Oktatók

Dr. Both Mária Gabriella

főiskolai tanár

Végzettség és szakképzettség

 • okleveles biológia-földrajz szakos középiskolai tanár, ELTE, 1989.
 • mentálhigiénés szakember, SOTE Mentálhigiéné Intézet, 2016.

Tudományos fokozat, tudományág, doktori iskola, a megszerzés éve

 • doktori (PhD) fokozat, Miskolci Egyetem Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola, 2009.

Oktatói tevékenység / oktatott kurzusok

 • Egészségtudományi alapismeretek
 • Természetismeret és környezetvédelem 1.
 • Environmental Education and Methodology
 • Természetismeret tantárgy-pedagógiája 1.
 • Egészségnevelés
 • Biológia 1. (Növénytani ismeretek és gyakorlatok)
 • Biológia 2. (Állattani ismeretek és gyakorlatok)
 • Biológia 4. (Ökológia)
 • Természetismeret szigorlat

Kutatási terület

 • a természettudományos gondolkodás megalapozása

Publikációk

Magyar Tudományos Művek Tára

Elérhetőségek

E-mail: both.maria@avkf.hu

Tel.: +36-27 / 511-150 / 721-es mellék

Cím: 2600 Vác, Szent Miklós tér 14. (Szent Miklós téri épület)

Szoba: M014

Fogadóóra

A tanszék oktatóinak fogadóórái

Széchenyi