Rektori körlevél

 In Hírek

Frissítve: 2021.03.06. 17:50

7./2021. Rektori utasítás rendkívüli intézkedésről

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Szervezeti és működési szabályzatának 27. § (2) d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi utasítást adom ki:

Tekintettel az országos vírushelyzet alakulására és az abból fakadó veszélyek átmeneti súlyosbodására, a Főiskola szervezeti egységeinek és tanszékeinek vezetői a munkavállalók számára 2021. március 8-tól visszavonásig a minimálisan szükséges és elégséges személyes jelenlét elrendelésével kell, hogy a munkavégzést megszervezzék.

Vác, 2021. március 4.

Dr. Gloviczki Zoltán, rektor


Tisztelt Főiskolai Polgárság!

Kedves Kollégák! Kedves Hallgatók!

A koronavírus világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX tv., valamint A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020 (XI.10.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően Főiskolánk 2020. november 11-étől kezdődően a teljes körű távoktatásra áll át, kollégiumát bezárja, ugyanakkor mindent elkövet, hogy munkatársait és hallgatóit segítse a rendkívüli veszélyhelyzet adta megváltozott életfeltételek között.

Mind intézményi, mind egyéni szinten továbbra is követjük a vonatkozó jogszabályokat, illetve a Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia és a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásait.

Egyes sajátos kérdésekben a következő iránymutatás adható.

  • Az on-line oktatás feltételei adottak és ismertek.
  • Az épületeinket természetesen nem zárjuk, a belépés formálisan nem tiltott, de az személyes oktatómunka és a helyi tanulás nem megengedhető. Távoktatáshoz a Főiskola műszaki apparátusa egyeztetés alapján használható.
  • Hallgatóink számára a Tanulmányi Osztályon lehetséges a személyes ügyintézés is, ehhez azonban előzetes telefonos vagy on-line bejelentkezés szükséges.
  • A könyvtár hétköznapokon, a jelenleg is érvényben levő egészségügyi szabályok betartása mellett fogad látogatókat.
  • A Főiskola egyes szervezeti egységeiben dolgozók munkabeosztásáról és a munkavégzés módjáról az adott szervezeti egység vezetője dönt. Kérjük, hogy bármilyen, a megszokottól és az általános szabályozástól eltérő intézkedésről a vezetők írásban tájékoztassák a Rektori Hivatalt.
  • A folyamatban lévő gyakorlatok a gyakorlatnak helyt adó köznevelési intézményekre vonatkozó szabályok hatálya alá esnek, ezek tehát az eddigi formában folyhatnak tovább.

 

Vác, 2020. november 10.

Dr. Gloviczki Zoltán, rektor

s.k.

 

Recent Posts
Széchenyi