Alternatív Pedagógiák Módszertani Központ

Ajánlás képzéseinkhez

Kedves Detti!

Már lassan eltelik ez a tanév az Alternatív pedagógiák szakon, és még mindig alig hiszem, hogy én is a részese vagyok. Az altped órákra járni olyan, mintha egy párhuzamos dimenzióba lépnék át, ahol az empátia, a tolerancia, a  türelem és az együttműködés a „társadalom” kohéziós ereje. Ahol nincs szorongás, stressz, agresszió, viszont alap a segíteni akarás, a megértés és együttérzés, elfogadás. Ezt a segítő attitűdöt magasfokú szakmai felkészültség,  módszertani gazdagság és az előadók színes, nyitott egyénisége teszi teljessé.

Nagy örömömre szolgált, hogy a képzés során lehetőségem nyílt betekinteni néhány évtizedes hagyománnyal bíró alternatív iskola működésébe. Meggyőző volt a tapasztalás, hogy amit az első félévben a saját bőrünkön tanultunk, az milyen jól működhet az iskolai környezetben, gyerekek között a gyakorlatban. Azzal is szembesültem, hogy nincs egyetlen üdvözítő módszer, amely varázsütésre tökéletessé teszi pedagógusi munkámat. Az alternatív iskolák mind a saját útjukat járják, azonban egy dologban megegyeznek: a pedagógusi munka segítő, támogató tevékenység, amelynek célja, hogy a gyerekekkel az iskolában a saját fejlődési ütemüknek megfelelően, az egyéni sajátosságokat, személyiségjegyeket maximálisan figyelembe véve foglalkozzanak.

Nagyon hasznos volt a hospitálások szupervíziója, amelyet Gádor Annával és Szebényi Csillával tartottál. Nagyon vártam a veletek való újra találkozást. Kedvességetek, kiegyensúlyozottságotok, toleranciát sugárzó egyéniségetek nyitott, oldott légkört teremtett most is. Őszintén beszélhettünk nemcsak a pozitív élményeinkről, de az esetenként felmerülő kétségeinkről is. Nagyon sokat segítettek az iskolákban látottak megértésében. A bennünk felgyűlt érzelmek oldására nagyon jó ötlet volt a tapasztalatok vizuális megjelenítése.

Az értékelés pedagógiai szerepe című tantárgy drámai hatással volt rám. Zágon Mari szenvedélyes előadása, Tallér Juli megfontolt, de egyértelmű helyeslése nyilvánvalóvá tette számomra, hogy nem elég a korszerű tanulásszervezési módszereket elsajátítani, használni. Nem elég újabb és újabb eszközöket bevinni az órákra. Nem elég elsajátítani a legújabb pedagógiai kutatási eredményeket, az alternatív pedagógia elméletét. Az értékelés pedagógiai szerepének alternatív értelmezése, a fejlesztő értékelés bevezetése teljes mértékű szemléletváltást kíván. Egyszerűen nem lehet másképp megcsinálni, de a régi módon már nem folytathatom. Tele vagyok kétséggel és aggodalommal, hogy 30 pályán töltött év után képes leszek-e a régi beidegződésekkel leszámolni és teljesen tiszta lappal indulni. Az alapoktól felépíteni a pedagógiához fűződő viszonyomat, teljesen új alapra helyezni pedagógiai munkámat. A mikéntet megkaptam az előadóktól, csak amiatt aggódom, hogy lesz-e erőm és kitartásom megcsinálni. Mari, Júlia és Dobrovitzky Kati fantasztikusan építette fel a tantárgyat. Az elméleti háttér bemutatása részben Mari szenvedélyes és meggyőző interaktív előadása keretében történt, részben pedig a szokásos kooperatív csoportmunkában. A továbbiakban részletesen megismerhettük a Lauder iskola értékelési rendszerét Dobrovitzky Kati jóvoltából, a Rogers iskoláét pedig Júlia segítségével. Rengeteg hasznosítható példát, ötletet mutattak nekünk, amivel elindulhatunk a fejlesztő értékelés megvalósításának útján.

Az utolsó napon Maria Montessori munkásságával és pedagógiai elveivel, valamint gyakorlati módszereivel ismerkedtünk. Júliától számlálhatatlanul sok ötletet kaptunk a gyakorlatba ültetésre, a mindennapi felhasználásra. Nagyon inspiráló volt a videó, amit a saját óráin készült képekből állított össze.

Nagyon örülök, hogy a Montessorit választottam, de ugyanakkor sajnálom, hogy a választható tantárgyakból választanunk kellett, szívem szerint valamennyit végig jártam volna, mind az előadók személye, mind a témák miatt.

Amikor jelentkeztem a főiskolára, tartottam tőle, hogy túl megterhelő lesz a munkám és a családom mellett. Ezzel szemben a főiskolai napok feltöltöttek, erőt, inspirációt adtak az iskolai munkámhoz, kiegyensúlyozottabbá tettek a magánéletemben. A beadandó dolgozatok persze plusz erőfeszítést kívántak, de minden feladat érdekes, hasznos, a további munkánkat támogató, segítő problémát járt körül, így egy pillanatig sem éreztem, hogy felesleges munkát végzek.

Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy a képzés során megismerhettem a magyar alternatív pedagógia kiemelkedő egyéniségeit. Valamennyien hitelesen képviselik az általuk tanított tantárgyat, szakmai felkészültségük minden segítséget megadott a tantárgyak elsajátításához, egész személyiségük az alternatív pedagógia alapelveit, a megértést, toleranciát sugározza.

Köszönöm, Detti, hogy elindítottad ezt a szakot!

 

Diósd, 2019. május 22.

 

    Hoffmanné Zsolnai Noémi 

Széchenyi