Magyarország története a kora újkortól a legújabb korig címmel került megrendezésre PhD hallgatók és doktorjelöltek országos konferenciája

 In Konferencia-beszamoló

A hódmezővásárhelyi Emlékpontban negyedik alkalommal került megrendezésre
Magyarország története a kora újkortól a legújabb korig címmel a PhD
hallgatók és doktorjelöltek országos konferenciája. A konferencián az Apor
Vilmos Katolikus Főiskolát Dudás Róbert Gyula II. éves
katekéta-lelkipásztori munkatárs szakos hallgató képviselte, aki a “Magyar
katolikus papok Amerikában – az amerikai magyar katolikus pasztoráció
kezdetei (1880-1920)” címmel adott ízelítőt kutatásaiból.

A konferenciát a hódmezővásárhelyi Emlékpont, a Doktoranduszok Országos
Szövetségének Történelem- és Politikatudományi Osztálya, a Magyar Nemzeti
Levéltár Csongrád Megyei Levéltára és a Szegedi Tudományegyetem Juhász
Gyula Pedagógusképző, valamint Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara
szervezte, s azon 16 előadás hangzott el.  Az idei tanácskozás a magyar
történelem ötszáz évét ölelte fel a tizenhetedik századtól a huszadik
század közepéig, s a történelem mellett a földrajztudomány és a
neveléstörténet területei is szóba kerültek.

A konferencia előadásainak írott változatát a jövő évi ötödik találkozásra
időzítve a hódmezővásárhelyi Emlékpont kötetben adja ki.

Recommended Posts
Széchenyi