Dr. Adam Bednarek előadása az interkulturális kommunikációról

 In Hírek, Rendezvény-beszámoló

2019. február 12-én és 13-án dr. Adam Bednarek (SAN, Lódz) kommunikáció és kultúra témakörben tartott előadássorozatot főiskolánkon. A kommunikációs modellek, teóriák mellett szó volt a bizonyos kulturális közegben történő kommunikációról is, az intrakulturális (egy kultúrán belüli) és az interkulturális (különböző kulturális hátterűek közötti) kommunikációról. Az Erasmus félévünkön részt vevő külföldi hallgatóinknak is bizonyára érdekes volt hallani a kultúrsokk jelenségéről és annak a különböző fázisairól (mézeshetek; krízis; talpraállás; ráhangolódás).  A lengyel-kanadai kettős identitású előadó ismertette az Európai Bizottság által finanszírozott Multilingual Families Clubs projektet, amely az EU-ban élő bevándorlók nyelvi és kulturális azonosságtudat-megőrzését tűzte ki céljául. E projektben a łódzi SAN egyetem is részt vesz (http://www.multilingualclubs.eu). Hallhattunk a digitális technológiában rejlő lehetőségekről, az egyes kultúrák (pl. Kína) európaitól eltérő, internet-korlátozó mechanizmusairól. E technológia termékeny továbbfejlesztése nyújtotta újfajta kommunikációs lehetőséget illusztrálta az I am not my disability https://www.youtube.com/watch?v=JtVzcZyv748) című rövid videó. Az agybénulásban szenvedő, kerekesszékhez kötött ausztrál Christopher Hills a fejtámláján lévő gombbal és egérrel navigál Apple számítógépén, érthetően beszél, és sikeres üzleti vállalkozása (videó szerkesztés) mellett az akadálymentes hozzáférés követe is.

Recommended Posts
Széchenyi