Alternatív Pedagógiák Módszertani Központ

Az Alternatív pedagógiák képzés oktatóinak bemutatkozása

Dr. Czike Bernadett – 4A Központ szakmai vezető, AVKF főiskolai tanár, Szabad Iskolákért Alapítvány, alapító és szakmai vezető
Pedagógus, pszichológus, főiskolai tanár. Fő szakterületei: Tevékenykedtető pedagógia, alternatív pedagógiák, pedagógusszerep, szociális kompetenciafejlesztés. Fő tevékenységei a pedagógusok pszichológiai érzékenységének fejlesztése, valamint gyakorlati, mindennapi tanítást, tanulást segítő képzések alapítása és szervezése, és szakkönyvek kiadásának és használatának elősegítése és terjesztése.

Cím: 1201 Budapest, Török Flóris u. 227-229. 304.szoba
Tel: +36 1 / 920 2689 / 800
E-mail: czike.bernadett@avkf.hu

Bakonyi Katalin – Pesthidegkúti Waldorf Iskola, alapító

Az első magyar Waldorf-iskola osztálytanítója, majd könyvtárosa. Tanított a solymári Waldorf-tanárképző Intézetben, és más továbbképzéseken, évekig dolgozott iskolaválasztási, iskolaváltoztatási tanácsadóként. Tagja az Alapítványi és Magániskolák Egyesületének, az Alternatív Tagozat munkájában vesz részt.

Dobos Orsolya  tanító, pedagógiatanár, tanügyigazgatási szakértő

Alternatív iskolai pályafutását a Rogers Iskolában kezdte tanítóként, később néhány évig az iskola igazgatója volt. Jelenleg az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájában ösztöndíjas, kutatási területe az alternatív iskolák. Emellett az Alapítványi és Magániskolák Egyesülete alternatív tagozatának vezetője, ahol a nagy múltú alternatív iskoláktól kezdve a magántanulói tanulócsoportokig sok intézménnyel van kapcsolatban, tanácsadásokat tart iskola- és csoportalapítóknak illetve iskolakeresőknek egyaránt. Szakterülete az alternatív pedagógiák megvalósítása a gyakorlatban, az alternatív iskolák működtetésének sajátosságai és jogi megfeleltetésük.

Fehér Márta – Közgazdasági Politechnikum, alapító

Történelmet, demokráciára nevelést, multikultúrát, társadalomismeretet  tanít. Osztályfőnök, történelem munkacsoport-vezető és pedagógiai-módszertani mentor. Az iskolán kívül közoktatási szakértői munkákat végzett, pedagógus-továbbképzések szervezőjeként, oktatójaként különböző szakmai műhelyek tagjaként, szakkönyvek, kiadványok szerzőjeként, szerkesztőjeként is dolgozott. A Szabad Iskolákért Alapítványnak alakulása óta munkatársa, évek óta a kuratórium elnöke.

Gádor Anna – Rogers iskola, alapító

Pedagógiai szakpszichológus, személyközpontú tréner és csoportvezető. Részt vesz tanárok felkészítésében, szülői tréningeket, esetmegbeszélő csoportokat tart. Érzékeli, hogy az iskola fellazításában a 90-es nagy hullámhoz képest hol tartunk, és úgy látja, hogy mára még kevesebb kötött idő és kötött tananyagnak van itt az ideje.

Kerékgyártó Judit – magyartanár, tréner, tanácsadó

Több mint húsz éves tapasztalatomat az alternatív iskolamodellek felépítésében, folyamatos fejlesztésében és a gyerekek tanulásának szervezésében, irányításában a Rogers és a Lauder Iskolákban szereztem. Jelenleg az AKG új 1-6-os képzési szakaszának 5. évfolyamán dolgozom kísérőként.
Elkötelezett vagyok azon iskola mellett, ahol a gyerekek autonómok, kompetensnek érezhetik magukat és átélhetik a közösséghez tartozás élményét. Ahol a keretet az együttműködés szabályai adják az egyéni képességek fejlődéséhez és a tudásgyarapításhoz, felhasználva a mindennapokban a fejlődő technikai eszközöket és friss tudásokat.
Hiszem, hogy az iskola akkor lesz pozitív élmény a gyerekeknek, akkor járul hozzá az iskola pozitív személyiségjegyeik és kapcsolataik erősödéséhez, ha az azt szervező felnőttek tanulószervezetként, önmagukat folyamatosan fejlesztve dolgoznak együtt.
Fontos számomra az együttműködő tanulás, a pozitív pszichológiai kutatások eredményeinek felhasználása, a személyesség, a szenvedélyes kutatás, a saját kérdésekre való válaszkeresés, a jókedv, a nem adom fel szemlélet a tanítás/tanulásirányítás során.

