Főiskolánk hallgatója a Doktoranduszok Országos Szövetségének szervezésében megvalósuló XXII. Tavaszi szél elnevezésű multidiszciplináris, tudományos konferencián!

 In Hírek

Dudás Róbert Gyula katekéta-lelkipásztori munkatárs szakos II. éves levelező hallgatónk az elmúlt időszakban több konferencián is lehetőséget kapott arra, hogy a korábban az OTDK-n bemutatott, s ott második helyezést elért kutatási anyaga alapján előadást tartson. 2019. május 3-5. között zajlott le a Debreceni Egyetemen a Doktoranduszok Országos Szövetségének szervezésében a XXII. Tavaszi szél elnevezésű multidiszciplináris, tudományos konferencia, melyen több mint 700 doktorandusz hallgató, doktorjelölt, fiatal kutató, valamint mesterszakos hallgató számolhatott be kutatásának témájáról, állásáról.

Ezen a konferencián a Hittudományi Szekció Interdiszciplináris teológiai alszekciójában adta elő “A magyar diaszpóra római katolikus lelkipásztori jelenlétének kérdései a 21. században” című előadását. A konferencia jó lehetőség volt hasonló érdeklődésű fiatal kutatókkal történő megismerkedésre, munkakapcsolatok kialakítására. A konferencia előadásai hamarosan könyv formátumban is megjelennek.

2019. május 18-án Szegeden került megrendezésre a II. Interdiszciplináris Vallástudományi Hallgatói Konferencia. Ennek a konferenciának a célja, hogy minden évben rendszeresen, de változó helyszínen a vallástudománnyal vagy annak segédtudományaival foglalkozó hallgatók és fiatal kutatók számára fórumot biztosítson aktuális kutatási témáik bemutatására. Idén, második állomásként, a Szegedi Tudományegyetem Vallástudományi Tanszéke adott otthont a fenti kezdeményezésnek. Hallgatónk előadásának témája: “A külföldön élő katolikus magyarok püspökének egyházjogi helyzete és lehetőségei a XXI. században” Felkészülését Dr. Udvarvölgyi Zsolt főiskolai tanár segítette.

Gratulálunk és további eredményes szereplést kívánunk hallgatónknak és felkészítő tanárának egyaránt!

Recommended Posts
Széchenyi