Szakmódszertant oktatók

hagyományismeret

informatika

természetismeret

matematika

testnevelés

technika, életvitel, háztartástan

vizuális nevelés

angol nyelv

ének-zene

vizuális nevelés

Széchenyi