók a második évfolyam első félévben a szociális és gyermekjóléti alapellátást ismerik meg, betekintést nyernek a családgondozó munkájába, és gyakorolják a munkakörhöz tartozó részfeladatokat (családlátogatás, ügyfélfogadás, adminisztráció). A második félévben a hallgatók a közoktatási rendszerben megvalósuló szociálpedagógiai tevékenységet tanulmányozzák, a gyermekvédelmi/ifjúságvédelmi felelős szociálpedagógiai eszköztárát ismerik meg (gyermek, szülő, illetve pedagógus konzultáció, családlátogatás, szabadidő-szervezés, prevenciós programok).

III. évfolyam

A hallgatók a harmadik évfolyam első félévében a gyermekvédelmi szakellátás területén megvalósuló szociálpedagógusi tevékenységet ismerik meg, tájékozódnak a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok ügyintézőinek munkájáról. A második félévben mindenki a választott specializációjának megfelelő szakmai gyakorlaton vesz részt, és megismeri a szabadidős és prevenciós foglalkozások szervezésével, továbbá a roma közösségek integrációjával kapcsolatos szociálpedagógusi feladatokat.

IV. évfolyam

A negyedik évfolyam első félévében a hallgatók összefüggő intenzív terepgyakorlaton vesznek részt, amelynek keretében a tereptanár és a gyakorlat-feldolgozó szemináriumot vezető oktató támogatásával felkészülnek az önállóan végzett szociálpedagógusi munkára, az egyénekkel, családokkal, illetve csoportokkal végzett szociálpedagógusi tevékenységek ellátására.

Bevezető gyakorlat gyakorlati dokumentumok – Frissítve: 2024.02.20.

Szociálpedagógia gyakorlat 2. gyakorlati dokumentumok – Frissítve: 2024.02.20.

Differenciált szociálpedagógia gyakorlat gyakorlati dokumentumok – Frissítve: 2024.02.20.

Gyakorlati képzési útmutató az Egyéni iskolai gyakorlathoz – Frissítve: 2021.01.12.

Az egyéni iskolai gyakorlatok feladatai – Frissítve: 2021.01.12.

Gyakorlati képzési útmutató a Csoport előtti tanítási gyakorlatokhoz Frissítve: 2019.09.26.

A gyakorlati képzés szakmai gyakorlatainak megfeleltetése a 2013/14-ben hallgatói jogviszonyt létesítő nappali tagozatos hallgatók számára

A gyakorlati képzés szakmai gyakorlatainak megfeleltetése a 2014/15-ben hallgatói jogviszonyt létesítő nappali tagozatos hallgatók számára

A gyakorlati képzés szakmai gyakorlatainak megfeleltetése a 2015/16-ban hallgatói jogviszonyt létesítő nappali tagozatos hallgatók számára

Gyakorlati dokumentumok:

Egyéni iskolai gyakorlat 1. gyakorlati dokumentumok – Frissítve: 2024.01.24.

Egyéni iskolai gyakorlat 2. gyakorlati dokumentumok – Frissítve: 2024.01.24.

Egyéni iskolai gyakorlat 3. gyakorlati dokumentumok – Frissítve: 2024.01.24.

Összefüggő szakmai gyakorlat gyakorlati dokumentumok – Frissítve: 2024.01.24.

Gyakorlati beosztások:

Csoport előtti tanítási gyakorlat 1. beosztása – Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola – Frissítve: 2023.10.17.

Csoport előtti tanítási gyakorlat 2. beosztása – Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola – Frissítve: 2023.10.17.

Csoport előtti tanítási gyakorlat 3. beosztása – Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Frissítve: 2023.10.17.

Csoport előtti tanítási gyakorlat 3. beosztása – Váci Radnóti Miklós Általános Iskola – Frissítve: 2023.10.17.

Széchenyi