Oktatók

Dr. Baksa Brigitta

főiskolai tanár

Végzettség és szakképzettség

  • ált. isk. tanító, Esztergomi Tanítóképző Főiskola 1984.
  • okl. etnográfus, ELTE, 1990.
  • szakvizsgázott pedagógus hagyományismeret területen, AVKF 2012.

Tudományos fokozat, tudományág, doktori iskola, a megszerzés éve

  • PhD Történelemtudományok – európai etnológia szakterület, ELTE Doktori Iskola, 2010
  • MTA köztestületi tag

Oktatói tevékenység / oktatott kurzusok

  • Alapképzésben: Hon- és népismeret, Játék és néphagyomány, Szabadidő-szervezés módszertana, Szocializációs folyamatok a családban, Élménypedagógia a szociálpedagógiai munkában, Szülőföldünk értékei – az értékfeltárás módszerei, Kalendáriumi szokások
  • Szakirányú továbbképzésben: Anyagi kultúra, Kutatásmódszertan, Egyetemes néprajz, Hagyományismeret módszertan

Publikációk

Magyar Tudományos Művek Tára

Elérhetőségek

E-mail: baksa.brigitta@avkf.hu

Tel.: +36-27 / 511-150 / 711-es mellék

Cím: 2600 Vác, Szent Miklós tér 14. (Szent Miklós téri épület)

Szoba: M014

Fogadóóra

A tanszék oktatóinak fogadóórái

Széscheyi