Atipikus Fejlődés Módszertani Központ

Bemutatkozás

Milyen szakmai kérdések hívták életre az Atipikus Fejlődés Módszertani Központot?

  • Mit lehet kezdeni a tanulási, figyelem, hiperaktivitás és autizmus spektrum zavar miatt problémát okozó gyerekekkel?
  • Hogyan változhat a tanítás fejlesztő tanulássá?
  • Hogyan alakíthat ki támogató tanulási környezetet a nevelési-oktatási intézmények falai között?

Miért került az atipikus fejlődés a fókuszba?

Egy igen nagy populációt érintő terület, az atipikus fejlődés kezelése a közoktatásban nem megoldott, mert hiányzik a pedagógusok ez irányú felkészítése, miközben a probléma egyre nagyobb lesz a változó környezeti háttér idegrendszerre gyakorolt hatásai miatt.

Mivel az atipikus gyermekek ott vannak a közoktatás minden szintjén, nagyon fontos, hogy beépüljenek a pedagógusképzés szemléletébe és gyakorlatába, valamint a mindennapi pedagógiai gyakorlatba az atipikus gyermekkel kapcsolatos módszertanok. Ezáltal csökkenjenek a velük kapcsolatos sztereotípiák és előítéletek, viszont növekedjen a hozzáértés.

Az atipikus fejlődés kezelésére bevált módszerek mindenki számára előnyösek, ezért ezeknek a mindennapi foglalkozásokba való beépítése a szemléletváltás és a gyakorlat támogatása által az inkluzív tanítás felé vezető út.

Az AK legfontosabb céljai és feladatai

Széles körben váljanak ismertté az atipikus fejlődésű gyermekek, tanulók fejlesztésére alkalmas módszertanok. A megismert módszerek bekerüljenek a mindennapi pedagógiai gyakorlatba. Az inkluzív nevelés-oktatás támogatottsága nőjön.

Ennek érdekében az AK gyakorlatorientált képzéseket fejleszt és tart, módszertani műhelyhálózattal dolgozik, oktatók és hallgatók számára nyitott belső szakmai műhelyeket szervez, a 21. század kihívásainak megfelelő speciális oktató teremben tartja a képzéseit, műhelyeit, valamint kutatási projektekben vesz részt.

Röviden az Atipikus Fejlődés Módszertani Központról:

Széchenyi