A szöveg szerepe a pedagógiában – konferencia-beszámoló

 In Hírek, Konferencia-beszamoló

A november 16-án a Pedagógiai, Pszichológiai és Testnevelési Tanszék, valamint a Társadalomtudományi, Vallástudományi és Romológiai Tanszék együttműködésében megrendezett A szöveg szerepe a pedagógiában című szakmai műhelykonferencia tematikáját és inspirációját a nevelés-narratívák sokféleségének tapasztalata adta, amely tapasztalat egyúttal a könyv-alapú műveltségszerkezet hagyományának változására is fokozottabban rámutat napjainkban. A pedagógus-hivatás minden érdekeltje számára lehetőséget kívánt biztosítani a rendezvény e változás hatásainak átgondolására, ennek megfelelően a program érintette a szöveg pedagógiai létmódjának több aspektusát az olvasóvá nevelés aktualitásaitól kezdve a pedagógusok non-verbális kommunikációján át a szépirodalmi szövegek neveléstudományi megközelítésének módszertani kérdéseiig.

A klasszikus műhely-szellem kritériumának megfelelően a problémaközpontú és párbeszéd-elvű program a délelőtti négy előadást követően egy minden résztvevőt bevonó kerekasztal-beszélgetéssel zárult, amely eszmecsere a következő kérdések körül szerveződött. Hogyan változik az olvasás kultúrája, általában a szöveg-befogadás mentális feltételrendszere? Hogyan hat ez a szövegértési-szövegalkotási kompetenciára, illetve a didaktikai eljárásokra a köznevelés színterein és a felsőoktatásban? Hogyan értelmeződik napjainkban a pedagógus szerepe a tradicionális és a posztmodern társadalmi modell feszültségében, és hogyan képezi le ezeket a kihívásokat a pedagógusképzés?

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola szakmai profiljának megfelelően a konferencia a nevelés- és szövegkutatás tudományos aspektusát a pedagógiai gyakorlat mindennapi helyzeteivel kapcsolta össze, ily módon is pályaszocializációs felületet kínálva hallgatóink számára. Ugyancsak a szakmai közösségépítés szempontja valósult meg abban, hogy a Pécsi Tudományegyetem kitűnő szakemberei, dr. habil. V. Gilbert Edit és Kiss Barbara vendégelőadók előadásai és gondolat-megosztásai gazdagították a Főiskolát képviselő dr. Berzsenyi Emese, Hollósi Cecília és dr. Molnár Krisztina prezentációit és elmélkedéseit. A tudományos fórum értékelései nyomán megerősítést nyert a pedagógus-hivatás aktualitásaira dialógus-alapon reflektáló kollegiális erőtér folyamatos biztosításának elve, amelynek szolgálatát az értékőrző innováció mellett elkötelezett Főiskola a továbbiakban is magáénak vallja.

Hálásan köszönik minden résztvevő kolléga megjelenését és hozzászólását a műhelykonferencia szervezői és moderálói, dr.Csürkéné dr. Mándi Nikoletta tanszékvezető, szakfelelős főiskolai tanár és dr. Molnár Krisztina tanszékvezető, szakfelelős főiskolai docens.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widgets_ImageGrid_Widget”][/siteorigin_widget]
Recent Posts
Széchenyi