Atipikus Fejlődés Módszertani Központ

Módszertani műhelyek

Komplex Nyelvi Fejlesztés Műhely

Működtető: Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda

1112 Budapest, Muskétás u. 1.

www.ujalma.hu

Kapcsolat: info@ujalma.hu

A program általános Iskola alsó tagozat gyermekeknek szól.

Jellemző fejlesztési terület: tanulási zavar, kontrollzavar (figyelem, impulzivitás, hiperaktivitás),   autizmus spektrum zavar, a tehetségfejlődés különleges formái, komplex fejlesztés.

A program kulcsszavai: anyanyelvi és idegennyelvi fejlesztés, differenciált feladatok, tanulási stratégiák, autonóm tanulók.

Érzelmeink Nyomában Műhely

Működtető: Symbo Alapítvány

1076 Budapest, Király utca 57.

www.symbo.hu

Kapcsolat: symbo.inform@gmail.com

A programok az  5-11 éves gyermekeknek szólnak.

Jellemző fejlesztési terület: kontrollzavar (figyelem, impulzivitás, hiperaktivitás), autizmus spektrum zavar

A programok kulcsszavai: érzelemfejlesztés, szociális-kommunikáció

Léggömbország Műhely

Működtető: Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola

1204 Budapest, Ady Endre u. 98.

www.KovacsMethod.com

Kapcsolat: annavon67@gmail.com

A program 6 – 12 éves gyermekeknek szólnak.

Jellemző fejlesztési terület: tanulási zavar, kontrollzavar (figyelem, impulzivitás, hiperaktivitás),   autizmus spektrum zavar, a tehetségfejlődés különleges formái, komplex fejlesztés.

A program kulcsszavai: a fáradtság enyhítése, részképességek fejlesztése, léggömbjátékok.

Zöld Kakas Műhely

Működtető: Zöld Kakas Líceum Mentálhigiénés Szakgimnázium, Gimnázium és Általános Iskola

1091 Budapest, Hurok utca 11.

www.zoldkakas.hu

Kapcsolat: titkarsag@zoldkakas.hu

A programok az általános iskola 1-8 évfolyamos diákjainak és középiskolás, 9-14. évfolyamos diákoknak szólnak.

Jellemző fejlesztési terület: tanulási zavar, kontrollzavar (figyelem, impulzivitás, hiperaktivitás), autizmus spektrum zavar, a tehetségfejlődés különleges formái, komplex fejlesztés

A programok kulcsszavai: atipikus fejlődésű gyerekek/fiatalok, személyközpontúság, resztoratív szemlélet, projektoktatás, kompetenciák azonosítása

Meixner Módszertani Műhely

Működtető: A Jövő Iskolája

2112 Veresegyház, Fő út 106.

www.futureschool.hu

Kapcsolat: ungaragi@gmail.com

A programok 6-10 éves gyermekeknek szólnak.

Jellemző fejlesztési terület: tanulási zavar.

A programok kulcsszavai: beszédfejlesztés, differenciálás, készségfejlesztés, szociális kompetencia, tanulástámogató értékelés.

Vadaskert Pagony Autizmus Specifikus Készségfejlesztő Műhely

Működtető: Vadaskert Alapítvány

1021 Budapest Lipótmezei út 1-5

www.vadaskert.hu

Kapcsolat: info@vadaskert.hu

A program 8 -11 éves gyermekeknek szól.

Jellemző fejlesztési terület: autizmus spektrumzavar

A program kulcsszavai: autizmus spektrumzavar, kognitív-viselkedésterápia, vizuális eszközök módszertana

Vadaskert ADHD Viselkedésterápiás Műhely

Működtető: Vadaskert Alapítvány

1021 Budapest Lipótmezei út 1-5

www.vadaskert.hu

Kapcsolat: info@vadaskert.hu

A program óvodás és  1-2 osztályos gyermekeknek szól.

Jellemző fejlesztési terület: kontrollzavar (figyelem, impulzivitás, hiperaktivitás)

A program kulcsszavai: ADHD, kognitív-viselkedésterápia, vizuális eszközök módszertana

TSMT műhely

Működtető: TSMT-HRG College Kft

1033 Budapest, Tavasz u. 5.

www.bhrg.hu

Kapcsolat: kozpont@bhrg.hu

A program 4-7 éves gyermekeknek szól.

Jellemző fejlesztési terület: tanulási zavar, kontrollzavar (figyelem, impulzivitás, hiperaktivitás), autizmus spektrumzavar, komplex fejlesztés, idegrendszeri éretlenség, szenzomotoros működés, megkésett beszédfejlődés, megkésett mozgásfejlődés, megkésett pszichomotoros fejlődés.

A program kulcsszavai: szenzomotoros fejlesztés, észlelés, figyelem, emlékezet, izomtónus normalizálása, egyensúlyi reakciók, beállító reakciók, mozgáskoordináció, bilaterális motoros koordináció, testvázlat, téri tájékozódás, finommotorika,   befogadó nyelvi készség, kifejező nyelvi készség, szinkronfunkciók, szerialitás, kontrollfunkciók, vesztibuláris rendszer.


Kincskereső Műhely

Működtető: Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium Kincskereső Tagiskolája

1119 Budapest Fogócska utca 6.

www.kincskereso-iskola.hu

Kapcsolat: info@kincskereso-iskola.hu

A program 6-13 éves gyermekeknek szól.

Jellemző fejlesztési terület: tanulási zavar, kontrollzavar (figyelem, impulzivitás, hiperaktivitás), autizmus spektrumzavar, komplex fejlesztés.

A program kulcsszavai: problémaközpontú tanulási folyamat, szociális kompetenciák fejlesztése, szöveges értékelés, inklúzió.

Széchenyi