Alternatív Pedagógiák Módszertani Központ

Munkatársaink

dr. Czike Bernadett – Alternatív Pedagógiák Módszertani Központ szakmai vezető, AVKF főiskolai docens, Szabad Iskolákért Alapítvány, alapító és szakmai vezető
Pedagógus, pszichológus, főiskolai docens. Fő szakterületei: Tevékenykedtető pedagógia, alternatív pedagógiák, pedagógusszerep, szociális kompetenciafejlesztés. Fő tevékenységei a pedagógusok pszichológiai érzékenységének fejlesztése, valamint gyakorlati, mindennapi tanítást, tanulást segítő képzések alapítása és szervezése, és szakkönyvek kiadásának és használatának elősegítése és terjesztése.Cím: 1201 Budapest, Török Flóris u. 227-229. 304.szoba
Tel: +36 1 / 920 2689 / 800

E-mail: czike.bernadett@avkf.hu

Kerékgyártó Judit – magyartanár, tréner, tanácsadó

Több mint húsz éves tapasztalatomat az alternatív iskolamodellek felépítésében, folyamatos fejlesztésében és a gyerekek tanulásának szervezésében, irányításában a Rogers és a Lauder Iskolákban szereztem. Jelenleg az AKG új 1-6-os képzési szakaszának 5. évfolyamán dolgozom kísérőként.

Elkötelezett vagyok azon iskola mellett, ahol a gyerekek autonómok, kompetensnek érezhetik magukat és átélhetik a közösséghez tartozás élményét. Ahol a keretet az együttműködés szabályai adják az egyéni képességek fejlődéséhez és a tudásgyarapításhoz, felhasználva a mindennapokban a fejlődő technikai eszközöket és friss tudásokat.

Hiszem, hogy az iskola akkor lesz pozitív élmény a gyerekeknek, akkor járul hozzá az iskola pozitív személyiségjegyeik és kapcsolataik erősödéséhez, ha az azt szervező felnőttek tanulószervezetként, önmagukat folyamatosan fejlesztve dolgoznak együtt.

Fontos számomra az együttműködő tanulás, a pozitív pszichológiai kutatások eredményeinek felhasználása, a személyesség, a szenvedélyes kutatás, a saját kérdésekre való válaszkeresés, a jókedv, a nem adom fel szemlélet a tanítás/tanulásirányítás során.

Cím: 1201 Budapest, Török Flóris u. 227-229. 304.szoba
Tel: +36 1 / 920 2689 / 800

E-mail: kerekjsv@gmail.com

Tallér Júlia – Montessori pedagógus, tanító, iskolai menedzser és tantervfejlesztő tanár.

Évekig dolgozott a Montessori Oktatási Centrumban tanítóként és a Montessori módszert pedagógusok számára oktató munkatársként. Pedagógus-továbbképzések kidolgozójaként, oktatójaként, iskolaválasztási tanácsadóként is dolgozott. Jelenleg a Rogers Iskolában tanít. A Montessori pedagógia mellett, munkája során mindig azt keresi, hogyan lehet a diákok számára a világ sokszínűségét saját érdeklődésre, tapasztalatszerzésre és együttműködést igénylő tevékenységekre alapozva megmutatni.

Cím: 1201 Budapest, Török Flóris u. 227-229. 304.szoba
Tel: +36 1 / 920 2689 / 800

E-mail: taller.julia@avkf.hu

Székely Andrea – szakmódszertant oktató tanár, színházi rendező

Pedagógiát, szociálpedagógiát, bábjátékot, színészetet, rendezést, drámapedagógiát tanultam itthon, Prágában és Angliában.
A színházi, a drámapedagógiai munka és a bábművészeti alkotás átszövi életemet. Elsősorban bábos vagyok, s mivel a bábjáték komplex műfaj/művészeti ág, tehát az összes művészeti tevékenységhez kapcsolódik. Pedagógiai munkámban is ez a különböző területeket összekötő és integráló gondolkodás jelenik meg.

Cím: 2600 Vác, Szent Miklós tér 14 (Sz Miklós téri épület) M010
Tel: +36-27 / 511-150 / 730

E-mail: szekely.andrea@avkf.hu

Széscheyi