Tanít a Tér – a Nemzeti Botanikus Kertben jártak hallgatóink

 In Hírek

2020. február 22. szombaton Vácrátóton, a Nemzeti Botanikus Kertben egész napos növénytani-ökológiai programon vettek részt a másod éves tanító szakos hallgatók. A kert nagy tapasztalatú biológusai vezették a tanulmányi kertbejárás egyes útjait. Halász Krisztián a növényvilág nagy csoportjait mutatta be a Berkenyeházban, majd az üvegházakban a növények alkalmazkodási stratégiáira mutatott példákat sivatagi és esőerdei környezetben. Kósa Géza közel félévszázadon keresztül irányította a hely gondozását és tudományos működését, a kert évszázados parkjában ő mesélt a kertek kultúrtörténetéről a bibliai eredettől a romantika koráig. Délután Fráter Erzsébet tartott a hallgatóknak interaktív előadást népek, kultúrák és növények kapcsolatáról. Egy hallgató így összegezte élményét: „Amit elképzeltem a Kertről, csak árnyéka annak a valóságnak, amit a természet újdonságban és hatalmas térben elém tárt.”

A hallgatói élmények és feladatok feldolgozását a Természettudományi nevelés kutatóműhelyben folytatjuk.

Recent Posts
Széchenyi