Pszichológiai és Mozgásképzési Tanszék

TANSZÉKVEZETŐ

Dr. Gombás Judit
főiskolai tanár

TANSZÉKI SZOBA

M006
Tanszéki telefonszám:
+36-27 / 511-150 / 711-es mellék

TANSZÉKI ELŐADÓ

Jankovicsné Horváth Veronika
E-mail: jankovicsne.veronika@avkf.hu

Oktatók

Dokumentumok

Diáktanácsadó

Kedves Hallgatóink!

Mind az alap- és mesterképzéseken (nappali és levelező tagozaton), mind a továbbképzéseken tanulók figyelmét szeretnénk felhívni arra, hogy Főiskolánkon ingyenes pszichológiai tanácsadást, valamint segítő csoportot és egyéb közösségszervező formában megvalósuló lehetőségeket biztosító Diáktanácsadó működik. Előzetes időpontegyeztetés e-mailben vagy személyesen lehetséges.

  • Homokiné Hollósi M. Cecília (tartósan távol) | főiskolai tanársegéd, tanácsadó szakpszichológus | hollosi.cecilia@avkf.hu 
  • Dr. Pirisi Edina | főiskolai tanár, pszichológus | pirisi.edina@avkf.hu
  • Dr. Radványi Katalin | főiskolai tanár, tanácsadó szakpszichológus | radvanyi.katalin@avkf.hu 
  • Szabó Lilla | főiskolai tanársegéd, csoportos és közösségi tevékenységért felelős munkatárs | szabo.lilla@avkf.hu
  • Tóth József | főiskolai tanársegéd, tanácsadó szakpszichológus | toth.jozsef@avkf.hu

Atipikus Fejlődés Módszertani Központ

A Pszichológia és Mozgásképzési Tanszékkel szorosan együttműködik  az Atipikus Fejlődés Módszertani Központ, Prof. Dr. Gyarmathy Éva vezetésével. A Központ képzéseket és továbbképzéseket szervez a főiskola hallgatóinak és külső érdeklődőknek, egyben atipikus szakmai műhelyek otthona is. A központ kiemelt projektje a tanulási kudarcok megelőzését az optimális tanulási környezet kialakításával célzó kutatás. A kutatás 2021-ben az MTA Közoktatás-fejlesztés Kutatási Pályázatán elnyert támogatásból valósul meg.
 
Széchenyi