Robotikai foglalkozások az Üllői Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában

 In Hírek

Az Üllői Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2019. május 21-én LEGO MINDSTORMS robotépítési és robotprogramozási előadást szervezett a 3. és a 6. évfolyam számára. Főiskolánk szívesen fogadta az együttműködési felkérést és ebből kifolyólag vállalta is a gyermekekkel történő fejlesztő foglalkozások személyi- és tárgyi feltételeinek biztosítását. A foglalkozások lehetőséget nyújtottak többszintű fejlesztési környezet kialakítására, melynek fő vonalát a csoportmunka, az IKT eszközök (táblagépek, számítógépek, robotok) használata és a szórakoztató-, interaktív- és cselekvésen alapuló tanulás képezték. Kitűzött célunk volt, hogy az osztályteremben ne legyen unatkozó tanuló és a tanár-kollégák esetleges módszertani és egyéb szakmai kérdéseire és választ adjunk.

A robotikai eszközök módszertanilag megfelelő tanórai- és tanórán kívüli alkalmazását fontosnak tartván, elindítottunk egy fejlesztési folyamatot, melynek egyik fő állomása a júliusra meghirdetett „Apor Nyári Tábor”.  Bár a napközis Tábor folyamán, nem csupán a robotépítés és robotprogramozás kap majd szerepet, mégis hangsúlyos funkcióval bír – annál is inkább, mivel egy felkapott és újszerűnek mondható területről van szó. Ehhez a fejlesztési folyamathoz kiválóan kapcsolódik az előzőekben leírt, pedagógiai gyakorlatban megvalósult tevékenység is, hiszen azt a tapasztalatbázist gyarapítja, amely jövőbeni munkánk minőségéért is felel majd.

Dr. Beták Norbert

Recommended Posts
Széchenyi