KAPCSOLÓDÁSOK – Konferencia az inkluzív pedagógiáért, az inkluzív társadalomért

 In Hírek

 

A korai fejlesztésre jogosult, sajátos nevelési igényű gyermekek iskoláskor előtti ellátási rendszere sokszínű, több ágazat, fenntartó által biztosított Magyarországon. Ahhoz, hogy az érintett gyermekek, az ő családjaik, valamint az őket ellátó intézmények, a szakemberek is minél sikeresebben, kiegyensúlyozottabban éljék meg ezt az időszakot, szükséges áttekinteni, hogy jelenleg ki, hol és milyen szakmai tudással, kompetenciával rendelkezik, a jogszabályokban leírtakon túl. A kapcsolódások elvárt vagy lehetséges feltárásával tudnánk ezt a sok tudást összeadott értékként még jobban megjeleníteni, gyakorolni az érintettek társadalmi inklúziója, életminősége érdekében.

A téma köré épülő konferenciát Czeizel Barbara, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ igazgatója nyitotta meg, majd előadásában bemutatta az iskoláskor előtti ellátás színtereit és kapcsolódásait. Horváth Péter László a felsőoktatás szerepét szemléltette a sajátos nevelési igényű gyermekeknek nyújtott minőségi bölcsődei és óvodai ellátásban, Danis Diana pedig személyes történetét mesélte el az integrációról és a szegregációról. Rövid kávészünet után Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes az Apor Vilmos Katolikus Főiskola jó gyakorlatát ismertette a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak tekintetében, dr. Magyar Adél a gyógypedagógus-képzés és a többségi pedagógusképzés szinergiáiról beszélt, dr. Golyán Szilvia pedig az ELTE TÓK óvodapedagógus alapképzési szak jó gyakorlatát mutatta be. Végül a délelőtt zárásaként dr. habil. K. Nagy Emese előadását hallgathattuk meg a Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézetében zajló szakmai együttműködésről.

A szabadtéren közösen elköltött hangulatos szendvicsebéd után kerekasztal-beszélgetéssel folytattuk, amelyet dr. Maléth Anett, az ELTE BGGYK GYTK szakmai igazgatója vezetett. A beszélgetésben részt vett dr. Zóka Katalin, főiskolánk tanulmányi rektorhelyettese, egyben az óvodapedagógus képzés szakfelelőse, Bögérné Heier Tünde csecsemő- és kisgyermeknevelő, Ormos Anikó gyógypedagógus, valamint Kárpáti Kelemen Katalin és Szalma Noémi szülők. 

A rendezvényt dr. Gloviczki Zoltán rektor szavai zárták. 

Köszönjük minden előadónknak és vendégünknek, hogy velünk voltak, nagy örömünkre ismét egy igazán inspiráló, gondolatébresztő konferencián vehettünk részt együtt!

 

Fotó: Nagy Sándor

Recent Posts
Széchenyi