Adventi lelki nap

 In Hírek

 

2022. december 2-án délután Főiskolánk oktatói, hallgatói, dolgozói számára Balázs András atya, közösségünk lelkipásztora tartott adventi lelki napot.

András atya impulzív személyisége, mely ifjúságpasztorációs munkájában hosszú évek óta tartja őt “frissen” a fiatalság világában és a velük való kommunikációban, nekünk a fiatal felnőttekkel élő és a majdan gyermekeket nevelő pedagógusok, lelki segítők képzését folytató emberek számára is magával ragadó volt.

A program első felében a karácsony ikonográfiai jeleinek bennünket körülvevő rétegeit mutatta be András atya, minket is felismerésekre és elmélkedésre hívva ezek alapján. A legdurvább egyház-, hit- és karácsonytagadástól a konzum-szemléleten át a jóindulatú rokonszenv vizuális jegyein át a szakrális ikonművészetig, az Istenanya ábrázolásának lelki üzenetéig. Különleges ajándék volt az ikonfestés szent hagyományának egészen materiálisnak tűnő részleteiben is felfedezni a misztikus ihletettséget: az egyes alkotóelemek kiválasztásának és felhasználásának szimbolikus, bibliai jelentésárnyalatait a kép alapjául szolgáló fatábla életszimbólumától az egyes festékanyagokig.

A szünetben a Bartók-Pikéthy “konzervatórium” növendékei tartották fenn lelki magasságunkat szép Taizé-i dallamaikkal. A délután második felében András atya ikonfestőként tett krétai útjáról vetített tanulságos és érdekes képeket. Szellemi és lelki utunk itt is magukhoz az ikonokhoz vezetett, öt ikontípuson át mutatta be az Istenanya és a megszülető kisded Jézus kapcsolatának, így az ember-Isten kapcsolatnak, így magunk és a karácsony kapcsolatának lehetséges útjait.

Az eseményről további képek megtekinthetők Facebook oldalunkon.

 

Fotó: Nagy Sándor

Recent Posts
Széchenyi