Oktatók

Dr. Baksa Brigitta

főiskolai tanár

Végzettség és szakképzettség

 • általános iskolai tanító, Esztergomi Tanítóképző Főiskola, 1984.
 • okleveles etnográfus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1990.
 • szakvizsgázott pedagógus hagyományismeret területen, Apor Vilmos Katolikus Főiskola, 2012.

Tudományos fokozat, tudományág, doktori iskola, a megszerzés éve

 • doktori (PhD) fokozat, történelemtudományok, európai etnológia szakterület, ELTE Doktori Iskola, 2010.
 • MTA köztestületi tag

Oktatói tevékenység / oktatott kurzusok

 • Átmeneti rítusok, népköltészet, népzene
 • Egyetemes néprajz – etnológia
 • Folklór szigorlat
 • Anyagi kultúra 1. (Általános földműves kultúra, településkultúra)
 • Anyagi kultúra 2. (Kézművesség, díszítőművészet, népviselet)
 • Anyagi kultúra szigorlat
 • Hagyományos életmód
 • Hagyományismeret módszertan
 • Élménypedagógia a szociálpedagógiai munkában
 • A szabadidő-szervezés módszertana
 • Kutatásmódszertan
 • Hon- és népismeret

Kutatási terület

 • néprajzi ismeretek a közoktatásban
 • a hon- és népismeret tantárgy a Nemzeti alaptantervben 

Publikációk

Magyar Tudományos Művek Tára

Elérhetőségek

E-mail: baksa.brigitta@avkf.hu

Tel.: +36-27 / 511-150 / 711-es mellék

Cím: 2600 Vác, Szent Miklós tér 14. (Szent Miklós téri épület)

Szoba: M014

Fogadóóra

A tanszék oktatóinak fogadóórái

Széchenyi