Oktatók

Dr. Both Mária Gabriella

főiskolai tanár

Végzettség és szakképzettség

  • Okleveles biológia-földrajz szakos középiskolai tanár, ELTE, 1989
  • Mentálhigiéné Intézet, mentálhigiénés szakember, SOTE, 2016

Tudományos fokozat, tudományág, doktori iskola, a megszerzés éve

  • PhD minősítés, Miskolci Egyetem Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola, 2009

Oktatói tevékenység / oktatott kurzusok

  • természettudományos tantárgyak érettségi vizsgamodelljének és a komplex természettudomány kerettantervének kidolgozása
  • természettudományos kompetenciamérés alapelveinek fejlesztése
  • tankönyv, munkafüzet, tanári segédlet készítése
  • természetismeret, környezetinevelés, egészségtudományi alapismeretek, tantárgypedagógia kurzusok oktatása
  • tudomány- és kultúrtörténeti kutatóműhely szervezése

Publikációk

Magyar Tudományos Művek Tára

Elérhetőségek

E-mail: both.maria@avkf.hu

Tel.: +36-27 / 511-150 / 721-es mellék

Cím: 2600 Vác, Szent Miklós tér 14. (Szent Miklós téri épület)

Szoba: M014

Fogadóóra

A tanszék oktatóinak fogadóórái

Széscheyi