SZOCIÁLPEDAGÓGIA MA (MESTER) KÉPZÉS 2019 ŐSZÉTŐL!

 In Hírek

A munkaerő piaci felmérések szerint és a szociális rendszerből érkezett visszajelzések alapján a szociálpedagógia iránt egyre nagyobb kereslet mutatkozik. Főiskolánk ezért váci helyszínnel 2019 őszétől MA szinten is elindítja a négy féléves mesteri képzést.

Formája:

Levelező és nappali.

A levelező képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akiknek a napi munkájuk mellett tanulnak és kontakt órákat önálló tanulással tudják kiegészíteni.

A nappali képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik idejük nagy részét tanulmányaikra tudják fordítani és a képzés során jelentős oktatói segítséget várnak a tananyag elsajátításában és a szakmai készségek megszerzésében, esetleg tudományos-kutatói ambíciók is vannak. Emellett a nappali képzés elmélyültebb lelki felkészülést, nyugodtabb életritmust jelent, rendszeres részvételi lehetőséget a főiskolai életben.

Finanszírozás: maximálisan 40-40 fő állami és 10-10 fő önköltséges hely áll rendelkezezésre.

Kiknek ajánljuk:

Mindazoknak a segítő szakembereknek (vagy más területről érkezőknek), akik rendelkeznek BA diplomával és egy kifejezetten gyakorlatorientált képzésben szeretnének részt venni, amely a képzés során felkészít a szakdolgozat megírására is.

Az AVKF által kínált szociálpedagógia mester szak a hasonló képzésekhez képest két kiemelt területen kíván többletet nyújtani:

  • Pedagógiai munka. Az AVKF tanítóképzés hagyományaira támaszkodva a hallgatók konkrét oktatás módszertani ismereteket kapnak, hogy segítőként bekapcsolódhassanak a hátrányos helyzetű gyerekek oktatásába, korrepetálásába, felzárkóztatásába (pedagógiai ismeretkör).
  • Csoportmunka: A négy éves képzést a szociális területen végzendő kutatás-módszertani modul kíséri végig, amely során a hallgatók egymással kooperálva dolgoznak. A közösen végzett kutatási munka révén a hallgatók nemcsak az együttműködés formáit gyakorolhatják be, de alapvető tapasztalatokat szerezhetnek a mesteri diplomamunka tervezéséhez és megírásához.

Milyen tárgyakból áll a képzés:

A tárgyak alapvetően a BA képzésben megismert ismeretkörök szerint rendeződnek, úgymint a szociálpedagógia elmélete és gyakorlata, szociológia, pszichológia, etika, Pedagógia, kutatásmódszertan, szervezés és vezetéselmélet valamint szociálpolitika.  A tantárgyak építenek a korábban már megszerzett tudásra, de természetesen az oktatók a kurzusok elején összefoglalják a BA szintről hozott ismereteket is.

Milyen diplomával lehet jelentkezni – felvételi követelmények:

A szociálpedagógia BA és szociális munka BA diplomával rendelkezők (vagy a régi képzési szinteken ezek főiskolai megfelelője) minden további nélkül jelentkezhetnek. De lehet más diplomával is jelentkezni, ha az alapképzés során legalább 25 kreditet szeretek az alábbi ismeretkörökhöz tartozó ismeretkörökhöz tartozó kurzusokból: pedagógia vagy/és a pszichológia vagy/és a szociológia vagy/és egyéb társadalomtudomány.  Így többek között a tanítói vagy óvodapedagógiai alapképzettséggel rendelkezők is jelentkezhetnek, de bármilyen tanári, társadalomtudományi diplomával rendelkezők is.

A felvételi beszélgetés során nem a felvételiző lexikális tudását szeretnénk lemérni, hanem a motiváltságot, a szakmai elhivatottságot és a továbbképzés iránti nyitottságot.

Bővebb tájékoztatás:

Mesterképzéseink menüpont alatt (képzések – aktuális mesterképzéseink), valamint a felvi.hu hamarosan megjelenő tájékoztatójában.

 

Vagy közvetlenül:

Tartalmi kérdésekben: Tamáska Máté szakfelelős: tamaska.mate@avkf.hu

Felvételi ügyekben: Pósáné Barankó Mária posane.maria@avkf.hu

Recent Posts
Széchenyi