Pszichológiai és Mozgásképzési Tanszék

TANSZÉKVEZETŐ

Dr. Gombás Judit
főiskolai tanár

TANSZÉKI SZOBA

M006
Tanszéki telefonszám:
+36-27 / 511-150 / 711-es mellék

TANSZÉKI ELŐADÓ

Jankovicsné Horváth Veronika
E-mail: jankovicsne.veronika@avkf.hu

Oktatók

Dokumentumok

Diáktanácsadó

Kedves Hallgatók!

Mind a nappali tagozaton, mind a levelező tagozaton, mind a továbbképzéseken tanuló hallgatók figyelmét szeretnénk felhívni arra, hogy Főiskolánkon ingyenes pszichológiai DIÁKTANÁCSADÓ működik. Időpont, helyszín egyeztetése e-mailben vagy személyesen. Életvezetési, tanulási problémáikkal, krízishelyzetben, döntési nehézségekben forduljanak bizalommal a következő pszichológus oktatókhoz:

Atipikus Fejlődés Módszertani Központ

A Pszichológia és Mozgásképzési Tanszékkel szorosan együttműködik  az Atipikus Fejlődés Módszertani Központ, Prof. Dr. Gyarmathy Éva vezetésével. A Központ képzéseket és továbbképzéseket szervez a főiskola hallgatóinak és külső érdeklődőknek, egyben atipikus szakmai műhelyek otthona is. A központ kiemelt projektje a tanulási kudarcok megelőzését az optimális tanulási környezet kialakításával célzó kutatás. A kutatás 2021-ben az MTA Közoktatás-fejlesztés Kutatási Pályázatán elnyert támogatásból valósul meg.
 
Széchenyi