Külkapcsolati iroda

Hallgatói mobilitás:

 

Erasmus program leírása

Az Erasmus hallgatói mobilitás célja, hogy a külföldi tanulmányok vagy a külföldi szakmai gyakorlat végzése közben, egy másik ország kultúráját és társadalmát is megismerje az ember, a nyelvi ismeretek és készségek fejlesztésével együtt.

Mi lehet a kint tartózkodás célja?

Külföldi részképzés: A program keretében félév-áthallgatásra, szakdolgozat elkészítésére, nyelvi előkészítő kurzus, illetve a szakos tanulmányokkal egybekötött szakmai gyakorlat elvégzésére nyílik lehetőség. A részképzés időtartama 2 hónaptól 12 hónapig terjedhet.

Szakmai gyakorlat: Egy másik programországban található vállalkozásnál, szervezetnél eltöltött időszak. A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet. A szakmai gyakorlat időtartama 2 hónaptól 12 hónapig terjedhet.

Milyen juttatásokban részesülhet egy Erasmus ösztöndíjas diák?

Minden Erasmus diák mentesül a fogadó intézményben a tandíj fizetése alól, illetve nem kell fizetnie az intézmény által nyújtott szolgáltatásokért (beiratkozás, vizsgadíj, laboratóriumok és könyvtárak használata).

A legtöbb esetben – de nem kötelező érvényűen – az Erasmus hallgatók ösztöndíjban részesülnek. Az ösztöndíj összegét az Európai Bizottság határozza meg, és az a fogadó ország megélhetési költségeitől függ.

Milyen kiegészítő támogatásokban részesülhet egy Erasmus ösztöndíjas diák?

Az arra rászoruló Erasmus mobilitásra kiutazók szociális kiegészítő támogatásban részesülhetnek. A rászorultságot a Tempus Közalapítvány kritériumai szerint állapítják meg.

Pályázati felhívás az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatására

Kiegészítő támogatás fogyatékkal élő Erasmus ösztöndíjas diákok számára: a pályázat célja, hogy egyenlő esélyt biztosítson az Erasmus ösztöndíjat elnyert, speciális ellátást igénylő, fogyatékkal élő hallgatók számára. A pályázatot közvetlenül a Tempus Közalapítványnak kell benyújtani, a határidőkről a Közalapítvány honlapján lehet tájékozódni.

Mit érdemes figyelembe venni a tervezés során?

Már a felsőoktatási tanulmányok első évében érdemes átgondolni és megtervezni a következő éveket: melyik évben és melyik szemeszterben lenne érdemes külföldön hallgatni az itthoni tárgyakat.

Az Erasmus ösztöndíj a legtöbb esetben nem fedezi az összes kiadást, ezért szükség van egyéni kiegészítő forrásokra is.

Milyen feltételekkel lehet részt venni a programban?

Az intézmény által megszabott feltételek mellett az vehet részt az Erasmus programban:

 • aki az Egész életen át tartó tanulás programban részvételre jogosult ország állampolgára (vagy tartózkodási engedéllyel illetve menekültként tartózkodik Magyarországon);
 • aki beiratkozott hallgatója valamely magyar államilag elismert diplomát adó intézménynek;- aki a kiutazás időpontjára befejezi felsőfokú tanulmányainak első évét;
 • akit a tanszéke/intézménye által kiírt és elbírált pályázaton kiválasztottak;
 • a küldő intézmény dönti el, hogy nappali tagozatosokon kívül levelező/esti hallgatók részt vehetnek-e a pályázatban;
 • a PhD hallgató, amennyiben a pályázati kiírás rájuk is vonatkozik.

Minden hallgató minden oktatási szinten (BA, MA, doktori) 12 hónapra utazhat külföldi mobilitásra.

Az AVKF által megszabott feltételek:

 • jó tanulmányi eredmény (minimum 4-es átlag);
 • megfelelő szintű idegen-nyelv ismeret;
 • érvényes hallgatói jogviszony arra a félévre, amelyikben a hallgató utazni kíván;
 • legalább két lezárt félév kell a kiutazáshoz;
 • végzős hallgatók az utolsó félévre nem pályázhatnak.

Hol és hogyan kell pályázni Erasmus hallgatói mobilitási ösztöndíjra?

A hallgató saját intézményénél pályázhat, és itt történik a pályázat elbírálása is, a beadandó pályázatok formáját és a pályázati határidőket szintén az intézmény határozza meg.

Az AVKF-en megpályázható Erasmus külföldi tanulmányúttal és a szakmai gyakorlattal kapcsolatos információk a linkekre kattintva jelennek meg.

A pályázatokat az Erasmus irodában (a Szent Miklós téri épületben az M010-es irodában) lehet leadni. A pályázatok benyújtására folyamatos lehetőséget biztosítunk.

Külföldi partnerintézményeink

Figyelem! 

Amennyiben kérdéseikre az interneten nem találnak választ, akkor érdemes e-mailben megkeresni a főiskola Erasmus koordinátorát az erasmus@avkf.hu e-mailcímen.

Jogok és kötelezettségek

Ha sikerült elnyerni az Erasmus ösztöndíjat, akkor a következő jogok illetnek meg egy Erasmus ösztöndíjas diákot:

 • Tanulmányi Szerződés (Leraning Agreement), melyet a küldő és a fogadó intézmény köt Önnel a kiutazás előtt. Ez a háromoldalú szerződés tartalmazza a tervezett külföldi tanulmányok részleteit, beleértve a megszerzendő kreditek számát is.
 • Tanulmányi Átirat (Transcript of Records), melyet a fogadó intézmény állít ki a külföldi tanulmányok végén. Ez a dokumentum fogja tartalmazni az elért eredményeket, valamint a megszerzett kreditpontokat és érdemjegyeket.
 • Az Erasmus tanulmányút alatt megszerzett, a Tanulmányi Szerződésben foglaltakkal összhangban álló kreditek teljes elismerése a küldő intézményben.
 • Mentesség az alól, hogy a fogadó intézményben tandíjat, regisztráció, vizsga, laboratórium használati vagy könyvtár-látogatási díjat kelljen fizetni az Erasmus tanulmányok időtartama alatt.
 • Hallgatói ösztöndíj vagy kölcsön a küldő ország részéről a külföldi kint tartózkodás időtartamára.
 • a küldő intézménnyel (esetlegesen a Nemzeti Irodával) kötött szerződések szabályait és előírásait betartani;
 • bármilyen, a Tanulmányi Szerződést érintő változásról azonnal, írásban megegyezni a küldő és a fogadó intézménnyel;
 • az előzetes megállapodások szerint eltölteni a teljes tanulmányi időszakot a fogadó intézményben, beleértve a vizsgák vagy egyéb értékelési eljárások rendjének betartását, valamint tiszteletben tartani a fogadó intézmény szabályait, rendelkezéseit;
 • írásos beszámolót készíteni az Erasmus tanulmányokról a visszaérkezést követően.

Röviden az ECTS-ről

Belga Erasmus-os hallgatók beszámolója:

Dokumentumok

Széchenyi