Alternatív Pedagógiák Módszertani Központ

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Budapesti Campus
1201 Budapest, Török Flóris u. 227-229. 304. szoba
Tel: +36 1 / 920 2689 / 800 mellék
E-mail: alternativ@avkf.hu

Alternatív pedagógiáknak nevezzük azokat a reformpedagógiai áramlatokat és iskolákat, amelyek az iskolai környezetet és az iskolai kapcsolatokat, valamint a tanulásszervezést a gyerekek, diákok szükségletei alapján hozzák létre és rugalmasan alkalmazkodnak azokhoz. Jellemző rájuk a pedagógus szerepének megváltozása, az egyéni különbségek figyelembevétele és az árnyalt értékelés.

Az alapító oktató, főiskolai tanár, dr. Czike Bernadett az elmúlt évtizedekben Alternatív Pedagógia Műhelyt működtetett, amelyben folyamatosan együtt dolgozott a magyarországi alternatív iskolák alapítóival, pedagógusaival. A Szabad Iskolákért Alapítvány alapítójaként szakmai hálózatot épített ki, és tart fenn a mai napig. E munka eredményeként számtalan tapasztalatra tett szert, a Módszertani Központ célja részben e tapasztalatok átadásának és további szakmai fejlesztéseknek ad kereteket. A Központ nyitott, hálózatszerű szakmai szervezet, ami szorosan együttműködik a hazai alternatív iskolákkal és műhelyekkel. További kapcsolatokat kíván létrehozni a folyamatosan létrejövő iskolákkal és műhelyekkel is.

Az együttműködés keretében a Módszertani Központ továbbképzéseket alapít, konferenciákat, műhelyeket tart az AVKF oktatói és diákjai számára az alternatív pedagógiák szakterülethez kapcsolódóan. Kétféle – az AVKF-en jelenleg elérhető – két éves szakvizsgára felkészítő szakirányú képzést alapított: az Alternatív pedagógiák és a Szociális kompetenciák fejlesztése területen. A képzések oktatói a szakterület és az alternatív gyakorlat autentikus képviselői, a gyakorlóhelyek Magyarország legismertebb alternatív iskolái. A Központ szabadon választható kurzust hirdet az AVKF nappalis és levelezős diákjai számára alternatív pedagógiák témakörben. Távolabbi célja az alternatív pedagógiák releváns és jól alkalmazható módszereinek és szemléletének beépítése a nappali pedagógusképzésbe és a hagyományos iskolák mindennapjaiba.
Az Alternatív Pedagógiák Módszertani Központ fontos célja az AVKF oktatói számára olyan belső képzéseket és szakmai műhelyeket szervezni, amelyek fókuszában a 21. századi felsőoktatással kapcsolatos problémák és lehetőségek megosztása, közös megbeszélése áll. 2019. augusztusában két napos kooperatív tréninget tartott az AVKF oktatói számára.

A Központ szeretné munkájával az AVKF oktatóit és diákjait segíteni, továbbá a pedagógusok (óvodapedagógusok, tanárok) megszólításával, a szakmai munkába és képzésekbe történő bevonásával a „hagyományos” iskolák és az alternatív műhelyek közötti szakmai tapasztalatok cseréjét lehetővé tenni. A Központ munkatársa Tallér Júlia, aki a Montessori pedagógia elkötelezett szakértője, gyakorló tanító és felnőttképzési tréner.

Az Alternatív Pedagógiák Módszertani Központ beszámolója (PDF)

 

Kiállításunk megtekinthető a Főiskola Budapesti Campusán:

 


Széchenyi