Levelező és esti tagozatos hallgatók gyakorlati képzése

Gyakorlatok beosztása levelező alapképzésen, mesterképzésen és esti tagozaton

I. évfolyam

A hallgatók az első évfolyam második félévében a szociálpedagógia gyakorlatának megismerésére intézménylátogatáson vesznek részt, ahol tájékozódnak az intézmény szociális rendszerben való elhelyezkedéséről, szervezeti felépítéséről, a szociálpedagógus által végezhető munkakörökről és az intézményben megvalósuló szakmai tevékenységről, programokról.

II. évfolyam

A hallgatók a második évfolyam első félévben a szociális és gyermekjóléti alapellátást ismerik meg, betekintést nyernek a családgondozó munkájába, és gyakorolják a munkakörhöz tartozó részfeladatokat (családlátogatás, ügyfélfogadás, adminisztráció). A második félévben a hallgatók a közoktatási rendszerben megvalósuló szociálpedagógiai tevékenységet tanulmányozzák, a gyermekvédelmi/ifjúságvédelmi felelős szociálpedagógiai eszköztárát ismerik meg (gyermek, szülő, illetve pedagógus konzultáció, családlátogatás, szabadidő-szervezés, prevenciós programok).

III. évfolyam

A hallgatók a harmadik évfolyam első félévében a gyermekvédelmi szakellátás területén megvalósuló szociálpedagógusi tevékenységet ismerik meg, tájékozódnak a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok ügyintézőinek munkájáról. A második félévben mindenki a választott specializációjának megfelelő szakmai gyakorlaton vesz részt, és megismeri a szabadidős és prevenciós foglalkozások szervezésével, továbbá a roma közösségek integrációjával kapcsolatos szociálpedagógusi feladatokat.

IV. évfolyam

A negyedik évfolyam első félévében a hallgatók összefüggő intenzív terepgyakorlaton vesznek részt, amelynek keretében a tereptanár és a gyakorlat-feldolgozó szemináriumot vezető oktató támogatásával felkészülnek az önállóan végzett szociálpedagógusi munkára, az egyénekkel, családokkal, illetve csoportokkal végzett szociálpedagógusi tevékenységek ellátására.

Bevezető gyakorlat gyakorlati dokumentumok – Frissítve: 2023.03.17.

Szociálpedagógia gyakorlat 2. gyakorlati dokumentumok – Frissítve: 2023.02.10.

Differenciált szociálpedagógia gyakorlat gyakorlati dokumentumok – Frissítve: 2023.02.10.

Összefüggő intenzív gyakorlat 1-2. gyakorlati dokumentumok – Frissítve: 2022.09.08.

Mentálhigiénés szakmai gyakorlóhelyek – Frissítve: 2023.02.

Intézményen kívüli összefüggő gyakorlat 1. gyakorlati dokumentumok (Tárgykód*: MNTMAL1025) – Frissítve: 2022.09.13.

Intézményen kívüli összefüggő gyakorlat 1. gyakorlati dokumentumok (Tárgykód*: MNTMAL1031) – Frissítve: 2022.09.13.

*: A Neptunban az általunk felvett tárgykódú dokumentumot szükséges letölteni, a különbség a mintatantervünktől függ.

A német nemzetiségi esti tanítóképzésben zömmel nemzetiségi közoktatási intézményben dolgozó hallgatók vesznek részt.
A gyakorlat teljesítéséről a gyakorlati kézikönyv és a módszertant oktató kolléga útmutatása alapján beadandókat készítenek a hallgatók.
A német nemzetiségi közoktatási intézményben dolgozó hallgatók gyakorlati képzési helyüket egyénileg keresik meg. A képzés teljesítésének feltételeiről a módszertanos kollégával egyeztetnek, majd a szakirányfelelőssel jóváhagyatják az egyéni teljesítés feltételeit.

Szakmai gyakorlathoz szükséges dokumentumok letöltése

Gyakorlati képzés 1. gyakorlati dokumentumok – Frissítve: 2023.05.04.

Gyakorlati képzés 2. gyakorlati dokumentumok – Frissítve: 2022.09.13.

Gyakorlati képzés 3. gyakorlati dokumentumok – Frissítve: 2023.05.04.

Széchenyi