Alternatív Pedagógiák Módszertani Központ

“Változás, megújulás az iskolában” c. ONLINE országos konferencia

„A változás olyan ajtó, amelyik csak belülről nyílik.”

VÁLTOZÁS, MEGÚJULÁS AZ ISKOLÁBAN
30 éves a magyar alternatív pedagógiai mozgalom

Ünnepi konferencia az AVKF Alternatív Pedagógiák Módszertani Központ és a Szabad Iskolákért Alapítvány szervezésében.

Az élet, és így az iskolai élet is igényli az állandó önreflexiót és az állandó rugalmas alkalmazkodást az új körülményekhez. Az iskolai szervezet és a benne lévő felnőttek, a pedagógusok akkor végzik jól a munkájukat, ha visszacsatolnak, monitorozzák, elemzik a lezajlott folyamatokat és képesek az állandó megújulásra, változásra. Konferenciánk ezt a képességet állítja középpontba. Téma lesz az alternatív iskolák elmúlt harminc évének fejlődéstörténete, és a hagyományos iskolák megújulása és fejlődésének lehetőségei.

A konferencia díszvendége: Kereszty Zsuzsa
Kereszty Zsuzsa maga is alternatív iskolába járt, a Domokosné Löllbach Emma által alapított a Új Iskolába. Gyerekként saját élményein keresztül tapasztalta meg a „gyermektanulmányozásra” épülő pedagógiai praxist. Első négy iskolaévének imprinting élménye tette természetessé a számára, hogy az utolsó harminc év hazai alternatív mozgalmát különböző szerepekben kezdettől fogva figyelemmel kísérje, segítse, alternatív iskolák pedagógusaival számos különböző projektben működjön együtt.

A Szabad Iskolák Alapítvány kurátoraként szakkönyvek megjelenésében kezdeményezőként, szerzőként, szerkesztőként, lektorként vett részt. – A konferencián résztvevő iskolák pedagógusai és előadói közös elhatározással tekintik őt az ünnepi alternatív konferencia díszvendégének.

Társszervezők és partnerek
Szabad Iskolákért Alapítvány
Alapítványi és Magániskolák Egyesülete
Felelős Szülők Iskolája

               

Médiatámogatónk:
Kölöknet
Babanet
SZKÚL Magazin

      


Plenáris előadás 1Csak a változás állandó
Horn György (az AKG pedagógiai vezetője)

Az alternatív iskola nem elsősorban pedagógiai, hanem szervezeti, finanszírozási próbálkozás.

Téma: Az önigazgatás dilemmái, esettanulmány az AKG sztoriból
1. A 19. századi tömegiskola döntési mechanizmusai
2. Stabil és változó elemek az iskolák működésében
3. Az optimális üzemnagysága az alkotó műhelyben működő iskolának
4. Finanszírozás vs. szükségleti elv
5. A hálózati működés szükséglete, és lehetőségei

Plenáris Előadás 2: Hogyan változunk? Hogyan változzunk?
Dr. Séllei Beatrix pszichológus, egyetemi adjunktus (BME)

A változás, mint folyamat jól meghatározott szakaszokra bontható, s ezeknek megvannak a maguk buktatói és katalizátorai is. Az előadásban arra keressük a választ, hogy miként zajlanak a változások általában, illetve az egyes egyének szintjén. Áttekintjük, hogy mire van szükség a sikeres változáshoz, ahhoz, hogy le tudjuk győzni az aggodalmainkat, hiszen ez a környezethez való alkalmazkodás kulcsa.

Digitális tanítás-tanulás Fórum
Vezetője Tallér Júlia (AVKF Alternatív Pedagógiák Módszertani Központ munkatársa, tanító, Rogers Iskola).
Előadók: Fenyő D. György (tanár, szakíró), Nádori Gergely (Tanárblog), Somogyi Ágota (tanár, Közgazdasági Politechnikum) és Tallér Júlia.

Témák:

  • Fogalomtisztázás (távoktatás, digitális oktatás, digitális tananyag…)
  • Mi volt tavasszal és miért volt annyira nehéz? (kríziskezelés, kísérletezés, távoktatás stb.?)
  • Milyen különbségek vannak a személyes jelenlétben zajló és a digitális térben zajló oktatás-„nevelés” között? (személyesség, kapcsolatok, folyamatos interakciók hiánya stb.)
  • A korszerű oktatás formától, helyszíntől független jellemzői
  • Klasszikus értékelés helye, tartható-e, mit kell(ene) elengedni
  • Mi a helyzet a leszakadókkal, a (halmozottan) hátrányos helyzetű gyerekekkel, családokkal?
  • Tanulságok, mi vihető tovább, mi használható most?
  • Mit gondolunk a hibrid oktatásról?

