Gyors elhelyezkedés – kevés pályaelhagyó

 In Hírek

Az Oktatási Hivatal idén ősszel tette nyilvánosan elérhetővé a friss diplomások munkahelyi elhelyezkedésének adatait. Az adatbázis a 2019/10 és 2015 között végzett (abszolutóriumot szerzett) hallgató adatát tartalmazza. Lényege, hogy az állami adatinformációs rendszereket pl. a NAV összekapcsolták a Felsőoktatási Információs Rendszerrel, így naprakész és megbízható válaszokat kaphatunk olyan kérdésekre, vajon az egyes intézményeken, szakokon végzettek, milyen gyorsan tudnak elhelyezkedni, mennyi a várható jövedelmük, helyben maradnak-e a végzés után, szakmában dolgoznak-e? Az adatok nyilvánosak, a www.diplomantul.hu oldalon mindenki a saját szakjának, érdeklődési területének megfelelően interaktív módon szemlézheti az eredményeket.

Az Oktatási Hivatal munkatársa, Hosznyák András 2019. december 11-én az AVKF Rektori Tanácsának ülésén mutatta be a főiskolára vonatkozó eredményeket. Ezek alapján négy tendencia rajzolódik ki. Az első, hogy a főiskola erős regionális beágyazottsággal rendelkezik. Pest megye, Budapest északi kerületei és a kisebb részben Nógrád nem csak a bejövő hallgatók 70-80 százalékának otthona, hanem a végzettek nagy része is helyben marad. A külföldre távozók aránya tíz százalék körüli. A második megállapítás, hogy a váci pedagógus képzéseknek erős a munkaerő piaci kapcsolata, azaz a végzettek 80-90 százaléka az oktatásban, szociális szférában dolgozik a végzés utáni években. Az adatok harmadik pozitív üzenete az rendkívül rövid elhelyezkedési idő. A végzett hallgatók átlagosan egy hónap alatt találnak maguknak diplomás, végzettségüknek megfelelő munkahelyet. Végül a negyedik megállapítás, hogy a főiskolánkon végzett pedagógusok, szociálpedagógusok bére megfelel az országos átlagnak.  Ami kevésbé jó hír, hogy a pedagógusi munka továbbra is az alacsony bérezésű diplomás munkakörök közé tartozik.  A honlapon található jövedelmi adatok 2017-esek, így a mai számok már magasabb értékeket mutatnának. Két éve a KSH közlése szerinti országos bruttó átlagbér 297.000 forint volt. A friss diplomás pedagógusi és szociális szakemberek bérei ettől némileg elmaradtak. Egy 4-5 éves friss diplomával rendelkező, nappali szakon végzett szociálpedagógus átlagosan 240.000 forintot keresett 2017-ben, a tanítók, óvodapedagógusok és a csecsemőgondozók ennél valamivel kevesebbet. A nappali szakon végzett szociálpedagógusokról készült részletes elemzést itt olvashatják.

Recent Posts
Széchenyi