Atipikus Fejlődés Módszertani Központ

Módszertani műhelyek

 

Komplex Nyelvi Fejlesztés Műhely

Működtető: Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda

1112 Budapest, Muskétás u. 1.

www.ujalma.hu

Kapcsolat: info@ujalma.hu

A program általános Iskola alsó tagozat gyermekeknek szól.

Jellemző fejlesztési terület: tanulási zavar, kontrollzavar (figyelem, impulzivitás, hiperaktivitás),   autizmus spektrum zavar, a tehetségfejlődés különleges formái, komplex fejlesztés.

A program kulcsszavai: anyanyelvi és idegennyelvi fejlesztés, differenciált feladatok, tanulási stratégiák, autonóm tanulók


Érzelmeink Nyomában Műhely

Működtető: Symbo Alapítvány

1076 Budapest, Király utca 57.

www.symbo.hu

Kapcsolat: symbo.inform@gmail.com

A programok az  5-11 éves gyermekeknek szólnak.

Jellemző fejlesztési terület: kontrollzavar (figyelem, impulzivitás, hiperaktivitás), autizmus spektrum zavar

A programok kulcsszavai: érzelemfejlesztés, szociális-kommunikáció


Léggömbország Műhely

Működtető: Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola

1204 Budapest, Ady Endre u. 98.

www.KovacsMethod.com

Kapcsolat: annavon67@gmail.com

A program 6 – 12 éves gyermekeknek szólnak.

Jellemző fejlesztési terület: tanulási zavar, kontrollzavar (figyelem, impulzivitás, hiperaktivitás),   autizmus spektrum zavar, a tehetségfejlődés különleges formái, komplex fejlesztés.

A program kulcsszavai: a fáradtság enyhítése, részképességek fejlesztése, léggömbjátékok


Zöld Kakas Műhely

Működtető: Zöld Kakas Líceum Mentálhigiénés Szakgimnázium, Gimnázium és Általános Iskola

1091 Budapest, Hurok utca 11.

www.zoldkakas.hu

Kapcsolat: titkarsag@zoldkakas.hu

A programok az általános iskola 1-8 évfolyamos diákjainak és középiskolás, 9-14. évfolyamos diákoknak szólnak.

Jellemző fejlesztési terület: tanulási zavar, kontrollzavar (figyelem, impulzivitás, hiperaktivitás), autizmus spektrum zavar, a tehetségfejlődés különleges formái, komplex fejlesztés

A programok kulcsszavai: atipikus fejlődésű gyerekek/fiatalok, személyközpontúság, resztoratív szemlélet, projektoktatás, kompetenciák azonosítása


Meixner Módszertani Műhely

Működtető: A Jövő Iskolája

2112 Veresegyház, Fő út 106.

www.futureschool.hu

Kapcsolat: ungaragi@gmail.com

A programok 6-10 éves gyermekeknek szólnak.

Jellemző fejlesztési terület: tanulási zavar.

A programok kulcsszavai: beszédfejlesztés, differenciálás, készségfejlesztés, szociális kompetencia, tanulástámogató értékelés 


TSMT műhely

Működtető: TSMT-HRG College Kft

1033 Budapest, Tavasz u. 5.

www.bhrg.hu

Kapcsolat: kozpont@bhrg.hu

A program 4-7 éves gyermekeknek szól.

Jellemző fejlesztési terület: tanulási zavar, kontrollzavar (figyelem, impulzivitás, hiperaktivitás), autizmus spektrumzavar, komplex fejlesztés, idegrendszeri éretlenség, szenzomotoros működés, megkésett beszédfejlődés, megkésett mozgásfejlődés, megkésett pszichomotoros fejlődés.

A program kulcsszavai: szenzomotoros fejlesztés, észlelés, figyelem, emlékezet, izomtónus normalizálása, egyensúlyi reakciók, beállító reakciók, mozgáskoordináció, bilaterális motoros koordináció, testvázlat, téri tájékozódás, finommotorika,   befogadó nyelvi készség, kifejező nyelvi készség, szinkronfunkciók, szerialitás, kontrollfunkciók, vesztibuláris rendszer


Kincskereső Műhely

Működtető: Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium Kincskereső Tagiskolája

1119 Budapest Fogócska utca 6.

www.kincskereso-iskola.hu

Kapcsolat: info@kincskereso-iskola.hu

A program 6-13 éves gyermekeknek szól.

Jellemző fejlesztési terület: tanulási zavar, kontrollzavar (figyelem, impulzivitás, hiperaktivitás), autizmus spektrumzavar, komplex fejlesztés.

A program kulcsszavai: problémaközpontú tanulási folyamat, szociális kompetenciák fejlesztése, szöveges értékelés, inklúzió


MONTESSORI MÓDSZERTANI MŰHELY

Működtető: Angolpalánta Montessori Óvoda

2151 Fót, Kalász utca 5.

www.angolpalanta.com

Kapcsolat: sari.tamasmonika@gmail.com

A programok 3-6 éves, óvodás korú gyerekeknek szólnak.

Jellemző fejlesztési terület: komplex fejlesztés, a tehetségfejlődés különleges formái, tanulási zavar

A program kulcsszavai: egyéni fejlesztés, részképességek komplex fejlesztése, problémamegoldó képesség fejlesztése, fejlesztő eszközök (Montessori eszközök), differenciálás, integráció


SZIKRA – TIPIKUS ATIPIKUS MŰHELY

Működtető: Szikra Tehetséggondozó Egyesület

2030 Érd, Enikő u. 2.b és 2030 Érd, Emma u.7.

www.tehetseggondozo.hu

Kapcsolat: szikra.tehetseg@gmail.com

A programok nagycsoportos ovis és alsós (általános iskola 1-4. évfolyam) gyerekeknek szólnak.

Jellemző fejlesztési terület: tanulási zavar, kontrollzavar (figyelem, impulzivitás, hiperaktivitás), autizmus spektrum zavar, a tehetségfejlődés különleges formái, komplex fejlesztés

A program kulcsszavai: kreativitás és rugalmas gondolkodás, önbizalom, önértékelés, önismeret, szociális készségek, együttműködés, vizuális megsegítés, strukturált környezet

Széchenyi