Első online szekció: 30 év: Hagyományépítés és változás egyidejűsége
Szeszler Anna (Lauder Iskola alapító) beszélget hagyományról és változásról a közel 30 éve működő alternatív iskolák vezetőivel, tanáraival.

A szekcióba a rendszerváltást követően alakult iskolák képviselőit várjuk, akik az érdeklődők számára a változás és a hagyományok alakítása mentén engednek betekintést intézményükbe. E két szempont alapján talán karakteresen kiderül, melyek a közös, a hasonló és a nagyon különböző pontok az alternatív iskolák között, átfogó képet alkothatunk az egyes intézmények sajátos alakulásáról.

Meghívottak:
Sík Eszter (AKG)
Lányi Marietta (Gyermekek Háza)
Nagy Ilona (Közgazdasági Politechnikum)
Bakonyi Katalin (Pesthidegkúti Waldorf Iskola)
Lipták Era (Rogers Iskola)
Mezei Kata (Burattino Iskola)
Tildyné Ruh Borbála (Belvárosi Tanoda)
Mayer Ágnes (Palánta Iskola)
Kerényi Mari (Zöld Kakas Líceum)


Második online szekció: Iskolaalapítás most

Dobos Orsolya (AME társelnök és Alternatív tagozat vezető) hívott meg 6 új, most alapított alternatív iskola képviselőjét, ők folytatják az alternatív iskolák elveiről és gyakorlatáról szóló beszélgetést.

Az elmúlt években a kilencvenes évekhez hasonló iskolaalapítás hullám zajlik. Szülők, pedagógusok, más szakmabeliek gondolják úgy, hogy nem találják a számukra megfelelő iskolát, ezért alapítani próbálnak egyet. A szakmai szempontok mellett komoly nehézség az épület és a munkatársak megtalálása. Ezt számos jogszabály is nehezíti, így nem minden tervből és kezdeményezésből lesz jogilag is elfogadott intézmény. Meghívott vendégeink az elmúlt évben engedélyeztettek vagy próbáltak engedélyezni iskolát. Velük az iskolalapítás mai lehetőségeit, nehézségeit járjuk körül.

Meghívottak:
Jónási Krisztián (Da Vinci Tehetséggondozó Általános Iskola)
Zlatarov László (Brit-Magyar Kéttannyelvű Általános Iskola)
Molnár Attila (Budapest School)
Berecz Zoltán (Fürkész Innovatív Általános Iskola)
Kecskés Renáta (Sportolók Alternatív Sikereiért Bessenyei György Gimnázium)
Gády-Kayser Lilla és Vikukelné Zsuzsanna (Tópark Alternatív Iskola)


Harmadik online szekció: 
Új utak a pedagógusképzésben

Palkóné dr. Tabi Katalin (AVKF főiskolai docens) vezetésével az Új utak a pedagógusképzésben című szekcióban a felsőoktatás és a tanárképzés területéről ismerkedhetünk meg új alternatív módszerekkel.

Ebben a szekcióban a tanárképzés felől közelítjük meg az alternatív pedagógia kérdését. A felsőoktatás és a tanárképzés területéről érkező kollégákkal arra keressük a választ, milyen tanításmódszertan segítheti a leendő pedagógusokat abban, hogy rugalmasan tudjanak válaszolni a társadalmi változások kihívásaira.

Meghívottak:
Kulcsár Gábor (Waldorf Pedagógiai Intézet)
Ollé János (PE)
Dr. Racskó Réka PhD (EKE)
Trentinné dr. Benkő Éva (ELTE TÓK)
Bényei Judit PhD (MOME)
Dr. Czike Bernadett (AVKF, Alt. Ped. pszf. képzés alapító)

 

Youtube lejátszási listán a konferenciához kapcsolódó további videók is megtekinthetők idősorrendben az Alternatív Pedagógiák Módszertani Központ csatornáján.

A konferencia kötete ITT érhető el.

 
Rövid ízelítők az október 10-ei Változás, megújulás c. alternatív online konferencia programjából:

Széchenyi