TÁJÉKOZTATÓ az APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA BELSŐ NYELVVIZSGA RENDSZERÉRŐL

A nemzeti felsőoktatási törvény (2011. évi CCIV. törvény 107. § (1) – (3) bekezdés) új szabályokat vezet be a nyelvvizsga megléte, mint a diploma kiadásának feltétele tekintetében. Az új szabály szerint, ha az oklevél, illetve bizonyítvány megszerzésének az előfeltétele az általános nyelvvizsga megléte, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik tanulmányaik első évfolyamon történő megkezdésének évében legalább a negyvenedik életévüket betöltik, és a 2015/16. tanévig záróvizsgát tesznek.
Ezen túl, ha a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata így rendelkezik, az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók is, akik a sikeres záróvizsga napjától számított három éven belül nem mutatták be a felsőoktatási intézménynek az általános nyelvvizsgát igazoló okiratot és az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése helyett a felsőoktatási intézmény által szervezett, külön nyelvi vizsgát tesznek, és legkésőbb a 2012/13. tanévben záróvizsgát tesznek.

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola a fentieknek megfelelően, belső nyelvvizsgákat szervez az alábbiak szerint:

 
A belső nyelvvizsga szintjei

  • ALAPFOKNAK megfelelő belső nyelvvizsga
  • KÖZÉPFOKNAK megfelelő belső nyelvvizsga

Vizsganyelvek:

  • angol
  • német
  • francia
  • olasz
  • lovári
  • orosz

A belső nyelvvizsga helyszíne:
ECL Nyelvvizsgahely
Vác, Szent Miklós tér 14.
Tel.: +36-27 / 511-159

e-mail: pal.ildiko@avkf.hu

A vizsgára jelentkezés menete:
A belső nyelvvizsgára jelentkezés formanyomtatványa itt tölthető le, illetve beszerezhető az AVKF ECL Nyelvvizsgahelyen.
A vizsga díja: 15 000 Ft

Befizetés átutalással történik az Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52100008 számlaszámára.
A nyelvvizsga jelentkezési lapot és a vizsgadíj befizetését igazoló fénymásolatot  (átutalást igazoló dokumentum) az AVKF ECL Nyelvvizsgahelyen kell leadni, vagy csatolt fájl formájában elektronikusan elküldeni a pal.ildiko@avkf.hu email címre.

VIZSGA IDŐPONTJA: szervezés alatt

Vizsgára jelentkezés és a vizsgadíj befizetésének határideje: 

Vizsganyelvek: 

  • angol
  • német

Helyszín: AVKF Vác, Szent Miklós tér 14.

Szótár használata az írásbeli kommunikációnál megengedett.

Sikeres vizsga esetén a vizsgázó igazolást kap a belső nyelvvizsgáról, amely nem egyenértékű az államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal.

Sikertelen vizsga esetén, a vizsgázónak lehetősége van a belső nyelvvizsga egyszeri, díjnélküli megismétlésére.
A befizetett vizsgadíj nem igényelhető vissza. A befizetett vizsgadíj ellenében a jelentkező jogosult vizsgázni, illetve vizsgáját a következő vizsga idejére elhalasztani. Újabb halasztás esetén, halasztási díjat köteles fizetni (3000 Forint).
Itt tölthető le tájékoztató PDF formátumban a nyelvvizsgával, a nyelvi követelményekkel, a témakörökkel, az egyes vizsgarészekkel kapcsolatban.

Felkészítő tanfolyamok 2019-ben

20 órás angol belső nyelvvizsga felkészítő: szervezés alatt

20 órás német belső nyelvvizsga felkészítő: szervezés alatt

_________________

 
Választható tanfolyamok:

a)     Vizsgára felkészítő tréning: 20 óra ANGOL ÉS NÉMET NYELVBŐL 

A tréning díja: 15.500 Ft; a díj tartalmazza a tanfolyam végén szervezett próba nyelvvizsgát

b)      Tanfolyam haladóknak: 60 óra  ANGOL ÉS NÉMET NYELVBŐL

A tanfolyam díja: 33.000 Ft; a díj tartalmazza a tanfolyam végén szervezett próba nyelvvizsgát

c)     Tanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek – nincs szervezés alatt

A tanfolyam díja: 65.000 Ft; a díj tartalmazza a tanfolyam végén szervezett próba nyelvvizsgát

A tanfolyamok ára nem tartalmazza a felkészülés alatt használatos tankönyvek árát.

 
A tanfolyamok időpontja:

Az egyes tanfolyamok időpontjai, a jelentkezők létszámától függően,  a jelentkezési határidő végén lesznek véglegesítve.
 

Tanfolyamok időpontjai:

• 20 órás felkészítő három, egymást követő, szombati napon.

• 60 és 120 órás felkészítő pénteki és szombati, vagy csak szombati napokon ill. megbeszélés alapján

péntekenként:             16.00 – 19.00

szombatonként:           9.00 – 16.00 (ebédszünettel)

További információ: (27) 511-159, pal.ildiko@avkf.hu

 
Az tanfolyamok próba nyelvvizsgával zárulnak. Szótár használata az írásbeli kommunikációnál megengedett.
Sikeres próbavizsga esetén, a vizsgázó már megkapja az igazolást a belső nyelvvizsgáról.

A belső nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamokra jelentkezés formanyomtatványa itt tölthető le.

A tanfolyamra jelentkezési lapot és a tanfolyamdíj befizetés igazolását az AVKF  Szent Miklós tér 14. alatti ECL Nyelvvizsgahelyen kell leadni, vagy elektronikusan elküldeni, a pal.ildiko@avkf.hu email címre.

A befizetés átutalással történik a tanfolyam megkezdése előtt az Apor Vilmos Katolikus Főiskola 10700323-67353264-52100008 számlaszámára.
 
Amennyiben a sikeres belső nyelvvizsgával teljesült az adott szakra vonatkozó nyelvi kimeneti követelmény, a vizsgázó jogosulttá válik az oklevél átvételére a főiskolán erre vonatkozó eljárás keretében.

A vizsgázó legkorábban a vizsga napját követő 60 napon belül veheti kézhez a diplomáját. Erről előtte e-mail értesítőt kap.

A tanfolyamokra, illetve a nyelvvizsgára az AVKF volt hallgatója jelentkezhet a záróvizsgája időpontját követő  három év eltelte után.

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a főiskola által kiadott igazolást más felsőoktatási intézmény nem köteles elfogadni!

 

Ügyfélfogadás:

Hétfő:         9.00 – 14.00 óra

Kedd:          9.00 – 14.00 óra

Szerda:        9.00 – 14.00 óra

Csütörtök:   9.00 – 14.00 óra

(szombatonként külön egyeztetés alapján)

Dr. Pál Ildikó

nyelvvizsgahely-vezető

Széchenyi