Kókayné Lányi Marietta – Gyermekek Háza alapító

Tanító, pedagógia szakos előadó. A Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program tanítója, pedagógiai vezetője. Részt vállal a pedagógusképzésben, több kurzust tartott az ELTE Pedagógiai, Pszichológia Karán, valamint a Gyermekek Háza módszereire épülő pedagógus-továbbképzési program kidolgozója, trénere. Kiemelt figyelmet fordít az esélyteremtő, inkluzív iskolai működés, az egyénre szabott tanulási környezet módszertanának kérdéseire. Több könyv, kiadvány szerzője, társszerzője. (Könyv az integrációról. suliNova 2007. Történetek a Gyermekek Házából. Műszaki Kiadó 2016. Könyv a differenciálásról. Műszaki Kiadó 2017.)

Mendelovics Zsuzsa – Az AKG egyik alapítója. Matematikát tanít, patrónus, és hosszú évekig az iskola testületi titkára volt.

Boldogan vettem és veszek részt a SZIA műhely munkájában. Sokat tanultam a műhely tagjaitól. Nagyon szeretek gyerekekkel és felnőttekkel foglalkozni, érdekelnek a problémáik. Módszertani képzéseket tartottam a műhely felkérésére. A matematika tanításából azt tanultam meg, hogy a problémákat önállóan kell megoldani, a megoldáshoz vezető út megtalálásához azonban meg kell adni minden segítséget.

Szebényi Csilla – Belvárosi Tanoda, Pedagógus, szupervizor.

1996 óta tanít és végez segítő munkát a Belvárosi Tanodában kallódó, problémás serdülő fiatalokkal. Szupervíziót 2010 óta tart pedagógusoknak, segítő szakembereknek. Hisz abban, hogy az önismeret, az énerő, a saját kompetenciánkban és abban való hit, hogy hatással vagyunk saját életünkre és környezetünkre tesz minket képessé a boldogulásra, a boldogságra és ezáltal a világ jobbá tételére.

Dr. Szeszler Anna – docens, Lauder Iskola, korábbi főigazgatója

A gyakorlati és elméleti pedagógia szorosan kapcsolódik pályafutásában. Tanított iskolában, később a neveléstudomány terén a tanárképzésben. A 15 évfolyamos Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskola egyik elindítója, majd igazgatója közel negyed évszázadon át. Számos nemzetközi szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Tallér Júlia – Montessori pedagógus, tanító, iskolai menedzser és tantervfejlesztő tanár.

Évekig dolgozott a Montessori Oktatási Centrumban tanítóként és a Montessori módszert pedagógusok számára oktató munkatársként. Pedagógus-továbbképzések kidolgozójaként, oktatójaként, iskolaválasztási tanácsadóként is dolgozott. Jelenleg a Rogers Iskolában tanít. A Montessori pedagógia mellett, munkája során mindig azt keresi, hogyan lehet a diákok számára a világ sokszínűségét saját érdeklődésre, tapasztalatszerzésre és együttműködést igénylő tevékenységekre alapozva megmutatni.

Cím: 1201 Budapest, Török Flóris u. 227-229. 304.szoba
Tel: +36 1 / 920 2689 / 800
E-mail: taller.julia@avkf.hu

Zágon Bertalanné – Az oktatás sok területén, tanítóként, iskolavezetőként, felsőoktatásban oktatóként a korszerű pedagógia elméletének és gyakorlatának, valamint az esélyegyenlőség képviselőjeként dolgozott.

Szakértőként elsősorban a tanítás-tanulásszervezés módszertanával foglalkozik. Ilyen témájú pedagógus továbbképzések kidolgozója, trénerképzések vezetője. Iskolaalapító és a nemzetközi Lépésről lépésre program szakmai vezetője.

Széchenyi