Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (ITDK) – beszámoló

 In Hírek, Konferencia-beszamoló

Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia került megrendezésre főiskolánkon

2018. november 20-án.

A konferenciát Megyeriné dr. Runyó Anna tudományos rektorhelyettes nyitotta meg, ahol beszélt a TDK céljáról, feladatáról és a benne rejlő lehetőségekről.

A Konferenciára nevező hallgatók különböző tudományterületeken mutatták be pályamunkáikat. Összesen nyolc dolgozat került bemutatásra, értékelésre.

A pályamunkákat és az előadásokat először az opponensek, majd a zsűri tagjai és a megjelent érdeklődők véleményezték, értékelték. A pályázó hallgatók elismerő szavakat, segítő kritikákat és javaslatokat egyaránt kaptak további tudományos tevékenységükhöz.

Az alábbi pályamunkák kerültek bemutatásra:

Almádi Róbert: Az APAC-módszerben rejlő lehetőségek

Dobis Anita: Az óvodapedagógusok mint digitális bevándorlók. Új infokommunikációs lehetőségek a pedagógusok világában

Dudás Róbert Gyula: Magyar katolikus papi sorsok Észak-Amerikában. Adalékok az amerikai magyar katolikus pasztorációhoz.

Havasi Zoltánné: Az Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Domonkos Nővérek névadási szokásainak vizsgálata

Katona Enikó Julia: Az érzékenyítés szerepe az örökbefogadásban

Mészárosné Herczeg Ildikó: Férfi óvodapedagógusok Magyarországon

Rétlaki András: Iskolaérettségi vizsgálatok egy szalézi óvodában

Windischné Albert Szilvia: Az inkluzív szemlélet és a társadalmi érzékenyítés szerepe az iskolai nevelésben

A zsűri döntése alapján mind a nyolc pályamunka felterjesztésre került a XXXIV. OTDK-ra, melyre 2019-ben kerül sor.

Gratulálunk pályázó hallgatóinknak, köszönjük konzulenseik eddigi munkáját!

További sok sikert és eredményes szereplést kívánunk!

Recent Posts
Széchenyi