Költségtérítési és önköltségi díjak a 2020/21. tanévben (Ft/Félév)*

*Az Önköltség összegét a felvétel féléve határozza meg, melyet félévente kell kifizetni a Neptun gyűjtőszámlára utalva

Felvétel féléve 2020/21
ősz
2019/20
ősz
2018/19
ősz
2017/18
ősz
2016/17
ősz
2015/16
ősz
2014/15
ősz
2013/14
ősz
2012/13
ősz
2011/12 tanév
és korábban
Óvodapedagógus BA 160 000,- Ft 160 000,- Ft 150 000,- Ft 150 000,- Ft 150 000,- Ft 150 000,- Ft 150 000,- Ft 130 000,- Ft 120 000,- Ft 120 000,- Ft
Óvodapedagógus (angol nyelven) BA 180 000,- Ft 180 000,- Ft 180 000,- Ft
Tanító BA 160 000,- Ft 160 000,- Ft 150 000,- Ft 150 000,- Ft 150 000,- Ft 150 000,- Ft 150 000,- Ft 130 000,- Ft 120 000,- Ft 120 000,- Ft
Szociálpedagógia BA 160 000,- Ft 160 000,- Ft 160 000,- Ft 160 000,- Ft 160 000,- Ft 160 000,- Ft 160 000,- Ft 160 000,- Ft 150 000,- Ft 130 000,- Ft
Szociálpedagógia MA 300 000,- Ft 300 000,- Ft
Kántor BA 120 000,- Ft 120 000,- Ft 130 000,- Ft 130 000,- Ft 130 000,- Ft 130 000,- Ft 130 000,- Ft 130 000,- Ft 120 000,- Ft 120 000,- Ft
Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA 160 000,- Ft 160 000,- Ft 150 000,- Ft 150 000,- Ft 150 000,- Ft
Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA 120 000,- Ft 120 000,- Ft 120 000,- Ft 120 000,- Ft
Neveléstudomány MA 225 000,- Ft 225 000,- Ft 225 000,- Ft 195 000,- Ft 195 000,- Ft
Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő MA 225 000,- Ft 225 000,- Ft
Felsőoktatási szakképzés 130 000,- Ft 130 000,- Ft 130 000,- Ft 130 000,- Ft 130 000,- Ft 130 000,- Ft 130 000,- Ft 120 000,- Ft 120 000,- Ft 120 000,- Ft
Szakirányú továbbképzések / Tanítók kiegészítő műveltségi területe 120 000,- Ft 120 000,- Ft 120 000,- Ft 120 000,- Ft 120 000,- Ft 120 000,- Ft 110 000,- Ft 110 000,- Ft 110 000,- Ft 110 000,- Ft

A hallgatók által fizetendő különeljárási díjak

A Rektori Tanács a különeljárási díjak jelenleg érvényes rendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Elveszett leckekönyv hitelesített törzskönyvi pótlása 6 000.- Ft
Engedélyezett tárgytörlés, (/tárgy) 2 000.- Ft
Felvételi intézményi eljárási díj 5 000.- Ft
Hitelesített tantárgyi tematikák kiállítása, (/tematika) 1 200.- Ft
Igazolás másodlat kiállítása 3 000.- Ft
Jogorvoslati bizottsági kérelem
(önköltséges képzésben résztvevő hallgatók számára)
3 500.- Ft
Jogorvoslati bizottsági kérelem szociális ösztöndíj ügyben —–
Kérelem munkatapasztalat elismerésére, tárgyanként
(önköltséges képzésben résztvevő hallgatók számára)
1 000.- Ft
Késedelmes bejelentkezés/regisztráció 4 500.- Ft
Késedelmi díj- határidőn túli leadás esetén
(hospitálási napló, fogadó nyilatkozat, igazoló lapok)
3 000.- Ft
Könyvtári késedelmes leadás díja, (/nap/könyv) 100.- Ft
Kredit elismerési kérelem saját újra felvett hallgató esetében
(tanulmányi okból törölt és ugyanarra a szakra felvételt nyert hallgató)
a TVSz szerint elismerhető összes tárgyra
20 000.- Ft
Kredit elismerési kérelem, (/tárgy) 1 000.- Ft
Kreditek díja honosítós (részismereti képzésben részt vevő) hallgatók esetében 4 000.- Ft
Kreditek díja az összes előírt kredit tíz százaléka felett felvett kreditek esetén 3 000.- Ft
Leckekönyv vagy oklevél hiteles másolat kiállítása, (/alkalom) 3 000.- Ft
Leckekönyv vagy oklevélmelléklet másodlat kiállítása 10 000.- Ft
Nem nevesített irat hitelesített másolata (3 oldalig) 1 000.- Ft
Nem nevesített irat hitelesített másolata (3 oldal felett) 2 000.- Ft
Oklevél másodlat kiállítása 6 000.- Ft
Rektori méltányossági kérelem
(önköltséges képzésben résztvevő hallgatók számára)
8 000.- Ft
Sikeres vizsga ismétlése 1 000.- Ft
Sikeres vizsga ismétlése szigorlat esetén 3 000.- Ft
Szakdolgozat cím- és/vagy konzulens váltása önhibából 3 000.- Ft
Szakdolgozat engedélyezett késedelmes leadásának díja (egységesen) 8 000.- Ft
Taláros ünneplő öltözet díja oklevél átadó ünnepélyen 3 000.- Ft
(+ 3 000.- Ft kaució)
Tanulmányi bizottsági kérelem
(önköltséges képzésben résztvevő hallgatók számára)
hallgatói jogviszony törlése saját kérésre térítésmentesen
3 000.- Ft
Tárgy felvétele határidő után, (/tárgy) 2 500.- Ft
Új oklevél kiállítása
(amennyiben a hallgató által megadott adatok igazolhatóan hibásak)
6 000.- Ft
Vendéghallgatóként felvett kredit díja, (/kredit) 3 000.- Ft
Vizsgadíj a harmadik jelentkezésnél 3 000.- Ft
Záróvizsga díja (jogviszonyon kívül) 20 000.- Ft
Záróvizsga ismétlési díja 10 000.- Ft

 

A kérvények benyújtása egységes formanyomtatványon történhet, az abban meghatározott mellékletek egyidejű csatolásával.
A kérvények benyújtásához szükséges formanyomtatványok itt tölthetők le.
A különeljárási díjak befizetése a főiskola pénztárában készpénzben, illetve a főiskola CIB Banknál vezetett bankszámlájára átutalás formájában, vagy közvetlenül bármely CIB bankfiók pénztárában történhet.
A befizetések/átutalások lebonyolításakor a megjegyzés (közlemény) rovatban fel kell tüntetni a hallgató nevét, Neptun kódját és a befizetés jogcímét.
A kérvényhez csatolandó a befizetés igazolásának bizonylata.

Befizetésekhez kapcsolódó tájékoztatók, nyomtatványok

Kérjük, hogy a dokumentumokat (számlakérő nyilatkozat, fizetési kötelezettséget vállaló nyilatkozat) együtt adják le!

A nyilatkozatot kitöltve vissza kell juttatni a Gazdasági Osztályra
levélben: 2601 Vác, Pf. 237