Aporpédia
Itt található a főiskola egyedi segédlete, melyben leírások vannak a beiratkozástól a tárgyfelvételen át egészen a záróvizsgáig.

Hirdetmények
Itt találhatók a Tanulmányi Rektorhelyettes által kiadott hirdetmények, amik többnyire az aktuális félév rendjéről és az önköltség befizetéséről szólnak.

Órarend
Itt található az aktuális félév órarendje, ami a Neptunba is bekerül.

Tájékoztatók
Itt olyan tájékoztatók találhatók, amik az aktuális félévről, a vizsgaidőszakról és a tanulmányokkal kapcsolatos ügyekről szólnak.

Szakmai gyakorlatok
Itt a szakmai gyakorlatok leírása található, valamint a hozzájuk tartozó dokumentációk és hallgatói beosztások.

Szabályzatok
Itt lehet megtekinteni a főiskola szabályzatait, köztük a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatot.

Kérvények
Itt lehet letölteni a különböző kérvényeket, amennyiben szükségünk lenne rájuk, illetve a szakdolgozathoz és a záróvizsgához szükséges dokumentumokat is.

Mintatantervek
Itt találhatóak a graduális képzésben jogviszonyt létesítő hallgatók mintatantervei, hagyományos és hallgatóbarát változatban.

Hallgatói pénzügyek
Itt találhatóak a hallgatói pénzügyekkel kapcsolatos dolgok, úgy mint az aktuális félévre beiratkozók tandíja, a különböző díjak táblázata, illetve tételek kiírásával kapcsolatos információk.

Ösztöndíjak
Itt a különböző ösztöndíjak felől lehet tájékozódni, valamint a hozzájuk tartozó formanyomtatványokat letölteni.

Átsorolás
Itt az állami ösztöndíjra vagy ösztöndíjról való átsorolást és annak menetét lehet megtekinteni.

HÖK
Itt lehet elérni a Hallgatói Önkormányzat tagjait.

Záróvizsga
Itt az aktuális záróvizsga időszakról lehet találni információkat, úgy mint az aktuális tételsort, a záróvizsga beosztást, illetve a szakdolgozat leadásával kapcsolatos tájékoztatókat.

Tantermek elhelyezkedése
Itt egy térképet lehet megtekinteni, amin a főiskola termei találhatóak.

Beiratkozóknak
Itt az újonnan beiratkozó hallgatók dokumentumai és hozzájuk tartozó tájékoztatók láthatóak.

 

 

Széchenyi