Atipikus Fejlődés Módszertani Központ

Képzések

A 21. században az atipikus lesz a tipikus

Atipikus fejlődésnek nevezzük az olyan nem mindig nyilvánvaló és egzaktul azonosítható eltéréseket, amelyek gyakran együtt és különböző kombinációkban jelennek meg. A szindrómák gyakori közös megjelenésének okai az egymást átfedő fejlődési utak, amelyek az atipikus fejlődéshez vezetnek:

  • neurológiai alapú teljesítményzavarok
    • tanulási zavar, tanulási nehézség (diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia),
    • kontrollzavarok (figyelemzavar, hiperaktivitás zavar, impulzus kontrollzavar)
  • autizmus spektrum zavarok egy része

Mindezek olyan neurológiai sajátosságok, amelyek veleszületett és/vagy szerzett idegrendszeri eltérésen alapulnak, és a környezet, és így a tanítási módszerek meghatározó jelentőségűek a kialakulásukban.

Mit lehet kezdeni az atipikus fejlődésű, tanulási, figyelem, hiperaktivitás és autizmus spektrum zavar miatt problémát okozó gyerekekkel?

Hogyan változhat a tanítás fejlesztő tanulássá?

Hogyan alakíthat ki támogató tanulási környezetet intézménye falai között?

Kapcsolódó képzéseink:

Atipikus fejlődés szakirányú továbbképzés

Az 21. századra optimalizált módszertan, amely az Atipikus fejlődés szakirányú továbbképzés keretében sajátítható el, segítség lehet a fenti kérdésekben.
 

A továbbképzés célja: a különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók hatékony fejlődésének és tanulásának biztosítására való felkészítés. Cél megismertetni az atipikus fejlődés (diszlexia, diszpraxia, diszgráfia, diszkalkulia, figyelem, hiperaktivitás és autizmus spektrumzavarok, tehetség) sajátosságaival és több, az ellátásban már bizonyítottan hatékony módszerrel, és ezek alapján az adott tanulói kör számára megfelelő eljárásokat alkalmazó tanulási környezet kialakítására képessé tenni. A képzés további célja az atipikus fejlődés szakember felkészítése a mindennapi tanítási gyakorlat átalakítására oly módon, hogy az megfeleljen az atipikus fejlődési sajátosságaik miatt hátrányt szenvedő tanulóknak is.

Az Atipikus fejlődés szakirányú továbbképzés vázlatos tartalma

  • Preventív és korrektív pedagógia, pszichológia – az atipikus fejlődés és megismerése
  • Az inklúzió pedagógiája – az atipikusan fejlődő gyerekek és tanulók inkluzív ellátása
  • Iskolai neveléshez kapcsolódó szociálpszichológiai ismeretek – az atipikus fejlődés kezelésének szociálpszichológiai, szociológiai aspektusai és a közösség szerepe

A képzési idő: 2 félév

A szak szakfelelőse: Prof. Dr. Gyarmathy Éva, AVKF főiskolai tanár

Részletek

Atipikus fejlődés területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Az Atipikus fejlődés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés célja a különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók hatékony fejlődésének és tanulásának biztosítására való felkészítés. A résztvevők gyakorlatban történő megismertetése az atipikus fejlődés (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, diszpraxia, figyelemzavar, hiperaktivitás és autizmus spektrum zavarok, tehetségfejlődés) sajátosságaival és több, az ellátásban már bizonyítottan hatékony módszerrel azért, hogy képessé váljanak az adott tanulói kör számára megfelelő eljárásokat alkalmazó tanulási környezet kialakítására.
 
A képzés felépítése:
 
Kötelező ismeretkörök:
• Közigazgatási, tanügyigazgatási, vezetési ismeretek; a nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet; 
• Az intézmény és környezete; a nevelési-oktatási intézmény hatékonysága; 
• A pedagógus szerepe a nevelési-oktatási intézményben;
• Egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálás, a sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése, oktatása;
• A hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása a nevelési-oktatási intézményrendszerben;
 
Választható ismeretkörök: 
• Preventív és korrektív pedagógia, pszichológia;
• Az inklúzió pedagógiájának gyakorlata; 
• Iskolai neveléshez kapcsolódó szociálpszichológiai ismeretek
 
A képzési idő: 4 félév
Érdeklődni lehet: tovabbkepzes@avkf.hu
Az oktatás helyszíne: 2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1-5.
 
Az Atipikus fejlődés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés szakfelelőse: Prof. Dr. Gyarmathy Éva, egyetemi tanár, AVKF
 
 

Miért fontos, hogy a 3D tanulás jelen legyen az iskolai oktatásban?

Az emberi gondolkodás alapját képező három dimenzióban lehet hatékonyan tanulni, gondolkodni, ezért a 21. században a papír és képernyő alapú kétdimenziós világ mellett a mozgás és tevékenység alapú háromdimenziós világot kell és lehet kialakítani. A digitális technikák segítik a 3. dimenziónak a tanulásba történő visszavételét. A 3D-ben végzett exploráció, megismerés és a mozdulatok gyakorlása a tanulási potenciál megsokszorozódásához vezet. 
 
Mindemellett a 21. századi technikák – a 3D modellezés, a 3D nyomtatás, a robotika és a VR – a gyerekek, a diákok mindennapi életének részei, ezért nem hiányozhatnak az iskolából sem.
 
3D tanulás azt jelenti, hogy a hagyományos tanulási környezet kiegészül speciális digitális módszerekkel (3D modellezés, robotika, VR) és eszközökkel (3D nyomtató, robotok, VR eszközök), aminek köszönhetően a tanulási folyamat érdekesebb, szemléletesebb, kézzelfoghatóbb és sokkal eredményesebb lesz.
 

A 3D tanulás (alapszintű) szakirányú továbbképzési szak

A 3D tanulás szakirányú továbbképzési szakot azért fejlesztettük, hogy felkészítsük a résztvevőket a 21. századi technikák közül a 3D modellezés és a 3D nyomtatás, a robotika és a virtuális valóság (VR) magabiztos használatára. Ennek segítségével képessé válnak az adott tanulói kör számára megfelelő eljárásokat alkalmazó tanulási környezet kialakítására.
 
A képzésen részt vevő személyek elsajátítják a CAD/CAM modellezést. Magabiztos tárgyalkotásra lesznek képesek, amelyek megkönnyítik munkájukat, képzési és fejlesztési lehetőségeket nyitnak meg számukra. Gyakorlatias önállóságot tudnak vele létrehozni, ami mind az oktatásban, mind a hétköznapi életben szükséges.
 
A hallgatók képesek műszaki rajzokból 3D modelleket és kész tárgyakat létrehozni, valamint saját kreatív projekteket megvalósítani.
 

A 3D tanulás (haladó szintű) szakirányú továbbképzési szak

3D tanulás (haladó szintű) szakirányú továbbképzési szak célja a 21. századi infokommunikációs technikák közül a robotika, a VR eszközök, valamint a 3D modellezés, a 3D nyomtatás magasabb, haladó szintű használatára való felkészítés. 

A képzésben részt vevő személyek megismerik és elsajátítják a mesh/polygon alapú 3D modellezést, aminek köszönhetően egyedi és organikusabb formákat képesek létrehozni. A létrehozott modellek segítségével elsajátíthatják a film- és videójáték iparágakban is használt digitális animációkat és szimulációkat. A tanfolyam tudást ad a létrehozott 3D modellek és jelenetek importálására és felhasználására a VR rendszerben, ami a jövő egyik meghatározó része lesz.
 
Széchenyi