Atipikus Fejlődés Módszertani Központ

Szakmai műhelyek 3.
2021/2022. tanév

IDŐPONT

2021. október 12.
15.00-17.00

TÉMA

1. szakmai műhely:
A junior 3D program

HELYSZÍN

Miklós épület
Boldog Sára terme, valamint online felület

MŰHELYVEZETŐ

dr. Gyarmathy Éva

TARTALOM

A tanulási zavarok (diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia) megelőzhetők a tanulási környezet megváltoztatásával, és nem kell, hogy súlyos teljesítményzavarokká váljanak. Hatékony iskolai szervezési és tanítási/tanulási módszerekkel a gyakran a tanulási zavarokkal együtt megjelenő figyelem, hiperaktivitás és autizmus zavar spektrumok osztálytermi kezelése is könnyebb lesz. A 3D program ennek érdekében született. A felsős és középiskolai korosztály számára kidolgozott modulokat most a fiatalabb korosztályra is adaptáljuk. A műhely során bemutatjuk, hogyan lehet fokozatosan bevezetni az osztálytermi gyakorlatba a kudarcok csökkentésére alkalmas eljárásokat.

IDŐPONT

2022. február 4.
18.00

TÉMA

2. szakmai műhely: 
Matek az iskolában

HELYSZÍN

Online felület

MŰHELYVEZETŐ

dr. Gyarmathy Éva

TARTALOM

A magyar gyerekek a nemzetközi matematika versenyeken jól szerepelnek, de a nemzetközi felméréseken rendre gyenge a matematika eredményük. Milyen a hazai matematikaoktatás? 
Az iskolai matematikaoktatás már az óvodában megalapozható. 
Módszertani lehetőségek. 

IDŐPONT

2022. március 29.
15.00-17.00

TÉMA

3. szakmai műhely: 
MTA-AVKF Tanulási környezet kutatás szakmai fejlesztései 1.

HELYSZÍN

Miklós épület
Boldog Sára terme, valamint online felület

MŰHELYVEZETŐ

dr. Gyarmathy Éva

TARTALOM

A kutatás során az atipikus idegrendszeri fejlődés illetve szociokulturális hátrány okozta iskolai kudarcok megelőzését, a korai prevenciót szolgáló tanulási környezet kidolgozására és annak hatékonyságvizsgálatára kerül sor. A tanulási környezet átalakítását célzó módszertani megoldások háromféle térben valósulnak meg: pedagógiai-pszichológiai, digitális-informatikai, téri-építészeti.

IDŐPONT

2022. május 10.
15.00-17.00

TÉMA

4. szakmai műhely: 
MTA-AVKF tanulási környezet kutatás szakmai fejlesztései 2.

HELYSZÍN

Miklós épület
Boldog Sára terme, valamint online felület

MŰHELYVEZETŐ

dr. Gyarmathy Éva

TARTALOM

A tanulási környezet megváltoztatását célzó modulok bemutatása.
A műhely résztvevői értékelik a módszereket, valamint a tanítással, iskolával kapcsolatos véleményüket, attitűdjüket is kérjük.

Szakmai műhelyek 2.
2020/2021. tanév

IDŐPONT

2020. október 20.
15.00-17.00

TÉMA

1. szakmai műhely:
A Tanulókártya projekt bemutatása 1.

HELYSZÍN

Miklós épület
Boldog Sára terem
vagy online

MŰHELYVEZETŐ

dr. Gyarmathy Éva

TARTALOM

Az Atipikus Központ kezdeményezésére, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és az Eszterházy Egyetem közös koordinációjában elindult egy különleges módszertani fejlesztés a hátrányos helyzetű régiókban élő gyermekek tanulását segítendő. A tanulókártyák célja, hogy megkönnyítsék a tananyag elsajátítását, akár iskolai, akár otthoni tanulás során, valamint a tanulásban való lemaradást csökkentsék, megszüntessék. Mindezeken túl kimondható, hogy a tanulókártyák használata nemcsak a hátrányos helyzetű tanulók, nemcsak az atipikus fejlődésű tanulók, de minden tanuló számára fejlesztő.

További információk

IDŐPONT

2020. november 17.
15.00-17.00

TÉMA

2. szakmai műhely:
A Tanulókártya projekt bemutatása 2.

HELYSZÍN

Miklós épület
Boldog Sára terem
vagy online

MŰHELYVEZETŐ

dr. Gyarmathy Éva

TARTALOM

Az Atipikus Központ kezdeményezésére, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és az Eszterházy Egyetem közös koordinációjában elindult egy különleges módszertani fejlesztés a hátrányos helyzetű régiókban élő gyermekek tanulását segítendő. A tanulókártyák célja, hogy megkönnyítsék a tananyag elsajátítását, akár iskolai, akár otthoni tanulás során, valamint a tanulásban való lemaradást csökkentsék, megszüntessék. Mindezeken túl kimondható, hogy a tanulókártyák használata nemcsak a hátrányos helyzetű tanulók, nemcsak az atipikus fejlődésű tanulók, de minden tanuló számára fejlesztő.

