A kert összeköt

 In Hírek

Az Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet, Nemzeti Botanikus Kert (Vácrátót) és Főiskolánk között több mint egy évtizedes szakmai együttműködés bővítéséről született együttműködési megállapodás a múlt héten.

Vida Gábor akadémikus kezdeményezésére 2007-ben a két intézmény először szervezett közösen nemzetközi konferenciát és terepgyakorlatot hallgatóinknak és a váci, Vác környéki iskolák gyakorló pedagógusainak ’Természet és ember’ címmel.

Azóta szinte minden esztendőben közreműködnek főiskolánk tanárai, hallgatói a Nemzeti Botanikus Kert Föld napi és környezeti nevelés rendezvényeinek lebonyolításában. A kert munkatársai évek óta szakmai támogatásukkal segítik a Természetismeret, Környezeti nevelés kurzusok gyakorlati képzését.

A megújított együttműködés keretében további területeken szeretnénk közösen dolgozni, a természeti, kulturális, épített környezet és örökség megőrzésében, pedagógus továbbképzésekben, ismeretterjesztési programok, oktatási segédanyagok fejlesztésében.  Terveink között szerepel, hogy európai szakmai projektekben együtt induljon a két intézmény.  Számítunk a Nemzeti Botanikus Kert szakembereinek tanácsaira a Miklós téri épület kertjének és természettudományos bemutatóhelyének kialakításában is.

Az új megállapodás keretében 2020. július utolsó hetében az „Aporos gyerektábor” résztvevői egy napos program keretében ismerkednek Vácrátóton a Berkenye-ház kiállításával, a hazai és távoli tájak flórájával és a Biblia növényeivel.

Dr. Both Mária Gabriella

Természettudományos nevelés

kutatóműhely vezetője

Matematikai, Természettudományi

és Informatikai Tanszék

 

A képek 2020. február 22-én a közös rendezésű „Botanikai napon” a másod éves  Természetismeret műveltségterület kurzus hallgatóiról készültek Vácrátóton.

Recent Posts
Széchenyi