Atipikus Fejlődés Módszertani Központ

Atipikus módszertár

Az atipikus fejlődés jelei

Gyorsteszt. Az atipikus fejlődést jelezheti, ha a 30 állítást tartalmazó listából bármely hat jellemző.  12 éves kortól ajánlott.

Gondolatok térképe

A gondolatok térképe az agy kapacitásának hatékonyabb kihasználására kidolgozott tanítási-tanulási  módszer. A gondolattérkép egy nagy, összetett kép, amely a gondolatainkat, valamely témakörrel kapcsolatos ismereteinket vizuálisan jeleníti meg. Egyszerre ad lehetőséget asszociációra, téri ingerre és csoportosításra, egészek alkotására.

Pókábra

Olyan grafikai szervező, amely egy központi hívószóhoz (fogalomhoz, kérdéshez, problémához) társított gondolatok, fogalmak, jelentések, asszociációk elsődleges összegyűjtését és rögzítését segíti.

Atipikus és otthon tanul

Az otthontanulás többszörös kihívás az atipikus fejlődésű – tanulási zavarral, figyelemzavarral, hiperaktivitás zavarral, impulzus kontrollzavarral, autizmus spektrum zavarral – küzdő gyerekeket nevelő pedagógusok és szülők számára. A feladat megoldásához készült útmutatónak ez a „kisokos”. A pedagógiai-pszichológiai módszerek ismeretével valamivel könnyebben megoldható az otthoni tanulás, de így sem lesz egyszerű feladat.

Aktivitás Mátrix

A tanítás és fejlesztés közös rendszere
A tevékenységeken keresztül történő komplex tanítás és fejlesztés gyakorlatához egy használható keretrendszerre van szükség. Ehhez Bloom (1956) és Gardner (1983) modellje megfelelő hátteret kínál.
Bloom (1956) taxonómiája kognitív szintek sorozata az egyszerűtől a bonyolultabb felé haladóan. Segíti megérteni a tanulás egymásra épülő aspektusait, és az ennek megfelelő fejlesztés és tanítás felépítését. Gardner (1983), akinek „többszörös intelligencia” modelljét számos, sok tekintetben jogos kritika érte, tulajdonképpen a legfontosabb képességterületeket írta le. Ezekre a területekre építhet a tanítás, és ezeket kell figyelembe vegye a fejlesztés.

Holisztikus tanulás és tanítás

Ajánlás az Aktivitás Mátrix használatához

Logikai, matematikai fejlesztés

A Vermes Miklós Általános Iskola (1214 Budapest, Tejút u. 2.) logikai játéktáborának legfontosabb célja, hogy élményeken keresztül szerettesse meg a gyerekekkel a tehetségterületüket. Játékkal, változatos és izgalmas tevékenységekkel, a megszokottól eltérően életre szóló kötődést építsen ki a matematikával, és a logikát fejlesztő tevékenységekkel.
A logikai játéktábor a Nemzeti Tehetség Program pályázatának (Rejtélyek, rejtvények, csodás talányok – NTP-KNI-19 – 0102) a keretében valósult meg.

Széchenyi