Hallgatóink kiemelkedő sikerei az Országos Tudományos Diákköri Konferencián

 In Hírek

Eredményesen szerepeltek hallgatóink az idei OTDK-n. Dudás Róbert Gyula, az AVKF
katekéta – lelkipásztori munkatárs szakos, másodéves, levelező tagozatos hallgatója az OTDK
Humán Tudományi Szekció „Amerikai kultúra és történelem” tagozatában második helyezést
ért el. Róbert az észak-amerikai magyar katolikus pasztorációt kutatja, pályamunkájában
majdnem ezer római és görög katolikus pap életrajzát írta meg. Témavezetője Dr.
Udvarvölgyi Zsolt András főiskolai tanár volt. A hallgató az OTDK-n kívül idén már több
tudományos konferencián (DOSZ) szerepelt és publikációja is megjelent az Egyháztörténeti
Szemlében.
Az OTDK Társadalomtudományi Szekciójába két szociálpedagógia szakos hallgatónk került
be. Katona Enikő idén diplomázott főiskolánkon, Almádi Róbert harmadéves, levelező
tagozatos hallgatónk. Mindketten érdekes témát kutattak és dolgoztak fel, Enikő
pályamunkáját „Az érzékenyítés szerepe az örökbefogadásban”; Róbert „Az APAC-
módszerben rejlő lehetőségek” címmel készítette el. Enikő a „Szociális munka,
szociálpolitika I.” tagozat zsűrijének különdíját nyerte el, felkészítő mentortanára Dr.
Csürkéné dr. Mándi Nikoletta főiskolai tanár volt. Almádi Róbert kutatását Dr. Udvarvölgyi
Zsolt András segítette.

Gratulálunk Hallgatóinknak, a felkészítő Oktatóknak!

Recommended Posts
Széchenyi