X. Keresztény Neveléstudományi Konferencia

 In Hírek

 

Idei Keresztény Neveléstudományi Konferenciánkon egy kiemelten fontos témával, a tanárok mentálhigiénés jóllétével foglalkoztunk.

A pedagógusok szupervíziója, hivatásszemélyiségük gondozása fontos letéteményese a szakmai folytonosságnak. Konferenciánk a téma kortárs kutatásait, a szupervízió módszereit, jó gyakorlatait és a különféle nevelési színtereken dolgozó kollégák tapasztalatait foglalta össze, hogy lépéseket tegyen egy speciális támogató rendszer kidolgozásának irányába.

Dr. Káposztássy Béla “Szupervízió, tudomány, lelkiség” címmel tartott előadást, majd a szupervízió gyakorlati lehetőségeit kerekasztal-beszélgetés formájában tekintettük át. Deli Zsolt, Kovács-Herka Brigitta és Dr. Szarka Emese szakmai eszmecseréjét Dr. Molnár Krisztina moderálta.

A kötetlen eszmecserére is lehetőséget biztosító ebédszünet után két szekciófoglalkozással folytattuk. Az egyikben Dr. Radványi Katalin, Takács Jácinta, Dr. Juhász Pál Balázs és Dr. Pirisi Edina előadásai mentén a pedagógiai tevékenység mentálhigiénés támogatásának lehetőségeit jártuk körül, a másikban pedig Dr. Gombás Judit, Prof. Dr. Gyarmathy Éva és Turmezei Mónika közreműködésével interaktív kutatói műhelymunkába kapcsolódhattak be az érdeklődők.

Köszönjük mindenkinek, aki ez alkalommal is velünk tartott, és jelenlétével emelte az esemény színvonalát! Találkozzunk legközelebb is!

 

Fotó: Nagy Sándor

Recent Posts
Széchenyi