További információk

IDŐPONT

2021. március 9.
15.00-17-00.

TÉMA

3. szakmai műhely:
Az átütő tehetségfejlődés problematikája

HELYSZÍN

online

MŰHELYVEZETŐ

Czenner Júlia és
dr. Gyarmathy Éva

TARTALOM

Az átütő és kiemelkedő fejlődésű kisgyerek képességfejlődésben a legfelső 1%-ba illetve 5%-ba tartozik, tudásuk valamely területen legalább két évvel megelőzi a kortársak tudását.
Jelenleg hivatalos ellátást nem kapnak ezek a tehetségfejlődésben megmutatkozó atipikus fejlődésű gyerekek, pedig speciális igényeik ellátatlansága miatt súlyos beilleszkedési és fejlődési zavarok alakulhatnak ki.

További információk

IDŐPONT

2021. április 27.
15.00-17.00

TÉMA

4. szakmai műhely:
A 3D iskolák bemutatkozása

HELYSZÍN

Miklós épület
Boldog Sára terem
vagy online

MŰHELYVEZETŐ

Az iskolák képviselői és
dr. Gyarmathy Éva

TARTALOM

A kevert tanulási zavarok (diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia) súlyos teljesítményzavarokká növekedése hatékony iskolai szervezési és tanítási/tanulási módszerekkel csökkenthető. A 3D iskolák ezen a téren tesznek jelentős lépéseket. A módszertan bemutatása és a tapasztalatok megbeszélése a műhely témája.

További információk

Szakmai műhelyek 1.
2019/2020. tanév

IDŐPONT

2019. október 15.
15.00-17.00

TÉMA

1. szakmai műhely:
A zsonglőrködés helye a fejlesztő tanításban

HELYSZÍN

Miklós épület

Boldog Sára terem

MŰHELYVEZETŐ

dr. Gyarmathy Éva

TARTALOM

Ahogy a mozgás általában, a zsonglőrködés is fontos része volt az ókori kultúráknak, amikor az emberiség fejlődése felgyorsult. A 21. századi iskolában tudatosan lehet használni a szenzomotoros rendszer fejlesztésére, a tanulás támogatására ugyanazokat a módszereket, amelyek régóta segítik a gondolkodás fejlesztését. A cél nem a zsonglőrködésben való jártasság, hanem az egyensúlyrendszeren keresztül a mozgás és az észlelés összehangolása, a kontroll funkciók fejlesztése, és így a kognitív működés megalapozása.

 

További információk

Beszámoló a műhelyről

IDŐPONT

2019. november 22.
13.00-16.30

TÉMA

2. szakmai műhely:
A német nyelvelsajátítás serkentése mozgással, zenével

HELYSZÍN

Miklós épület

Boldog Sára terem

MŰHELYVEZETŐ

dr. Gombocz Eszter

TARTALOM

A zene és a mozgás segíti az információáramlást a két agyfélteke között. A műhely keretében a nyelvtanulással szembeni gátlásokat szeretnénk oldani a résztvevőkben, áttételesen pedig a velük kapcsolatban álló gyermekekben. Célunk az érzelmi nevelés, az EMBER mint személyiség építése a zenén, a mozgáson, feszültségoldó gyakorlatokon, játékon keresztül. Szorosabban véve a német nemzetiségi szakos hallgatóknak segítünk az óvodás és kisiskolás, akár problémamentes, akár nehézségekkel küzdő gyermekek motivációjában, nyelvelsajátításában.

Beszámoló a műhelyről

IDŐPONT

2020. február 25.
14.00 – 16.00

TÉMA

3. szakmai műhely:
Akadálymentes nyelvtanulás

HELYSZÍN

Miklós épület

Boldog Sára terem

MŰHELYVEZETŐ

Imréné dr. Sarkadi Ágnes

TARTALOM

Az akadályok leküzdhetők megfelelő módszerek alkalmazásával. Lehet olyan környezetet teremteni, amely széles rétegek számára teszi lehetővé a képességeinek és érdeklődésének megfelelő szintű tanulást és teljesítményeket.

További információk

IDŐPONT

2020. április

TÉMA

4. szakmai műhely:
Akadálymentes nyelvvizsga

HELYSZÍN

Miklós épület

Boldog Sára terem

MŰHELYVEZETŐ

Czenner Júlia és
dr. Gyarmathy Éva

TARTALOM

A nyelvtudás még nem jelent automatikus sikert a nyelvvizsgán, mert a vizsga módja akadály lehet. Ennek a felemás helyzetnek a megoldása olyan vizsgaszerkezet kialakítása, ahol a tudás mérésére többféle út is rendelkezésre áll.

További információk

Széchenyi